Siirry sisältöön

Tietosuoja

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä Senaatissa

Tietosuoja-asetus artikla 30

Senaatti-kiinteistöt käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävänsä hoitamiseksi (GDPR 6.1c). Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tai oikeuksistasi rekisteröitynä voit tiedustella Senaatin tietosuojavastaavalta Petri Konttiselta, petri.konttinen@senaatti.fi.

Senaatti-kiinteistöt rekisterinpitäjänä

Senaatti toimii tietosuoja-asetuksen tarkoittamana rekisterinpitäjänä (4 art.7), ja määrää henkilötietojen käsittelyn sekä vastaa siitä.

Esimerkkejä: henkilöstöhallinto, taloushallinto, sidosryhmätietojen hallinta, kiinteistön palvelupyyntöjen hallinta, rakennushankkeiden hallinta, hallinnon tilankäytön hallinta HTH, kameravalvonta, kulunvalvonta, avaintenhallinta, vierailijatietojen hallinta, siivouspalvelut, tiedonhallinta.

Senaatti-kiinteistöt henkilötietojen käsittelijänä

Senaatti toimii myös tietosuoja-asetuksen tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä (4 art. 8) asiakkaansa lukuun, jolloin asiakas määrää henkilötietojen käsittelyn sekä vastaa siitä. Senaatti vastaa tällöin asianmukaisesta käsittelystä asiakkaalle.

Esimerkkejä: kameravalvonta, kulunvalvonta, avaintenhallinta, vierailijatietojen hallinta, hallinnon tilankäytön hallinta HTH, siivouspalvelut.

 

Rekisteriselosteet

Asiointipalvelun rekisteriseloste

Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen käyttövaltuushallinnan (IAM) rekisteriseloste

Senaatti-konsernin palveluntuottajatietojen (SRM) ja markkinointiviestinnän yhteyshenkilöiden tietosuojaseloste

Senaatti-kiinteistöjen palvelupyyntöjärjestelmän (Helppi) rekisteriseloste

Senaatti-konsernin kilpailutusjärjestelmän (Cloudia) rekisteriseloste

Senaatin ja Puolustuskiinteistöjen sähköisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön rekisteriseloste

Senaatin rekrytointijärjestelmän (Hyrrä) rekisteriseloste

Senaatin markkinointitapahtumien rekisteriseloste

Senaatin asiakaskyselyiden rekisteriseloste

Senaatin uutiskirjeiden rekisteriseloste

Senaatin tiedotejakelulistan rekisteriseloste

Senaatin vierailijanhallintajärjestelmän rekisteriseloste

Senaatti-konsernin Handi-järjestelmän rekisteriseloste (tilausten- ja laskujenkäsittelyjärjestelmä)

Senaatin onlinefasilitointi-järjestelmän (Howspace) rekisteriseloste

Senaatin onlinefasilitointi-järjestelmän (Miro) rekisteriseloste

Turun Hupin rekisteriseloste

Senaatti rekisterinpitäjänä

(30 ART. 1.K) HENKILÖSTÖHALLINTO

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään Senaatti-kiinteistöjen ja sen työntekijöiden välisten sopimusvelvoitteiden hoitamiseksi sekä Senaatin lakisääteisten työnantajavelvollisuuksien hoitamiseksi (6 art. 1b, 1c).

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Senaatin työntekijät. Nimi, osoite, tehtävänimike, paikkakunta, henkilötunnus, pankkitili, työhistoriaan liittyvät tiedot, palkka, koulutus.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Työnantajan edustajat (henkilöstöhallinto ja esimiehet, palkanmaksua hoitavat palveluntuottajat).

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilön tiedot poistetaan työsuhteen päätyttyä.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 1.K) TALOUSHALLINTO

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään Senaatti-kiinteistöjen lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseksi (6 art. 1b, 1c).

