Siirry sisältöön

Energiansäästöohjelma

Poikkeuksellinen tilanne vaatii toimia. Tavoitteenamme on auttaa Suomea selviämään energiamarkkinoiden haastavasta talvesta ja hillitä rajua energiakustannusten nousua. Tämän vuoksi olemme käynnistäneet laajan energiansäästöohjelman, jota toteutamme yhdessä asiakkaidemme ja palvelutoimittajiemme kanssa. Haluamme osaltamme varmistaa energian riittävyyden Suomessa.

Tehokkaat säästötoimenpiteet yhteistyössä asiakkaiden kanssa 

Energiakriisi koskettaa kaikkia ja kannamme osaltamme proaktiivisesti vastuuta tilanteen ratkaisemiseksi.  Tarvitsemme energiansäästötyöhön kumppaneiksemme sekä asiakkaitamme että palvelutoimittajiamme, jotta vaikean tilanteen vaikutukset saadaan minimoitua. 

Energiansäästöohjelmassa otamme käyttöön uusia, nopeita ja tehokkaita energiansäästöratkaisuja. Valtaosa toimenpiteistä liittyy talotekniikan laitteistojen säätämiseen, ja hoidamme ne yhdessä kiinteistönhuollon ammattilaisten kanssa. Selvitämme myös sähkön kysyntäjouston mahdollisuudet ja ohjaamme sähkönkäyttöä aiempaa enemmän pois huippukulutuksen tunneilta. Yhtenä toimenpiteenä jatkamme jo aiemmin aloittamaamme työtä lisätä uusiutuvaa energiatuotantoa kuten aurinkoenergiaa ja maalämpöä.

Energiansäästöohjelman osa-alueet

Tutustu energiansäästöohjelmaamme

Lataa tästä energiansäästöohjelmamme, jossa kerromme energiansäästötoimenpiteistämme talvikaudella 2022-2023.

Energiansäästöohjelma (pdf)

Ohjelman säästötavoite energiankulutuksessa on 50 000–75 000 MWh, mikä vastaa 10 000 kerrostalokaksion vuosittaista kulutusta​. Säästöt valtion energiakustannuksissa ovat jopa 10 milj. euroa. Ohjelma käynnistyy lokakuun 2022 alussa ja toimenpiteet, ja niiden kesto arvioidaan kohdekohtaisesti.  Muutokset eivät vaikuta sisäilman laatuun. Lämpötilan ja muiden säädösten osalta noudatamme sisäilmaluokituksen mukaisia arvoja.

 Valtion toimitilojen energiakulutus jakautuu käyttäjä- ja kiinteistösähköön. Kuvatekstissä lisätietoa.
Valtion toimitiloissa energiankulutus jakautuu kahteen. Reilu 60 % energiasta kuluu ilmanvaihdon, tilojen ja käyttöveden lämmitykseen. Loput vajaa 40 % on sähkönkulutusta. Tästä reilu 60 % on talotekniikkaan kuluvaa kiinteistösähköä ja loput vajaa 40 % käyttäjäsähköä (valaistus & pistorasiat).

Yhdessä kohti tavoitteita

Energiansäästöohjelman ajatuksena on osallistaa asiakkaat mukaan suunnittelemaan toimenpiteitä. Tilojen käyttäjinä he pystyvät tunnistamaan esimerkiksi tiloja, joita käytetään vain osa-aikaisesti tai muita tiloja ja laitteita, joissa olisi mahdollisuus energiansäästötoimiin.

Tilojen tarkoituksenmukainen ja oikein mitoitettu käyttö on järkevän energiankäytön näkökulmasta olennaista. Tilojen käyttäjillä on aina paras tieto erilaisten tilojen käyttötarkoituksista ja siten myös mahdollisuuksista säästää energiaa.  Asiakkaillamme eli tilojen käyttäjillä on tärkeä rooli tässä työssä ja toivomme, että osallistutte aktiivisesti energiansäästötoimien suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kerro oma energiansäästöideasi

Miten voimme säästää energiaa eli vähentää lämmön- tai sähkönkulutusta valtion toimitiloissa? Kerro meille ideasi.

Kerro energiansäästöideasi

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten lämpötilan lasku vaikuttaa sisäilmaan? Millaisia toimenpiteitä suositellaan mahdollisen sähköpulan tai -katkosten aikana?

Katso täältä energiansäästöohjelmaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jatkumo pitkäaikaiselle energiatehokkuustyölle 

Senaatissa on jo vuosia tehty tuloksellista ja vaikuttavaa kehitystyötä energiankäytön tehostamiseksi valtion kiinteistöissä. Tavoitteenamme on sekä energiatehokas rakennus että vähäpäästöinen työympäristö.

Vastuullamme on noin 9 000 valtion rakennusta, lähes kuusi miljoonaa neliötä. Kiinteistöjemme energiankäytöllä on suuri merkitys yhteiseen kokonaispottiin.

Jari Sarjo, konsernijohtaja

 

Olemme parantaneet kiinteistöjen energiatehokkuutta systemaattisesti peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden yhteydessä sekä kunnossapidon ja ylläpidon keinoin:

Teknisillä toimenpiteillä on erittäin merkittävä rooli energiansäästössä: varmistamme aina, että lämmöntalteenotto, lämmitys ja ilmanvaihto toimivat optimaalisesti. Korjauksissa panostetaan energiatehokkaisiin puhaltimiin, lämpöpumppuihin, LED-valaisimiin, ikkunoihin ja oviin sekä otetaan huomioon rakenteiden tiiviys ja lisäeristäminen. Käytössämme on tilojen olosuhteiden reaaliaikainen seuranta ja rakennusautomaation etävalvonta, joiden avulla varmistetaan kohteiden sisäolosuhteet ja energiatehokkuus.

Olemme sitoutuneet vapaaehtoiseen toimitilakiinteistöjen energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017-2025, jonka puitteissa on vuosittain käynnissä noin 100 toimenpidettä.

Kiinteistönhoito  vastaa energiankäytön ja sisäolosuhteiden jatkuvasta hallinnasta ja huolehtii energiaa säästävistä LVIS-järjestelmien käyttömuutoksista valaistuksessa, ilmanvaihdon käyttöajoissa ja sisälämpötiloissa.

Uusiutuvien energialähteiden osuutta on kasvatettu vuosittain energianhankinnalla ja olemme vuodesta 2020 alkaen toteuttaneet omiin kiinteistöihin aurinkovoimaloita, joita on nyt käytössä 50. Olemme vuodesta 2018 ostaneet vain uusiutuvalla tuotettua sähköä ja vuonna 2021 siirryttiin myös käyttämään hiilineutraalia kaukolämpöä isoissa kaupungeissa. Ylläpitämiemme kiinteistöjen kokonaisenergiankäytöstä 76 % katetaan uusiutuvalla energialla

Tilankäyttöä on tehostettu valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti.

Lisätietoja:

Sanna Jääskeläinen

ohjelman vetäjä, markkinointi- ja viestintäjohtaja

p. 040 830 8104

 

 

Tapio Jalo

erityisasiantuntija, LVIA ja energia

p. 040 546 6775

Pasi Pipatti.Pasi Pipatti

erityisasiantuntija, energia ja sisäolosuhteet

p. 040 078 7961

Anna palautetta