Siirry sisältöön

Palveluntuottajat ja kumppanit

Tällä sivulla on tietoa palveluntuottajillemme ja muille kumppaneillemme mm. turvallisuusselvityksistä, henkilöhyväksyttämisestä, rakennuttamisen ja ylläpidon järjestelmistä ja ohjeista sekä oppimisympäristöstämme.

Senaatti-konserni on merkittävä rakentamis- ja kiinteistöpalvelujen ostaja Suomessa ja yksi Suomen suurimmista julkisista hankintaorganisaatioista. Palveluntuottajilla on toiminnassamme merkittävä rooli. Valtaosa asiakkaille tuottamistamme palveluista ostetaan markkinoilta. Työllistämme erityisesti rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita.

Hyväksyttämismenettely Senaatti-konsernin toimeksiannoissa

Hyväksyttämismenettely

Turvallisuussopimus velvoittaa toimittajia hyväksyttämään toimeksiantoon osallistuvat henkilöt Senaatti-konsernilla. Hyväksyttäminen tarkoittaa ilmoitusta siitä, onko henkilö hyväksytty työskentelemään toimeksiannossa. Hyväksyttämismenettely on toimittajan ja konsernin välinen sopimusvelvoite, eli toimittaja ei voi asioida hyväksyttämiseen liittyvissä asioissa suoraan konsernin asiakkaiden kanssa. Hyväksyttämismenettelyyn liittyvät kysymykset tulee osoittaa Lupapalveluille:

Senaatti-kiinteistöt

  • Etelä-Suomi: tursel.etela-suomi@senaatti.fi
  • Itä-Suomi: tursel.ita-suomi@senaatti.fi
  • Länsi-Suomi: tursel.lansi-suomi@senaatti.fi
  • Pohjois-Suomi: tursel.pohjois-suomi.fi

Puolustuskiinteistöt

  • tursel@puolustuskiinteistot.fi

Turvallisuusselvitys

Turvallisuusselvitys voi olla yksi osa hyväksyttämismenettelyä. Pääsääntöisesti selvityksen hakijana toimii viranomainen tai liikelaitos, jonka etua (tila tai tieto) selvityksellä on tarkoitus suojata. Tämä voi johtaa siihen, että selvityksiä haetaan henkilöstä useampia eri tahojen toimesta.

Selvityksen kohteella on oikeus saada selvitykseensä liittyvät tiedot selvityksen hakijalta. Turvallisuusselvitykseen tarvitaan aina selvityksen kohteen suostumus. Suostumus voidaan antaa joko allekirjoittamalla turvallisuusselvityshakemus tai suostumalla selvityksen laatimiseen Suojelupoliisin sähköisessä asioinnissa. Suojelupoliisin sähköisestä asioinnista tulee selvityksen kohteelle sähköpostiviesti, jonka kautta kirjaudutaan asiointiin (esim. pankkitunnuksilla) ja käydään antamassa suostumus selvitykseen. Viestejä voi tulla useita ja niihin kaikkiin tulee reagoida, jotta toimeksianto ei viivästy. Mikäli turvallisuusselvityshakemus täytetään ja allekirjoitetaan Luparekisterissä, ei erikseen tule viestiä Suojelupoliisin sähköisestä asioinnista. Kaikissa turvallisuusselvityksiä koskevissa kysymyksissä tulee olla yhteydessä turvallisuusselvityksen hakijana toimivaan viranomaiseen tai liikelaitokseen. Senaatti-konsernilla ei ole tietoa muiden viranomaisten hakemista turvallisuusselvityksistä.

Toimintaohje henkilöhyväksyttämisessä

BEM

Yhtenäiset toimintatavat ja -mallit kumppaneidemme kanssa ovat osa laadunhallintaamme. Rakennushankkeissamme noudatettavat keskeiset ohjeistukset löytyvät hankkeiden dokumenttienhallintaympäristöstä (BEM). Palvelu kokoaa yhteen paikkaan kaiken rakennustoiminnan sähköisen dokumentaation rakennuksittain ja hankkeittain. Kunkin rakennushankkeen projektipankista löytyy siihen liittyvä dokumentaatio.

BEM-ohjeistosta löytyvät myös projektipankkiin liittyvät ohjeet. Suunnittelun ohjeistoon on koottu Senaatin rakennushankkeiden tietoteknisiä suunnitteluohjeita.

  • Cad-ohjeessa määritellään arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, LVIA- ja muiden suunnittelualojen tuottamien piirustus-, teksti- ja taulukkotiedostojen sekä tietokantojen sisällön tekniset muotoseikat.
  • Asiakirjojen luovutusohje koskee rakennustyön loppudokumenttien toimittamista tilaajalle manuaalisessa muodossa paperina ja tiedostoina muistitikulla. Tiedot lisäohjeista saa Senaatti-kiinteistöjen hankevastaavalta.

Granlund Manager

Senaatti-kiinteistöjen ylläpidon palveluntuottajien keskeisenä tietojärjestelmänä toimii Granlund Manager. Käyttöohjeet löytyvät järjestelmään kirjauduttua, sovelluksen oikeasta yläkulmasta kysymysmerkki-ikonia klikkaamalla.

Granlund Manager appi on ladattavissa Android-laitteille Play-kaupasta ja iOS-laitteille App Storesta.

Kirjaudu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksilla.
Kerrostaloja kattotasolta kuvattuna.

Materiaalipankki

Senaatin julkisesta materiaalipankista voi kuka tahansa ladata aineistoja ilman tunnuksia. Materiaalipankissa on mm. työturvallisuuteen ja työmaatauluihin liittyvät ohjeet ja mallit, graafiset ohjeistuksemme, logot, ikonit sekä valokuvia. Valokuvat on tarkoitettu viestinnälliseen käyttöön – kuvien kaupallisesta käytöstä on sovittava kunkin valokuvaajan kanssa erikseen.

Siirry materiaalipankkiin

Oppimisympäristö

Senaatin oppimisympäristössä voit suorittaa opintokokonaisuuksia silloin kun sinulle sopii. Toimintamme palvelutuotannossa perustuu kumppanuuteen ja verkostomaiseen toimintatapaan. Oppimisympäristössämme pääset tutustumaan toimintamalleihimme ja järjestelmiimme.

Siirry oppimisympäristöön

Rakennuttaminen

Rakennutamme valtionhallinnolle uusia tiloja sekä peruskorjaamme ja uudistamme vanhempaa kiinteistökantaa asiakastarpeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on tukea ja tehostaa asiakkaan toimintaa, pienentää valtion toimitilakustannuksia ja varmistaa valtion kokonaisedun toteutuminen.

Hankinnat ja kilpailuttaminen

Senaatti-konserni on merkittävä rakentamis- ja kiinteistöpalvelujen ostaja Suomessa ja yksi Suomen suurimmista julkisista hankintaorganisaatioista. Hankimme palveluita ja tuotteita konserniin kuuluvien liikelaitosten käyttöön.

Laskutusohjeet

Käsittelemme ostolaskut sähköisesti. Käytämme sähköistä tilausten- ja laskujenkäsittelyjärjestelmää, Handia. Lasku tulee tehdä laskutusohjeemme mukaisesti.

Senaatin asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit kirjautua digitaalisiin palveluihimme, kuten Luparekisteriin, Toimittajaturvallisuusrekisteriin tai muihin palveluihin, joihin sinulla on käyttöoikeudet. Käytä palveluihin kirjautumiseen Virtua tai luomaasi sähköpostitunnusta.
Anna palautetta