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Asiakkaiden, palveluntuottajien ja Senaatin työntekijät. Nimi, asiakastunnus, laskutukseen liittyvät tiedot, matkustukseen liittyvät tiedot, kieli, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, tarjoajien CV:t.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Työnantajan edustajat (laskutusta hoitavat henkilöt), Senaatin alihankkijat/palveluntuottajat.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilön tiedot saa poistaa kun laskutustiedot poistetaan, tai kilpailutustiedot kaksi vuotta hankinnan jälkeen.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 1.K) SIDOSRYHMÄTIETOJEN HALLINTA

Käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käsitellään sidosryhmätietojen ja Senaatin liikelaitostoiminnan tarpeiden hoitamiseksi (6 art. 1b, 1c).

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Senaatin sidosryhmien henkilöiden tiedot. Nimi, organisaatio, osoite, tehtävänimike, paikkakunta, puhelinnumero, sähköposti, henkilötunnus.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Senaatin työntekijät, Senaatin alihankkijat/palveluntuottajat.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilön tiedot voidaan poistaa kun sopimussuhde Senaattiin on päättynyt, tai kun henkilö peruu suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 1.K) KIINTEISTÖN PALVELUPYYNTÖJEN HALLINTA

Käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käsitellään kiinteistöjen palvelupyyntöjen käsittelyä varten Senaatin hoitaessa valtionhallinnon vuokranantajan tehtävää (6 art. 1b, 1c).

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Senaatin asiakkaiden ja palveluntuottajien tiedot (myös senaattilaisten järjestelmän käyttäjien): nimi, sähköposti, puhelinnumero, tehtävänimike, rooli, toimipaikka, käyttäjätunnus.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Senaatin asiakkaat, Senaatin alihankkijat/palveluntuottajat ja Senaatin työntekijät.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Järjestelmän käyttäjätiedot säilyvät niin kauan kuin käyttöoikeudet ovat voimassa, ja passivoituvat 11 kuukauden käyttämättömyyden jälkeen.

Kuvaus teknisistä ja organisatorista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 1.K) RAKENNUSHANKKEIDEN HALLINTA

Käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käsitellään rakennushankkeiden tarpeisiin Senaatin hoitaessa valtionhallinnon kiinteistönomistajan tehtävää (6 art. 1b, 1c) .

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Senaatin palveluntuottajien tiedot (myös senaattilaisten järjestelmän käyttäjien): nimi, sähköposti, puhelinnumero, tehtävä hankkeessa, kieli, organisaatiotiedot, CV:t.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Senaatin alihankkijat/palveluntuottajat ja Senaatin työntekijät.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja käsitellään osin Yhdysvalloissa projektipankkijärjestelmän palvelupyyntöjen hoitamiseksi, käsittely on Privacy Shieldin mukaista.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Kilpailutusjärjestelmään tallennetut tiedot poistetaan 6-12 kuukauden jälkeen.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 1.K) HALLINNON TILANKÄYTÖN HALLINTA HTH

Käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käsitellään Senaatin tilahallintaan liittyvien tunnuslukujen tuottamiseen ja seurantaan (sekä ulosvuokrauksen hallintaan) tietopalvelun avulla. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 6.1c).

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Senaattilaisten järjestelmän käyttäjien (käyttäjätunnus, nimi, roolin kuvaus, sähköpostiosoite ja käyttäjäorganisaatio) sekä vuokrasopimusten yhteyshenkilöiden tiedot (nimi, rooli ja yhteystiedot sekä tarvittaessa yksityisen vuokranantajan henkilötunnus ).

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Senaatin henkilötietojen käsittelijä.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Tiedot poistetaan, kun saadaan tieto, että henkilö ei ole enää palvelun käyttäjä. Tieto pysyy varmistuksissa (back up) enintään kuusi kuukautta, jolloin se poistuu lopullisesti.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 1.K) KAMERAVALVONTA

Käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käsitellään Senaatin käyttämien tilojen henkilöiden sekä omaisuuden turvaamiseksi (6 art. 1c, 1e).

