Siirry sisältöön

Senaatin Asema-alueet Oy

Kehitämme junaliikenteen asema-alueita yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa.

Suunnittelemme, millä keinoin kukin asema-alue parhaiten palvelee oman ympäristönsä kestävää kaupunkikehitystä.

Tehtävämme

Rautatieasemilla ja niiden ympäristöllä on merkittävä rooli tulevaisuuden keskusta-alueiden asumisen, palveluiden ja liikkumisen suunnittelussa ja järjestämisessä. Uudesta yhtiöstä kaupungit ja kunnat saavat tehokkaan ja osaavan kumppanin asema-alueidensa uudistamiseen ja kestävään kaupunkikehitykseen.

Yhtiö kehittää asema-alueiden käyttötarkoituksia ensisijaisesti kaavoituksen keinoin ja helpottaa alueiden monipuolista hyödyntämistä asuntorakentamisessa, liiketoiminnassa ja liikenteen solmukohtina. Yhtiön tehtävänä on myydä kehittämänsä kiinteistöt.

Ajankohtaista

  • Oulun asemakeskuksen suunnitelmat edistyvät

    Oulun asemakeskuksen aiesopimuksessa sovituille tavoitteille haetaan parhaillaan rakennetta ja konseptia Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Oulun kaupungin johdolla. Aiesopimus allekirjoitettiin Senaatin Asema-alueet Oy:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Oulun…

Espoon Kauklahden Lasihytin alueelle rakentuu uusi asuinkerrostalojen korttelialue

Senaatin Asema-alueet Oy myy tarjousten perusteella Espoon Kauklahdessa sijaitsevan rakentamattoman määräalan tulevasta asuinkerrostalojen korttelialueesta. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on rautatie- ja puistoaluetta.

Lue lisää kohteen myynti-ilmoituksesta

Kohteita eri puolella Suomea

  • 22 paikkakunnalla

Miksi Senaatin Asema-alueet Oy?

Yhtiön perustamisen taustalla on valtion kiinteistöomaisuuden hajaantuminen junaliikenteen asema-alueilla useille toimijoille. Tähän saakka omistus on hajautunut yleensä Senaatille, VR:lle ja Liikennevirastolle (nyk. Väylävirasto). Omistuksen ja vastuun keskittämisellä saadaan alueiden kehittämiseen selkeyttä ja ketteryyttä.

Vuoden 2019 alusta toimintansa aloittanut yhtiö ryhtyy yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa suunnittelemaan, millä keinoin kukin yhtiön vastuulla oleva asema-alue parhaiten palvelee oman ympäristönsä kestävää kaupunkikehitystä.

Senaatin Asema-alueet Oy

Toista video

Senaatin Asema-alueet Oy edistää kestävää kaupunkikehitystä

Liikenteen solmukohtien kehittäminen eläviksi ja ihmisiä monin tavoin palveleviksi alueiksi on kansainvälinen ilmiö, jossa yhdistyvät kaupungistuminen ja kestävä kehitys. Nyt rautatieasema-alueiden kehittäminen selkeytyy ja saa uudenlaista ketteryyttä, kun niiden omistus siirtyy valtion eri toimijoilta Senaatti-kiinteistöjen uudelle tytäryhtiölle Senaatin Asema-alueet Oy:lle.

Lue koko artikkeli

Toimivia ratkaisuja asukkaiden hyväksi

Junaliikenteen asema-alueiden tulee olla tiivistyvien kaupunkien ja joukkoliikenteen hyvin toimivia solmukohtia. Asema-alueet eivät ole vain läpikulkutiloja, vaan edustavat hyviä asumisen, elämisen ja liiketoiminnan ympäristöjä.

Yhtiö kehittää kiinteistöjä tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa ensisijaisesti kaavallisen kehittämisen keinoin, minkä jälkeen se myy kiinteistöt. Yhtiö voi harkintansa mukaan osallistua myös pidemmälle menevään kiinteistöjen kehittämiseen erillisten paikallisten yhtiöiden kautta.

Kestävä kehitys ohjaa asemanseutujen tulevaisuutta

Fiksu Assa -hankkeen, asemanseutujen kehittäjäverkoston ja Senaatin Asema-alueet Oy:n järjestämässä asemanseutufoorumissa ääneen pääsivät asiantuntijat ja seutujen kehittäjät ympäri Suomen. Kysyimme osallistujilta, mikä merkitys asemanseuduilla on kaupungeille ja miten vähähiilisyys on otettu huomioon niiden kehitystyössä.

Lue koko artikkeli

Kysymyksiä ja vastauksia

Kuka vastaa yhtiön toiminnasta, siirtyykö yhtiöön työntekijöitä Senaatilta, Väylävirastolta tai VR:ltä?

Senaatin Asema-alueet Oy on Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiö, ja Senaatti-kiinteistöt vastaa yhtiön toiminnasta. Uuteen yhtiöön ei siirry työntekijöitä Senaatilta, Väylävirastolta tai VR:ltä. Yhtiön toimintaa johdetaan ja hoidetaan Senaatti-kiinteistöjen organisaatiolla.

Yhtiön hallituksessa on ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, valtioneuvoston kanslian sekä Senaatti-kiinteistöjen edustajat.

Tustustu toimintaamme lisää kysymys/vastaus osiossa.

Tustustu toimintaamme kysymys/vastaus osiossa