Siirry sisältöön

Kivimiehen alue, Espoo

Kivimiehen alueella yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla sijainti kahden metroaseman välissä sekä pikaraitiovaunun pysäkin vieressä.

Kivimiehen alueen kaavamuutos on vuoden 2022 jälkeen jaettu kolmeen osaan: Kivimies, Kivikaira ja Betonimies.

Alueelle tavoitellaan käyttötarkoituksen muutoksia ja uutta rakentamista asumiseen, työpaikoille ja palveluille. Merkittävin osuus uudesta rakentamisesta on suunnitteilla Kivikairan ja Betonimiehen kaavamuutosalueille, jotka sijoittuvat Kivimiehen alueen eteläosaan.

Tiedote 30.11.2023: Senaatti on myynyt Kivikairan kaavamuutosalueen kiinteistökokonaisuuden

Tavoiteaikataulu

  1. 2024

    Betonimiehen kaavaehdotus nähtävillä ja kaavan hyväksyminen

Uutta ja elävää kaupunkiympäristöä Otaniemeen

“Tehokkaaseen raideliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenteen täydentäminen on perusteltua ja Kivimiehen alueella on merkittävä rooli koko Otaniemen kehittämisessä eläväksi kaupunkiympäristöksi, jossa asuminen, työpaikat ja palvelut sekoittuvat. Valtion toimintoja Otaniemessä keskitetään ja tiivistetään, mikä mahdollistaa vaille valtion käyttöä jäävien kiinteistöjen kehittämisen uusiin tarkoituksiin. Senaatti kehittää Kivimiehen aluetta yhteistyössä Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n ja alueen muiden maanomistajien kanssa. Täydennysrakentamisen tavoitteet koskevat erityisesti Tutkijanpolun ja Miestentien välistä aluetta.”

 

Emmi Sihvonen
Kiinteistökehityspäällikkö
Senaatti-kiinteistöt

Sijainti ja ympäristö

Hankealue sijaitsee Miestentien, Tutkijanpolun ja merenrannan välissä.

 

Lähietäisyydellä:

  • Aalto-yliopiston ja Keilaniemen metroasemat
  • Pikaraitiovaunun pysäkit
  • Kauppakeskus A Bloc
  • Aalto-yliopiston kampus
  • Rantaraitti – virkistys- ja ulkoilureitti
  • Otaniemen urheilupuisto ja Otahalli
  • Saaristoveneiden pysähdyspaikka Otarannassa

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt
Emmi Sihvonen, kiinteistökehityspäällikkö
+358 50 340 1408
emmi.sihvonen@senaatti.fi

Aalto-Yliopisto Campus & Real Estate
Ville Jokela, toimitusjohtaja
+358 50 380 9701
ville.jokela@aalto.fi

Tiedote 16.12.2021: Senaatti-kiinteistöt käynnistää markkinavuoropuhelun Otaniemessä sijaitsevasta Kivimiehen alueesta
Anna palautetta