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Kameravalvontaan tallentuu videokuvaa kiinteistössä liikkuvista henkilöistä.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Tietoja luovutetaan Senaatin kameravalvonnasta vastaaville henkilöille. Tiedot ovat Senaatin kameravalvonnan pääkäyttöä tuottavan palveluntuottajan hallinnassa.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Tiedot säilytetään lähtökohtaisesti muutaman kuukauden ajan.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 1.K) KULUNVALVONTA

Käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käsitellään Senaatin käyttämien tilojen henkilöiden sekä omaisuuden turvaamiseksi (6 art. 1b, 1c, 1e).

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Kulunvalvontaan tallentuu Senaatin tiloissa liikkuvien ihmisten seuraavat tiedot: aika, henkilön tunnistetiedot (vähintään nimi ja organisaatio).

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Tietoja luovutetaan Senaatin kulunvalvonnasta vastaaville henkilöille. Tiedot ovat Senaatin kulunvalvonnan pääkäyttöä tuottavan palveluntuottajan hallinnassa.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Tiedot säilytetään kahden vuoden ajan.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 1.K) AVAINTENHALLINTA

Käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käsitellään henkilön hallussa olevien kiinteistön avainten hallinnointiin (6 art. 1b, 1e).

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Avaintenhallintaan tallennetaan niiden henkilöiden tiedot, joilla on hallussaan kiinteistön avain. Tallennettavat tiedot ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero ja hallussa olevat avaimet.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Tietoja luovutetaan Senaatin avaintenhallinnasta vastaaville henkilöille ja tiedot ovat Senaatin tilojen palveluista vastaavien henkilöiden hallussa.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Tiedot säilytetään vuoden ajan avaimen palautuksen jälkeen.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 1.K) VIERAILIJATIETOJEN HALLINTA

Käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käsitellään Senaatin tiloissa tapahtuvien vierailujen hallintaan (6 art. 1e).

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Vierailijarekistereihin tallennetaan vierailijoiden sekä järjestelmien käyttäjien tiedot, joita voivat olla: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, tilojen varaukset, kokouksiin osallistujat, tiedot ravintolatilauksista, vierailun ajankohta, isäntä, tilaisuuden aihe.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Tietoja luovutetaan Senaatin vierailutietoja käsitteleville henkilöille, sekä ravintolapalveluille, jotka vastaavat kokousten tilauksista. Tiedot ovat Senaatin ko. palveluntuottajien hallussa.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Tiedot säilytetään vuoden ajan.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 1.K) MUU TIEDONHALLINTA

Käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käsitellään Senaatin lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja liiketoiminnan tueksi erilaisissa erilaisissa järjestelmissä (6 art. 1b, 1c, 1e).

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Eri tiedonhallinnan tarpeisiin käsitellään useissa tietojärjestelmissä (muut kuin aiemmin kuvatut) olevia henkilötietoja Senaatin toiminnallisiin tarpeisiin. Näitä tietoja voivat olla : nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, tehtävänimike jne. Tarkempaa tietoa näistä saa järjestelmäkohtaisista rekisteriselosteista.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Tietoja käsittelevät Senaatin työntekijät, joilla on tehtäviensä perusteella oikeus käsitellä ko. henkilötietoja. Tiedot on siirretty ko. palveluntuottajan käsiteltäväksi.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Tiedot säilytetään ko. toiminnon kannalta välttämättömän ajan.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

Senaatti henkilötietojen käsittelijänä

(30 ART. 2.K) KAMERAVALVONTA

Henkilötietojen käsitelija ja rekisterinpitäjät, joiden lukuun henkilötietoja käsitellään

Senaatti-kiinteistöt, tietosuojavastaava Petri Konttinen, petri.konttinen@senaatti.fi. Senaatti käyttää alihankkijoita. Henkilötietoja käsitellään valitonhallinnon virastojen ja laitosten lukuun.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Kameravalvonnassa käsitellään rekisterinpitäjien työntekijöiden ja muiden valvonta-alueella (asiakkaan käytössä oleva tila) liikkuvien henkilöiden videokuvaa. Video voi olla tallentava tai reaaliaikainen, ääntä ei talleneta.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 2.K) KULUNVALVONTA

