Siirry sisältöön

Senaatin Asema-alueet Oy

Kehitämme junaliikenteen asema-alueita yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa.

Suunnittelemme, millä keinoin kukin asema-alue parhaiten palvelee oman ympäristönsä kestävää kaupunkikehitystä.

Ajankohtaista

Tehtävämme

Rautatieasemilla ja niiden ympäristöllä on merkittävä rooli tulevaisuuden keskusta-alueiden asumisen, palveluiden ja liikkumisen suunnittelussa ja järjestämisessä. Senaatin Asema-alueet Oy:stä kaupungit ja kunnat saavat tehokkaan ja osaavan kumppanin asema-alueidensa uudistamiseen ja kestävään kaupunkikehitykseen.

Tehtävämme on kehittää asema-alueiden käyttötarkoituksia ensisijaisesti kaavoituksen keinoin ja helpottaa alueiden monipuolista hyödyntämistä asuntorakentamisessa, liiketoiminnassa ja liikenteen solmukohtina. Yhtiön tehtävänä on myydä kehittämänsä kiinteistöt.

Vuokrattavana toimisto- ja varastotiloja Oulussa

Tutustu Oulun asema-alueella vapaana oleviin vuokrattaviin kohteisiin.


Oulun vuokrattavat kohteet

Kohteita eri puolella Suomea

  • 21 paikkakunnalla

Asemanseuduilta vauhtia kestävään kaupunkikehitykseen

Miksi asemanseutuja tulisi kehittää? Miten niiden kehittämisestä hyötyvät niin kunta kuin kuntalaiset? Ja miten Senaatin Asema-alueet Oy voi toimia asema-alueiden kestävän kehittämisen kumppanina?

Lue koko julkaisu

Senaatin Asema-alueet Oy

Toimivia ratkaisuja asukkaiden hyväksi

Junaliikenteen asema-alueiden tulee olla tiivistyvien kaupunkien ja joukkoliikenteen hyvin toimivia solmukohtia. Asema-alueet eivät ole vain läpikulkutiloja, vaan edustavat hyviä asumisen, elämisen ja liiketoiminnan ympäristöjä.

Yhtiö kehittää kiinteistöjä tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa ensisijaisesti kaavallisen kehittämisen keinoin, minkä jälkeen se myy kiinteistöt. Yhtiö voi harkintansa mukaan osallistua myös pidemmälle menevään kiinteistöjen kehittämiseen erillisten paikallisten yhtiöiden kautta.

Kestävä kehitys ohjaa asemanseutujen tulevaisuutta

Fiksu Assa -hankkeen, asemanseutujen kehittäjäverkoston ja Senaatin Asema-alueet Oy:n järjestämässä asemanseutufoorumissa ääneen pääsivät asiantuntijat ja seutujen kehittäjät ympäri Suomen. Kysyimme osallistujilta, mikä merkitys asemanseuduilla on kaupungeille ja miten vähähiilisyys on otettu huomioon niiden kehitystyössä.

Lue koko artikkeli

Kysymyksiä ja vastauksia

Kuka vastaa yhtiön toiminnasta, siirtyykö yhtiöön työntekijöitä Senaatilta, Väylävirastolta tai VR:ltä?

Senaatin Asema-alueet Oy on Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiö, ja Senaatti-kiinteistöt vastaa yhtiön toiminnasta. Uuteen yhtiöön ei siirry työntekijöitä Senaatilta, Väylävirastolta tai VR:ltä. Yhtiön toimintaa johdetaan ja hoidetaan Senaatti-kiinteistöjen organisaatiolla.

Yhtiön hallituksessa on ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, valtioneuvoston kanslian sekä Senaatti-kiinteistöjen edustajat.

Tustustu toimintaamme lisää kysymys/vastaus osiossa.

Tustustu toimintaamme kysymys/vastaus osiossa
Anna palautetta