Siirry sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia yhteisistä työympäristöistä

Tälle sivulle on koottu videoita, joissa vastataan yleisimpiin esitettyihin kysymyksiin yhteisistä työympäristöistä.

Mikä on yhteinen työympäristö?

Yhteisessä työympäristössä työskentelee useita eri virastoja. Työympäristö, sen tilat ja palvelut ovat lähtökohtaisesti virastojen yhteisessä käytössä. Yhteinen työympäristö edistää monipaikkaista ja paikkariippumatonta työntekoa sekä pienentää hiilijalanjälkeä mm. tilatehokkuuden paranemisen ja liikkumisen vähenemisen kautta. Toimitamme valmiit työympäristöt kaikkine toimitila-, digi- ja turvallisuuspalveluineen.

Mitä ovat yhteiset työympäristöt?

Mitä työskentely yhteisessä työympäristössä tarkoittaa?

Muuttuvatko tilat pienemmiksi?

Osallistaminen ja erityistarpeet

Tilasuunnittelua tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jotta toiminnan erityispiirteet tulevat huomioiduksi. Henkilöstölle järjestetään esimerkiksi työpajoja ja klinikoita.

Miten erityistarpeet huomioidaan?

Voinko esittää omia toiveita?

Suurin muutos siirryttäessä yhteiseen työympäristöön

Muutoksen laajuus yhteiseen työympäristöön siirryttäessä riippuu siitä, millaisista työtiloista uusiin tiloihin siirrytään. Mikäli monitilatyöskentely on jo tuttua, voi suurin muutos olla valtionhallinnon kollegoiden tapaaminen ja heidän kanssaan verkottuminen. Uusiin työnteon tapoihin tottuminen ottaa aina aikansa. Me Senaatissa tuemme muutoksen läpiviennissä.

Omasta työhuoneesta tilojen monipuoliseen käyttöön

Vuorovaikutteisuus muiden virastojen kanssa

Uusien kontaktien määrä lisääntynyt

Yhteistyö erilaisten organisaatioiden kanssa

Käyttäjäkokemus

Mikä oli suurin muutos?

Oma rauha ja itselleni sopiva työpiste

Yhteisessä työympäristössä työskentelevän henkilöstön kanssa luodaan yhteiset pelisäännöt, jotta arki sujuisi mahdollisimman hyvin. Monipuolisista tiloista voi valita kulloiseenkin omaan työtehtävään sopivan työpisteen, esim. ryhmätyötilan tai hiljaisen tilan.

Mitä ennakkoluuloja sinulla oli?

Onko minulla enää omaa rauhaa?

Löydänkö vapaan työpisteen ja näytön?

Löydänkö itselleni sopivan työpisteen?

Käyttäjäkokemus

Mitä sanoisit henkilölle, jota jännittää siirtyä uusiin tiloihin?

Yhteisen työympäristön tietoturva

Yhteinen työympäristö on jaettu vyöhykkeisiin tietoturvan mukaan, jolloin työpiste valitaan käsiteltävän tiedon perusteella. Tilojen suunnittelussa ovat mukana myös tietoturvan asiantuntijat, jotta yhteisessä työympäristössä toimivien organisaatioiden erityispiirteet pystytään huomioimaan. Jokaisen vastuulla on huolehtia siitä, että itse käsittelee tietoja oikealla tavalla. Tässä ovat apuna mm. tilojen pelisäännöt.

Mitä toimenpiteitä on tehty tietojen suojaamiseksi?

Miten tietoturva on huomioitu?

Miten tietoturva on huomioitu monitilaympäristössä?

Työympäristötiimi ja yhteisöllisyys

Jokainen yhteisessä työympäristössä toimiva organisaatio nimeää työympäristötiimiin oman edustajansa. Työympäristötiimi seuraa työympäristön toimivuutta ja kehittää sitä saatujen palautteiden perusteella. Työympäristötiimi voi myös järjestää vapaamuotoisempaa yhteistä ohjelmaa ja näin edesauttaa yhteisöllisyyden muodostumisessa.

Mikä on työympäristötiimi ja mitä he tekevät?

Mikä on työympäristötiimi?

Miksi työympäristötiimiin kannattaa liittyä?

Miten muutos on vaikuttanut yhteisöllisyyteen?

Käyttäjäkokemus

Miten muutos on vaikuttanut yhteisöllisyyteen?

Ajurit yhteisten työympäristöjen taustalla

Työn muutos toimii yhteisten työympäristöjen ajurina. Toimistotilan tarve on vähentynyt, koska muuttuneen maailmantilanteen ja koronapandemian myötä monipaikkaisesta työstä on tullut yleinen työnteon tapa. Seurantatutkimusten (2022-2023) mukaan toimistotilojen käyttöaste on keskimäärin 28 %. Valtion toimitilastrategia ohjaa valtion tilojen käyttöä tulevaisuudessa. Yhteiset työympäristöt -uudistuksessa toteutamme  ja toimeenpanemme valtion toimitilastrategiaa, vastaamme muuttuneen työelämän tarpeisiin ja edistämme Suomen hiilineutraaliustavoitteita. Tehokkain tapa vähentää energiankulutusta ja päästöjä on tarpeettomista tiloista luopuminen.

Mikä on valtion toimitilastrategia?

Miksi siirrymme yhteisiin työympäristöihin?

Mikä on Senaatti-kiinteistöjen rooli?

Anna palautetta