Henkilötietojen käsitelija ja rekisterinpitäjät, joiden lukuun henkilötietoja käsitellään

Senaatti-kiinteistöt, tietosuojavastaava Petri Konttinen, petri.konttinen@senaatti.fi. Senaatti käyttää alihankkijoita. Henkilötietoja käsitellään valitonhallinnon virastojen ja laitosten lukuun.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Kulunvalvonnassa käsitellään rekisterinpitäjien työntekijöiden ja muiden rekisterinpitäjän tiloissa kulkutunnisteella liikkuvien henkilöiden tietoja. Aika, henkilön tunnistetiedot (vähintään nimi ja organisaatio).

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 2.K) AVAINTENHALLINTA

Henkilötietojen käsitelija ja rekisterinpitäjät, joiden lukuun henkilötietoja käsitellään

Senaatti-kiinteistöt, tietosuojavastaava Petri Konttinen, petri.konttinen@senaatti.fi. Senaatti käyttää alihankkijoita. Henkilötietoja käsitellään valitonhallinnon virastojen ja laitosten lukuun.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Avainrekisteriin tallennetaan asiakkaiden niiden henkilöiden tiedot, joilla on hallussaan kiinteistön avain. Tallennettavat tiedot ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, organisaatio ja hallussa olevat avaimet.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 2.K) VIERAILIJATIETOJEN HALLINTA

Henkilötietojen käsitelija ja rekisterinpitäjät, joiden lukuun henkilötietoja käsitellään

Senaatti-kiinteistöt, tietosuojavastaava Petri Konttinen, petri.konttinen@senaatti.fi. Senaatti käyttää alihankkijoita. Henkilötietoja käsitellään valitonhallinnon virastojen ja laitosten lukuun.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Vierailijarekistereihin tallennetaan asiakkaiden vierailijoiden sekä järjestelmien käyttäjien tiedot, joita voivat olla: nimi, sähköposti, puhelinnumero, organisaatio, tilojen varaukset, kokouksiin osallistujat, tiedot ravintolatilauksista, vierailun ajankohta, isäntö, tilaisuuden aihe.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 2.K) HALLINNON TILANKÄYTÖN HALLINTA HTH

Henkilötietojen käsitelija ja rekisterinpitäjät, joiden lukuun henkilötietoja käsitellään

Senaatti-kiinteistöt, tietosuojavastaava Petri Konttinen, petri.konttinen@senaatti.fi. Senaatti käyttää alihankkijoita. Henkilötietoja käsitellään valitonhallinnon virastojen ja laitosten lukuun.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Asiakkaan järjestelmän käyttäjien henkilötiedot (käyttäjätunnus, koko nimi, roolin kuvaus, sähköpostiosoite ja organisaatio) sekä vuokrasopimusten yhteyshenkilöiden tiedot (nimi, rooli ja yhteystiedot sekä tarvittaessa yksityisen vuokranantajan henkilötunnus).

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

 

(30 ART. 2.K) SIIVOUSPALVELU

Henkilötietojen käsitelija ja rekisterinpitäjät, joiden lukuun henkilötietoja käsitellään

Senaatti-kiinteistöt, tietosuojavastaava Petri Konttinen, petri.konttinen@senaatti.fi. Senaatti käyttää alihankkijoita. Henkilötietoja käsitellään valitonhallinnon virastojen ja laitosten lukuun.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Siivouspalvelussa siirretään tuhottavaksi asiakkaan hävitettäväksi tarkoitettuja papereita. Asiakirjat saattavat sisältää henkilötietoja.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Asiakirjat suojataan asianmukaisilla lukollisilla tietoturvasäiliöillä ja turvallisilla hävitysmenetelmillä.

Anna palautetta