Siirry sisältöön

Senaatti-kiinteistöjen toimialat

Senaatti-kiinteistöillä on kolme toimialaa: Valtioneuvosto ja toimistokiinteistöt, Erityiskiinteistöt sekä Turvallisuuskiinteistöt. Niihin on koottu toiminnaltaan, kiinteistöiltään ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat keskitetysti asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin liittyvistä asioista, kuten rakennushankkeista, kiinteistöjen hankinnasta, strategisesta suunnittelusta sekä maankäyttöasioista.

Valtioneuvosto ja toimistokiinteistöt

Toimialan asiakaskunnan muodostavat valtioneuvoston ja eri ministeriöiden tilat, joita koordinoi valtioneuvoston kanslia, sekä Ely-keskukset, TE-toimistot, Verohallinto, Aluehallintovirastot, Maanmittauslaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto, Valtori, Digi-ja väestötietovirasto ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet). Lisäksi asiakkaina ovat pääasiassa pääkaupunkiseudulla toimivat keskusvirastot kuten Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Tukes ja Opetushallitus.

Merkittävä osa asiakkaista on siirtymässä valtion yhteisiin työympäristöihin, joita kehitetään asiakkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Toimialan kiinteistökanta on monipuolinen käsittäen toimistotaloja 1800-luvun kiinteistöistä moderneihin toimitiloihin. Tilat sijaitsevat yleensä keskeisten paikkakuntien kaupunkikeskuksissa. Suurin tilojen keskittymä on Helsingissä ja Vantaalla. Osa kiinteistökannasta on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita suojelukohteita.

Erityiskiinteistöt

Toimialalla on monipuolinen asiakaskunta ja asiakkaitten toiminnan tarpeita palveleva kiinteistökanta. Tilat ovat käyttäjäsidonnaisia ja erityistarpeisiin suunniteltuja.

Keskeisen asiakaskunnan muodostavat tutkimuslaitokset, lähinnä pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kulttuurilaitokset, kuten Suomen kansallisooppera ja -baletti sekä Kansallisgalleria sekä oikeusministeriön hallinnonalalta Tuomioistuinlaitos, Syyttäjälaitos, Ulosottolaitos, oikeusapu ja edunvalvonta ja Oikeusministeriön erityisviranomaiset. Lisäksi asiakkaina ovat Kansallisarkisto, valtion erityiskoulut, -koulukodit, -sairaalat, Museovirasto ja saamelaisalueen sivistys- ja kulttuurilaitokset sekä saamelaiskäräjät.

Useat asiakkaat toimivat arvokiinteistöiksi luokiteltavissa, suojelluissa rakennuksissa ja tutkimuslaitoksille suunnitelluissa erikoistiloissa, joiden ylläpito ja kehittäminen vaativat erityisosaamista. Kiinteistökantaan kuuluu tavanomaisten toimisto-, varasto-, majoitus- ja koulutustilojen lisäksi huipputeknisiä erikoistiloja.

Turvallisuuskiinteistöt

Toimialan asiakkaita ovat turvallisuusviranomaiset ja asiakkaat, joiden toimintaa ohjaa turvakriittisyys ja joiden toiminnan osalta keskeinen näkökulma on turvallisuus.

Asiakaskunnan muodostavat turvallisuuteen erikoistuneet valtion toimijat kuten Rajavartiolaitos, Tulli, Keskusrikospoliisi, Suojelupoliisi, Poliisihallitus ja poliisiammattikorkeakoulu sekä Rikosseuraamuslaitos, Maahanmuuttovirasto, Hätäkeskuslaitos, Pelastusopisto sekä CMC Finland.

Kiinteistökanta on monipuolinen ja asiakkaat toimivat pääsääntöisesti käyttösidonnaisissa erityistarpeisiin suunnitelluissa tiloissa, joiden ylläpito ja kehittäminen vaativat erityisosaamista.

Anna palautetta