Siirry sisältöön

Tilaratkaisut ja -palvelut

Autamme valtionhallinnon organisaatioita uudistamaan työnteon tapojaan ja toteutamme toimivia, turvallisia sekä työntekoa tukevia työympäristöjä. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat.

Strategisena linjauksena valtiolla on, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa ja kehittyviä työnteon ja yhteistyön tapoja. Paikkasidonnainen ja monipaikkainen työ ovat valtiolla saman arvoisia työtapoja. Linjaukset vaikuttavat myös toimitiloihin ja niiden suunnitteluun. Tulevaisuudessa julkinen hallinto toimii yhä enenevissä määrin yhteisissä tiloissa, ja valtionhallinnolle ja kunnille syntyy yhteisiä asiakaspalvelupisteitä.

Suunta kohti yhteisiä työympäristöjä

Toteutamme valtion toimitilastrategian mukaisesti yhteisiä työympäristöjä palveluna. Tulevaisuudessa julkinen hallinto toimii yhä enenevissä määrin yhteisissä tiloissa, ja vaikka valtiohallinto digitalisoituu, virastoasiointia tarvitaan vielä. Kun virastot löytyvät yhdestä osoitteesta, kansalaisten ei tarvitse asioida useassa eri toimipisteessä. Yhteistiloilla päästään samalla euromäärällä laadukkaampiin ratkaisuihin, kun osa resursseista on yhteiskäytössä. Näillä toimilla myös hiilijalanjälki pienenee, kun tilat suunnitellaan energiatehokkaiksi ja matkustus vähenee.

Lue lisää yhteisistä työympäristöistä

Palvelumme

Toimitilapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme toimitilojen ja työympäristöjen lisäksi monipuolisen valikoiman toimitiloihin liittyviä palveluita keskitetysti yhdestä paikasta. Toimitilapalveluihimme kuuluu mm. puhtauspalvelut, toimistopalvelut, kokous- ja cateringpalvelut, käyttöönotto- ja muuttopalvelut ja kalustepalvelut.

Digitaaliset toimitilapalvelut

Päivittäinen työskentely on mutkatonta, kun tietoliikenneyhteydet ja työpisteiden näytöt pelaavat ja ovat valtakunnallisesti yhdenmukaiset. Varustamme sovitut tilat esitysteknisillä laitteilla, jotka mahdollistavat helpon yhteydenpidon ja sujuvat kokoukset. Meiltä saat myös infonäyttöpalvelut tai käyttöasteenmittauspalvelut.

Turvallisuuspalvelut

Autamme valtionhallinnon organisaatioita optimoimaan työympäristönsä turvallisuuden oikealle tasolle. Tarvittaessa toteutamme turvallisuusratkaisut ja ylläpidämme valitun turvallisuustason sekä kehitämme turvallisuusosaamista esimerkiksi kouluttamalla.

Johdon työympäristöpalvelut

Autamme uudistamaan työympäristöjä ja työnteon tapoja. Sitoutamme, innostamme ja osallistamme muutoksessa. Palvelumme käsittävät mm. työympäristöjohtamisen, muutosjohtamisen, tietotyön kehittämisen, palvelumuotoilun ja vaikutusarvioinnit.

Ympäristöpalvelut

Puolustuskiinteistöjen kokeneet asiantuntijamme auttavat mm. ympäristö- ja luontoselvityksissä, pilaantuneen maan tutkimisessa ja kunnostuksessa, ympäristöteknisessä rakentamisessa, kiertotalouden ratkaisuissa, ympäristövaikutusten seurannassa ja viranomaismenettelyissä.
Yleiskuva toimitiloista joissa ihmisiä sohvaryhmässä.

Monitilatoimisto

Monitilaympäristö edellyttää organisaatiolta aivan uudenlaista toimintakulttuuria ja tapaa tehdä ja johtaa työtä. Senaatti edistää fiksumpaa työskentelyä valtiolla ja työn tuloksena syntyy uusia ideoita ja kokeiluja siitä miten töitä voi tehdä uudella fiksummalla tavalla.

Lue lisää monitilaympäristöstä

Parempien sisäolosuhteiden puolesta

Haluamme huolehtia, että kaikilla, jotka työskentelevät Suomen hyvinvoinnin, järjestyksen ja turvallisuuden eteen virastoissa, laitoksissa, kasarmeilla ja konttoreilla, on parhaat mahdolliset olosuhteet onnistua työssään. Terveellinen työympäristö on elinehto meidän kaikkien hyvinvoinnille.

Lue lisää sisäolosuhteista

Aiheeseen liittyvää

Valtion coworking-tilat

Tarjoamme valtionhallinnolle joustavia, yhteiskäyttöisiä työympäristöjä työntekoon.
GTKn toimitilat, mies työskentelee läppärillä.

Referenssimme

Tutustu referensseihimme liittyen työhyvinvointiin, monitilatoimistoihin, sisäolosuhteisiin ja muihin aiheisiin.

Hallinnon tilahallinta

Hallinnon tilahallinta, HTH, on valtionhallinnon asiakkaillemme tarjoamamme toimitilajohtamisen palvelu.

Rakennushankkeet

Senaatilla on vuosittain käynnissä monipuolisia rakennushankkeita, kuten vankiloita, oikeus- ja poliisilaitoksia, tutkimuslaitoksia, kulttuurikohteita ja virastojen yhteisiä työympäristöhankkeita.
Anna palautetta