Siirry sisältöön

Senaatti-kiinteistöjen toimialat

Senaatti-kiinteistöillä on kaksi toimialaa: erityiskiinteistöt ja toimistot. Niihin on koottu toiminnaltaan, kiinteistöiltään ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat keskitetysti asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin liittyvistä asioista, kuten rakennushankkeista, kiinteistöjen hankinnasta, strategisesta suunnittelusta sekä maankäyttöasioista.

Erityiskiinteistöt

Toimialalla on monipuolinen asiakaskunta ja erikoistunut kiinteistökanta.

Keskeisen asiakaskunnan muodostavat turvallisuuteen erikoistuneet valtion toimijat, kuten vankilat, rajavartiolaitos, tullilaitos sekä hätä- ja johtokeskukset. Tilat ovat käyttäjäsidonnaisia ja erityistarpeisiin suunniteltuja. Kiinteistökantaan kuuluu tavanomaisten toimisto-, varasto-, majoitus- ja koulutustilojen lisäksi huipputeknisiä erikoistiloja sekä merkittävä määrä maanalaisia tiloja.

Asiakkaina ovat myös ministeriöt, tutkimuslaitokset ja lähinnä pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kulttuurilaitokset, kuten Suomen kansallisooppera ja -baletti ja Kansallisgalleria. Lisäksi asiakkaina on jonkin verran mm. yksittäisiä erityiskouluja ja sairaaloita. Nämä asiakkaat toimivat usein arvokiinteistöiksi luokiteltavissa, suojelluissa rakennuksissa ja tutkimuslaitoksille suunnitelluissa erikoistiloissa, joiden ylläpito ja kehittäminen vaativat erityisosaamista.

Toimistot

Asiakaskunnassa on runsaasti valtion eri hallinnonaloja ja virastoja, kuten oikeushallinto, poliisihallinto, verohallinto, aluehallinto, maanmittauslaitos ja muita valtakunnallisia asiakkuuksia sekä keskusvirastoja. Kiinteistökanta on monipuolinen käsittäen toimistotaloja 1800-luvun kiinteistöistä moderneihin toimitiloihin. Tilat sijaitsevat yleensä keskeisten paikkakuntien kaupunkikeskuksissa. Suurin tilojen keskittymä on Helsingissä ja Vantaalla.

Kiinteistöt vaihtelevat yhden tai monen käyttäjän suurista toimitilakokonaisuuksista pienehköihin toimistotalokiinteistöihin ja osakehuoneistoihin. Asiakasvirastoilla on merkittävä määrä toimitiloja vuokralla myös muilta vuokranantajilta suoraan tai Senaatin edelleen vuokraamina.

Anna palautetta