Siirry sisältöön

Parempien sisäolosuhteiden puolesta

Mitä, jos tekisimme Suomen tunnetuksi maailman laadukkaimmista sisäolosuhteista?

Haluamme huolehtia, että kaikilla, jotka työskentelevät Suomen hyvinvoinnin, järjestyksen ja turvallisuuden eteen virastoissa, laitoksissa, kasarmeilla ja konttoreilla, on parhaat mahdolliset olosuhteet onnistua työssään. Terveellinen työympäristö on elinehto meidän kaikkien hyvinvoinnille.

Mitä voimme tehdä hyvien sisäolosuhteiden puolesta?

Senaatti panostaa ennen kaikkea ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, jotta sisäilmaongelmilta vältyttäisiin kokonaan. Toiminta perustuu rakennusten kunnon ja korjaustarpeiden tuntemiselle ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden toteuttamiselle.

Tartumme ilmenneisiin ongelmiin nopeasti päivän vasteajalla. Tällä hetkellä reaktiivisten sisäilmatoimien kohteena on alle 2 % vastuullamme olevista rakennuksista. Suurin osa sisäilmaongelmista ratkeaa kiinteistönhoidollisin toimenpitein, mutta aina toisinaan tarvitaan isompiakin korjaustoimenpiteitä. Niitä olemme tehneet vuosina 2019-2022 yhteensä 200 miljoonan euron lisäpanostuksin.

Senaatti on sitoutunut ehkäisemään ja ratkaisemaan sisäilmaan liittyviä ongelmia asiakkaidemme tiloissa. Käynnistimme vuonna 2019 sisäilmaongelmien osalta nollatoleranssiohjelman. Hyvät ja turvalliset työskentelyolosuhteet edellyttävät, että rakennuksista pidetään huolta pitkäjänteisesti koko niiden elinkaaren ajan. Tämä vaatii oikeaa osaamista, rakennusten kunnon säännöllistä seurantaa sekä rakennusten korjausvelasta huolehtimista. Paljon olemme saaneet tuloksia aikaan, mutta asenteemme on se, että aina riittää parannettavaa.

Hyvät sisäolosuhteet strategiamme kärjessä

Olemme nostaneet sisäilmaongelmien nollatoleranssin yhdeksi strategiseksi päätavoitteeksemme. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kokonaisvaltaista toimintakulttuuria ja asennetta. Tavoitteena on valtion toimitilojen sisäolosuhteiden laadun parantaminen ja ongelmien selättäminen.

Lue Jari Sarjon haastattelu
Yleiskuva toimitiloista joissa ihmisiä sohvaryhmässä.

Mistä on kyse, kun puhutaan sisäolosuhteista?

Sisäolosuhteiden laatuun vaikuttavat moninaiset asiat. Sisäolosuhteet eivät tarkoita vain sisäilmaa eli sitä, mitä me esimerkiksi haistamme, vaan siihen kuuluvat myös valaistus, melutaso ja lämpötila.

Mitä Senaatti tekee parempien sisäolosuhteiden puolesta?

Hyvien sisäolosuhteiden ylläpitäminen ja varmistaminen on osana kaikessa mitä teemme. Toimintamallimme rakentuu kolmesta kokonaisuudesta.

Mitä sinä voit tehdä sisäolosuhteiden puolesta?

Tilankäyttäjänä vaikutamme omilla vähäpätöisiltäkin tuntuvilla toimillamme ja valinnoillamme sisäolosuhteisiin.

Miten Senaatti parantaa sisäolosuhteita.

Anna palautetta