Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle Senaatti-kiinteistöt vuokraa toimitiloja?

Senaatti-kiinteistöt toimii valtion sisäisenä työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana ja vuokraa toimitiloja valtion virastoille ja laitoksille. Liikelaitoslain mukaan valtion liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt ei voi tarjota palveluitaan muille tahoille kuin valtionhallinnolle. Vähäisessä määrin tyhjinä olevia yksittäisiä tiloja esim. valtion virastotaloista voidaan vuokrata myös muille kuin valtion toimijoille. Mikäli virastotalo tyhjenee kokonaan valtion käytöstä eikä valtiolla ole sille käyttöä, kiinteistö myydään, eikä Senaatti-kiinteistöt lähde etsimään sille vuokralaisia valtionhallinnon ulkopuolelta.

Kenelle Senaatti-kiinteistöt myy kiinteistöjä?

Kaikki kiinteistöt ja rakennukset myydään tarjousten perusteella julkisella tarjouskilpailulla, joten ostajana voi olla kuka tahansa. Senaatti-kiinteistöjen oma henkilöstö lähisukulaisineen ei kuitenkaan voi tehdä kauppaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa tai vuokrata tiloja Senaatti-kiinteistöiltä. Katso tarkemmin myyntitoiminnasta www.senaattimyy.fi

Miten Senaatti-kiinteistöjen toiminta rahoitetaan?

Valtion budjetista ei myönnetä Senaatti-kiinteistöille määrärahoja, vaan Senaatti-kiinteistöt rahoittaa toimintansa itse. Tulolähteinä ovat mm. vuokrat, kiinteistöjen ja palvelujen myynnit sekä lainarahoitus erityisesti investoinneissa eli rakennus- ja peruskorjaushankkeissa.

Myykö tai vuokraako Senaatti-kiinteistöt asuntoja?

Senaatti-kiinteistöt vuokraa toimitiloja valtiokäyttäjille. Senaatti-kiinteistöt pyrkii myymään kaikki asunnot, joita sen hallintaa siirretään muilta valtiotoimijoilta.

Onko Senaatti-kiinteistöt firma, osakeyhtiö vai mikä?

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos. Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt muun muassa rahoittaa toimintansa itse, eikä saa valtion budjetista rahoitusta. Liikelaitosten toiminnasta määrätään liikelaitoslaissa.

Kuka päättää Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta?

Senaatti-kiinteistöt on valtionvarainministeriön alainen liikelaitos. Valtiovarainministeriö asettaa vuosittain toiminta- ja palvelutavoitteet. Eduskunta määrittää mm. miten paljon investointeihin voidaan käyttää vuodessa rahaa ja miten paljon Senaatti-kiinteistöt voi ottaa lainaa. Isoista kiinteistökaupoista (yli 5 milj. euroa) päättää valtioneuvosto ja yli 10 milj. euron kaupoista eduskunta.

Omistaako Senaatti-kiinteistöt kaikki valtion kiinteistöt?

Valtio omistaa liikenneinfrastruktuuria, joita hallinnoi Liikennevirasto, luontoalueita, joita hallinnoi Metsähallitus ja rakennuksia, joista suurinta osaa hallinnoi Senaatti-kiinteistöt . Muita valtion rakennusten omistajia ovat mm. Tasavallan presidentin kanslia ja eduskunta, jotka omistavat omat kiinteistönsä. Samoin ulkoasianministeriön ulkomaan lähetystöt ovat UM:n hallinnassa.

Onko valtion virastojen asioitava Senaatti-kiinteistöjen kanssa?

Senaatti-kiinteistöt on valtion sisäinen työympäristö- ja toimitila-asiantuntija.  Valtiolla  tilojen hankinta ja hallinta on keskitetty Senaatti-kiinteistöille.

Miksi osa virastoista on vuokrannut tilat Senaatti-kiinteistöiltä ja osa yksityisiltä vuokranantajilta?

Suurin syy yksityiseltä vuokraamiseen on se, että valtiolla ei ole ollut tarjolla sopivaa tilaa. Senaatti-kiinteistöt voi valtionhallinnolle tarjoamissaan tilaratkaisuissaan hyödyntää uudisrakentamisen sijaan myös muiden omistajien tilatarjontaa ja vuokrata sitä edelleen asiakkailleen. Tämä on myös yksi Senaatti-kiinteistöjen palveluista.

Anna palautetta