Siirry sisältöön

Hankintojen kehitysohjelmalla tuloksellisempaan hankintaan

Pyrimme parantamaan hankintojen tuloksellisuutta erityisesti lisäämällä tarjoushalukkuutta. Tämä mahdollistetaan helpottamalla tarjouskilpailuihin osallistumista, parantamalla viestintää, lisäämällä markkinavuoropuheluita ja karsimalla byrokratiaa.

Senaatti-konsernin hankintojen kehitysohjelmassa tavoitellaan 100 milj. euron säästöjä vuoden 2029 loppuun mennessä. Kehitysohjelman tarkoituksena on parantaa hankintojen tuloksellisuutta erityisesti tarjoushalukkuutta lisäämällä. Kehitystyössä tarkastellaan hankintojen vaatimusten järkevää mitoitusta ja pyritään eri keinoin madaltamaan tarjouksen tekemisen kynnystä. Keskeisiä muita toimenpiteitä ovat mm. yhteishankintojen lisääminen, konsernin sisäisten prosessien tehostaminen, hankintoihin liittyvän viestinnän parantaminen, markkinavuoropuhelun lisääminen ja  byrokratian karsiminen.

Hankintojen kehitysohjelma pyrkii:

  • lisäämään vuoropuhelua ennen kilpailutusten käynnistymistä
  • kohtuullistamaan kilpailutuksiin liittyviä vaatimuksia
  • madaltamaan kynnystä osallistua kilpailutuksiin ja helpottamaan tarjouksen tekemistä
  • lisäämään molempia osapuolia hyödyttäviä sopimuksia
  • parantamaan yhteistyötä ja vuoropuhelua sopimuskaudella

Projektit

Kehitysohjelma muodostuu viidestä osaprojektista, joiden tavoitteita kuvataan alla. Vuoden 2024 aikana toteutetaan useita toimenpiteitä kehitysohjelmassa, mm. kokeillaan uusia hankintatapoja, lisätään kilpailutuksiin liittyvää markkinavuoropuhelua, järjestetään tilaisuuksia potentiaalisille toimittajille ja nykyisille kumppaneille sekä selkeytetään tarjouspyyntöaineistoa. Kehitämme myös hankintojen raportointijärjestelmää ja toimittajapalautteiden käsittelyä sekä kartoitamme uusia robotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia hankintaprosessissa.

Projektit

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi hankintojen säästöjä kannattaa tavoitella?

Julkisen sektorin yleinen taloustilanne on heikko ja kaikkien julkisten toimijoiden tulee kriittisesti tarkastella tuottavuuttaan ja etsiä säästöjä. Nykyisen hallituksen hallitusohjelma tavoittelee julkisista hankinnoista merkittävää kustannussäästöä ja haluamme osaltamme tukea valtion yleistä tilannetta. Hallitusohjelman mukaan ”kilpailutusten onnistuminen takaa sen, että kansalaiset saavat laadukasta palvelua ja veronmaksajat käytetyille rahoille vastinetta. Onnistuneet hankinnat myös parantavat yritysten toimintaympäristöä”.

Senaatti-konsernin vuosittaiset hankinnat ovat yli 1 miljardi euroa, ja inflaation, palveluiden ja tavaroiden hinnannousun sekä merkittävien investointitarpeiden vuoksi kustannuksiin aiheutuu nousupainetta. Hankintojen kehitysohjelma on yksi keskeinen keino hillitä kustannusnousua.

Valtiolla vuokrat ovat omakustannusperusteisia, mikä tarkoittaa, että Senaatin pitää pystyä maksamaan vuokrilla kaikki kiinteistöistä aiheutuvat kulut, kuten kiinteistöissä tehtävät peruskorjaukset, ylläpito, lainankulut ja kiinteistöverot. Senaatti ei tee valtioasiakkaiden vuokrilla voittoa.

Mihin säästöt perustuvat?

Säästöjä voidaan hakea kasvattamalla tarjoushalukkuutta ja rakentamalla vahvempaa kumppanuutta ostajien ja myyjien välille. Parempi tarjoushalukkuus huomioidaan kilpailutussäästöissä. Lisäksi seurataan kaupallisia säästöjä ja prosessisäästöjä. Kaupalliset säästöt syntyvät parempien sopimusten ja sopimuskaudella syntyvien innovaatioiden kautta. Tavoitteena on luoda sopimusmalleja, joista hyötyvät kaikki sopimusosapuolet. Prosessisäästöissä on olennaista toimia itse fiksummin ja tehostaa sisäisiä toimintatapoja.

Laskeeko Senaatin kustannukset seuraavana vuonna?

Onnistuneilla kilpailutuksilla ja kustannustehokkailla sopimuksilla pystymme hankkimaan palvelut, tavarat ja urakat edullisemmin kuin aiemmin. Pystymme näin hillitsemään inflaatiosta ym. johtuvaa kustannusten nousupainetta. Saadut taloudelliset hyödyt eivät välttämättä näy suoraan laskevina kuluina tuloksessa, mutta saamme samalla rahalla enemmän vastinetta kuin ennen tai rahaa jää käytettäväksi muuhun.

Laskeeko asiakkaiden vuokrat?

Senaatti-konsernissa vuokrat omat omakustannusperusteisia ja kustannustehokkuudella hillitään vuokrakustannusten nousupainetta.

Kun hankinnat saadaan kilpailutettua kustannustehokkaasti, vaikuttaa se investointihankkeen kokonaiskustannuksiin ja sitä kautta myös asiakkaalle tulevaan vuokrakustannukseen.

Miten vastuullisuus, turvallisuus ja laatu huomioidaan vastaisuudessa hankinnoissa?

Kehitysohjelman ensisijainen tavoite on kehittää toimintaa: lisätään viestintää ja toimittajayhteistyötä, uudistetaan tavat hankkia jne.

Vastuullisuus ja turvallisuus ovat meille jatkossakin erittäin tärkeitä asioita. Vaatimukset tulee kuitenkin mitoittaa oikein ja niiden tulee olla kohtuulliset hyvän tarjoushalukkuuden varmistamiseksi. Sama pätee laatuun. Haluamme laadukkaita palveluita hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi, mutta emme vaadi ylilaatua.

Hankinnat ja kilpailuttaminen

Senaatti-konserni on merkittävä rakentamis- ja kiinteistöpalvelujen ostaja Suomessa ja yksi Suomen suurimmista julkisista hankintaorganisaatioista. Hankimme palveluita ja tuotteita konserniin kuuluvien liikelaitosten käyttöön.

Kilpailutuskalenteri

Katso kilpailutuskalenteristamme suunnitteilla olevia tulevia kilpailutuksia. Hankintailmoitukset julkaistaan Senaatti-kiinteistöjen tai Puolustuskiinteistöjen nimissä.
Ihmisiä keskustelemassa tapahtumassa Ihmisiä keskustelemassa tapahtumassa

Tapahtumat

Järjestämme toimittajille suunnattuja infotilaisuuksia hankinnoista. Julkaisemme Hankinnat ja kilpailuttaminen -sivulle tietoa tapahtumista ilmoittautumislinkkeineen, kun tapahtumia järjestetään.
Anna palautetta