Siirry sisältöön
Vihreä metsä, jossa muutamia kaatuneita puita.

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta

Tavoitteenamme on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja luontokadon estäminen. Olemme luoneet systemaattisen toimintamallin luontoselvitysten laatimiseksi ja käynnistäneet luonnonmonimuotoisuusohjelman.

Huolehdimme hallinnoimillamme alueilla luonnon monimuotoisuuden säilymisestä niin rakennetuissa ympäristöissä kuin luonnonsuojelualueilla. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on lisäksi yksi keskeisistä tavoitteista valtion kiinteistöstrategiassa.

Laadimme luontoselvityksiä kohteistamme, jotta pystymme tunnistamaan kohteiden luontoarvot ja ottamaan ne huomioon toiminnassamme. Luontoselvitykset tarjoavat myös arvokasta tietoa vieraslajien esiintymisestä. Luonnon monimuotoisuutta uhkaavat haitalliset vieraslajit valtaavat elintilaa luonnonvaraisilta kasveilta, minkä vuoksi niiden torjunta on tärkeää. Senaatissa on laadittu ohje haitallisten vieraslajien torjuntaan.

Olemme päättäneet toteuttaa vuonna 2023 lähes parikymmentä niityttämishanketta sekä Senaatti-kiinteistöjen että Puolustuskiinteistöjen kohteissa.  Muuttamalla osan kiinteistön ulko-alueesta niityksi, luodaan uutta elintilaa perhosille, mehiläisille, kimalaisille ja muille pölyttäjille.

Tuhansien kiinteistöjen lisäksi konsernillamme on noin 12 000 hehtaaria metsää. Teemme yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa ja tutkimme, millaisella metsänhoidolla saisimme näiden metsäalueiden
hiilinieluja parhaiten lisättyä ja säilytettyä.

Luontoselvitykset

Hyödynnämme luontoselvitysten tuloksia kiinteistöjen hoidossa, kunnossapidossa ja uudisrakennus- ja korjaushankkeissa sekä kiinteistökehityksessä. Luontoselvitysohjeemme ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Tutustu luontoselvityksiin
Kolme henkilöä on luontokävelyllä metsässä. Takana raja-aitaa.

Toimintamalli luontoselvitysten laatimiseen

Systemaattinen toimintamallimme on ensimmäinen laatuaan kiinteistö- ja rakennustoimialalla. Tavoittelemme systemaattisuutta, hyvää ja tasaista laatua sekä helposti käytäntöön vietäviä kiinteistönhoito- ja suunnitteluohjeita.

Lataa luontoselvitysohje (pdf)

Ympäristöpalvelut

Toimimme valtionhallinnon osaamiskeskuksena kiinteistöihin ja niiden käyttöön liittyvissä ympäristökysymyksissä sekä ympäristörakentamisessa. Palveluihimme kuuluvat ympäristöselvitykset, pilaantuneen ympäristön tutkimus ja kunnostus, ympäristötekninen rakentaminen, kiertotalouden ratkaisut, ympäristövaikutusten seuranta sekä ympäristöoikeudelliset viranomaismenettelyt.

Tutustu ympäristöpalveluihimme
Anna palautetta