Siirry sisältöön

Hankinnat ja kilpailuttaminen

Senaatti-konserni on merkittävä rakentamis- ja kiinteistöpalvelujen ostaja Suomessa ja yksi Suomen suurimmista julkisista hankintaorganisaatioista. Hankimme palveluita ja tuotteita konserniin kuuluvien liikelaitosten käyttöön.

Hankintapalvelumme kilpailuttaa julkisesti kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät tavara- ja palveluhankinnat. Rakennushankkeisiin liittyvät urakkahankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti osana rakennushankkeita rakennuttamisen organisaation toimesta.

Hankintamme ovat monipuolisia. Hankimme mm. asiakkaille tuotettavia ja sisäisesti tarvittavia palveluita, rakennuttamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon, huoltoon ja korjauksiin sekä tietohallintoon liittyviä palveluita ja tavaroita.

Konsernin toiminnassa palveluntuottajilla on merkittävä rooli. Valtaosa asiakkaille tuottamistamme palveluista ostetaan markkinoilta. Työllistämme erityisesti rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita.

Yksi keskeisistä työkaluista ovat puitesopimukset, jotka keventävät ja tehostavat käytännön hankintojamme ja niillä varmistetaan palveluiden saatavuus sekä laatu. Tarkoituksenmukaisilla osatarjousalueilla kilpailutuksissa pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvä tarjoushalukkuus kilpailutuksiin ja pk-yritysten osallistumismahdollisuudet. Meillä on puitesopimuskumppaneita kaikissa keskeisissä toiminnoissamme. Noudatamme sopimuksissa lähtökohtaisesti yleisiä sopimusehtoja (mm. JYSE, YSE).

Hankintakategoriat Senaatissa

Avainlukuja 2023

  • Hankinnat, kokonaisarvo 1 021 M euroa
  • Työllistämisvaikutus 8 000 htv
  • Toimittajia 3 779 kpl

Periaatteemme hankinnoissa

Toimimme vastuullisesti, suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti.

Tunnemme kumppanimme

Liikekumppanimme on aina tunnistettava. Uusissa hankinnoissa edellytämme ja tarkistamme mm. talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät ehdot, pakotteet ja tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden noudattamisen. Sopimusvelvoitteiden noudattamista valvotaan koko sopimuskauden ajan.

Hankimme vastuullisesti

Hankinnoissa otetaan lakisääteisten ja taloudellisten velvoitteiden lisäksi huomioon kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyvät periaatteet. Hankintojen kategoriatyössä asetetaan palvelu- tai tuoteryhmille yleiset reunaehdot vastuullisuuteen liittyen. Yksittäisissä hankinnoissa määritellään vastuullisuuden tarkemmat vaatimukset. Tarvittaessa hyödynnetään markkinavuoropuhelua sopivien vastuullisuusvaatimusten asettamiseksi.

Olemme sitoutuneet kolmeen vapaaehtoiseen Green Deal sopimukseen: päästöttömät työmaat, kestävä purkaminen sekä rakentamisen muovit. Näitä sekä muita vastuullisuusnäkökohtia on päivitetty uusimpiin puitesopimusmalleihimme ja sopimuksillamme on huomioitu mm. hiilineutraaliustavoitteidemme mukaisia ehtoja.

Senaatti-konsernin vastuullisuuden vähimmäisvaatimukset toimittajille (pdf)

Olemme tuloksellisia, suunnitelmallisia ja toimintakykyisiä

Ylläpidämme toimintakykymme kaikissa olosuhteissa. Mitoitamme turvallisuuden ja valmiuden vaatimukset hankintakohtaisesti. Tavoitteenamme on, että toimittajaverkostomme hallitsee turvallisuusasiat ja on sitoutunut konsernin turvallisuusvaatimuksiin. Tämä varmistetaan mm. riittävällä perehdyttämisellä turvallisuusasioihin sopimuskauden alussa.
Toteutamme hankinnat kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.

Yhteiskuntavastuuraportti 2022

Raportti kertoo kattavasti Senaatti-konsernin vuoden 2022 toiminnasta taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista.

