Siirry sisältöön

Talous

Senaatti on valtiovarainministeriön alainen liikelaitoskonserni, joka rahoittaa toimintansa itse eikä kuulu varsinaiseen valtion budjettitalouteen. Valtiolla vuokrat ovat omakustannusperusteisia, mikä tarkoittaa, että Senaatin pitää pystyä maksamaan vuokrilla kaikki kiinteistöistä aiheutuvat kulut, kuten kiinteistöissä tehtävät peruskorjaukset, ylläpito, lainankulut ja kiinteistöverot. Senaatti ei tee valtioasiakkaiden vuokrilla voittoa. Taloudellinen vastuu Senaatissa tarkoittaa kiinteistövarallisuuden tehokasta käyttöä ja arvon säilyttämistä.

Valtiovarainministeriö asettaa Senaatti-kiinteistöille ja puolustusministeriö Puolustuskiinteistöille vuosittain taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valtiovarainministeriö päättää myös vuosittaisen tuloutustavoitteen ja eduskunta määrittää palvelutavoitteiden lisäksi investointien enimmäismäärän.

Investoinnit asiakkaiden toimitiloihin ovat olleet viime vuosina reilun 400 milj. euron tasolla, jatkossa investoinnit nousevat 600-700 milj. euroon.  Tuloutus valtiolle on ollut keskimäärin 35 milj. euroa vuosittain. Tuloutus muodostuu kiinteistöjen myynneistä ja valtion ulkopuolisille toimijoille vuokrattujen tilojen tuotoista.

Viimeisimmät talousraportit

Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätös 2023

Puolustuskiinteistöjen tilinpäätös 2023

Vastuulliset hankinnat

Kuulumme Suomen suurimpien julkisten hankintaorganisaatioiden joukkoon. Vuosittaiset hankintamme ovat reilut 800 milj. euroa. Suurimmat hankinnat liittyvät rakennusinvestointeihin ja kiinteistöjen ylläpitoon. Työllistämme erityisesti rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita, ja ostettujen palveluiden työllistävyysvaikutukset olivat lähes 6 000 henkilötyövuotta vuonna 2022.

Tehokkailla hankintakäytännöillä varmistamme ostettavien palveluiden ja tuotteiden kustannustehokkuuden, korkean laadun ja toimittajien vastuulliset toimintatavat. Asettamalla tuotteiden ja palveluiden ympäristötekijöille sekä toimittajien vastuullisuudelle korkeita vaatimuksia edistämme kestävää kehitystä koko yhteiskunnassa.

Vuokraustoiminta

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on lähes 9000 rakennusta. Vuokraamme toimitiloja valtionhallinnon virastoille ja laitoksille ja tuotamme kiinteistöihin asiakkaiden tarvitsemat palvelut.

Hankinnat

Hankintamme ovat monipuolisia. Hankimme mm. asiakkaille tuotettavia ja sisäisesti tarvittavia palveluita, rakennuttamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon, huoltoon ja korjauksiin sekä tietohallintoon liittyviä palveluita ja tavaroita.

Laskutusohjeet

Senaatti-kiinteistöt käsittelee ostolaskut sähköisesti. Käytämme sähköistä laskujen ja tilausten käsittelyjärjestelmää, Handia. Tavaran ja palveluiden toimittajia kilpailutettaessa toimittajan valmius verkkolaskujen lähettämiseen on yksi tärkeä valintakriteeri.
Anna palautetta