Hankintojen kehitysohjelmalla tuloksellisempaan hankintaan

Pyrimme parantamaan hankintojen tuloksellisuutta erityisesti lisäämällä tarjoushalukkuutta.

Miten tarjota meille palveluita?

Voit päästä meille toimittajaksi seuraamalla hankintailmoituksia ja jättämällä tarjouksen. Kohtelemme kaikkia tarjoajia avoimesti ja tasapuolisesti.

Näiden vinkkien avulla onnistut tarjouksen laadinnassa

  • Osallistu mahdolliseen markkinavuoropuheluun. Julkaisemme tietopyyntöjä ja kutsuja markkinavuoropuheluun enenevissä määrin kilpailutuksistamme HILMA-palvelussa. Markkinavuoropuhelulla pyrimme selvittämään markkinoilla olevia vaihtoehtoja.
  • Tutustu tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin huolellisesti. Vastaa esimerkiksi kaikkiin vaadittuihin kohtiin ja kysymyksiin. Älä lisää ylimääräisiä liitteitä tai tekstejä ellei sitä ole erikseen nimenomaisesti pyydetty.
  • Kilpailutuksissa on yleensä aina mahdollista esittää kysymyksiä hankintayksikölle ennalta ilmoitettuna aikana. Esitä kysymykseksi kilpailutuksessa ilmoitetulla tavalla.
  • Seuraa mahdollisia hankintaan liittyviä lisätietoja koko tarjouksen tekoajan ja huomioi ne tarjouksessasi. Hankintayksikkö voi antaa hankintaan liittyvää lisätietoa osana kysymyksiin annettuja vastauksia ja/tai korjata jo julkaistua tarjouspyyntöä.
  • Jätä tarjous ajoissa. Tarjousta voi muokata Tarjouspalvelussa annettuun määräaikaan saakka. Vain määräaikaan mennessä jätetyt tarjoukset voidaan ottaa käsittelyyn.

Senaatti-konsernin kilpailutusjärjestelmän (Cloudia) rekisteriseloste

Ihmisiä keskustelemassa tapahtumassa Ihmisiä keskustelemassa tapahtumassa

Tapahtumat

Järjestämme toimittajille suunnattuja infotilaisuuksia hankinnoista. Julkaisemme tässä tietoa tapahtumista ilmoittautumislinkkeineen, kun tapahtumia järjestetään.

Kilpailutuskalenteri

Katso kilpailutuskalenteristamme suunnitteilla olevia tulevia kilpailutuksia. Hankintailmoitukset julkaistaan Senaatti-kiinteistöjen tai Puolustuskiinteistöjen nimissä.

Kilpailutuskalenteri

Seuraa käynnissä olevia hankintoja Hilma-palvelussa

Ilmoitamme kaikki hankintamme Hilmassa.

Hilma-palvelussa voit mm. tehdä itsellesi hakuvahteja. Toteutamme Hilmassa myös markkinakartoituksia ja -vuoropuhelua. Tähän sisältyvät mm. tietopyynnöt ja markkinavuoropuhelut, joiden avulla hankimme toimittajilta lisätietoja tarjouspyynnön tekemistä varten.

Siirry Hilmaan

Laskutusohjeet

Käsittelemme ostolaskut sähköisesti. Käytämme sähköistä laskujen ja tilausten käsittelyjärjestelmää, Handia. Lasku tulee tehdä laskutusohjeemme mukaisesti.

Hankintajärjestelmän ohjeet

Hankintajärjestelmää käyttävät nimetyt yhteistyökumppanimme, jotka tekevät hankintoja Senaatti-kiinteistöjen nimissä kiinteistöjen ylläpidossa, kunnossapidossa ja investoinneissa.

Talousrikollisuuden torjunta

Olemme laatineet talousrikollisuuden torjuntaan erillisen toimenpideohjelman, jossa asetetaan toimittajille vaatimuksia mm. lakisääteistä tiukemmista pätevyyksistä sekä rajoituksia urakoiden ketjuttamiselle.
Anna palautetta