Siirry sisältöön

Vastuullinen työnantaja

Senaatti toimii hyvän ja vastuullisen työnantajan tavoin kaikissa tilanteissa. Kokonaisvaltainen työhyvinvoinnista huolehtiminen on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja vahva osa senaattilaisten johtamista.

Panostamme pitkäjänteisesti henkilöstömme ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen

Suomen suurimpana ja monipuolisempana toimitilakiinteistöjen omistajana tarjoamme näköalapaikan alan kehitykseen. Pyrimme tarjoamaan senaattilaisille mielekkään ja oikein mitoitetun työn, joustavat työajat sekä laadukkaan työterveyshuollon ja esihenkilön tuen. Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä mm. henkilöstötutkimuksella. Esihenkilöindeksi kertoo esihenkilötyömme laadusta. Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa kaksi kertaa vuodessa.

Kehitämme henkilöstömme osaamista yksilön ja organisaation tavoitteiden ja odotusten mukaisesti. Osaamisen kehittäminen perustuu säännöllisin väliajoin tehtävään osaamiskartoitukseen, suoritusarviointiin, kehityskeskusteluihin sekä työtyytyväisyyskartoituksiin ja näiden perusteella tehtäviin kehittämissuunnitelmiin. Tavoitteenamme on jatkuva henkilökohtainen kehittyminen, moniosaaminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja muutosvalmiuden edistäminen. Kannustamme myös senaattilaisia verkostoitumaan oman organisaatiomme ulkopuolelle ja tekemään yhteistyötä ammattiverkostojen kanssa.

Senaatti some

Innostumme uusista työnteon tavoista

Haluamme edistää ja rohkaista niin senaattilaisia kuin asiakkaitammekin uusien työnteon tapojen pariin. Digitalisaatio, monitilaympäristöt sekä virtuaaliset ja joustavat työtavat ovat vahva osa työn uudistamista. Olemme mukana valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja Valtorin kanssa Työ 2.0 hankkeessa, joka antaa työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työntekemisen tapojen uudistamiseen. Järjestämme myös Senaatti-areenoja, jotka toimivat tulevaisuuden työympäristöjen asiantuntijafoorumeina.

Arvostamme organisaatiossamme avointa tiedonkulkua, ihmisten oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua.

Senaatin arkitehdit tunnus

Senaatin Arkitehdit

Kaikki senaattilaiset ovat tavalla tai toisella Arkitehtejä – ja ei – se ei ole kirjoitusvirhe. Meidän tehtävämme on varmistaa, että asiakkaidemme päivittäinen työympäristö toimii ja arki rullaa sujuvasti. Olemme töissä Suomelle.

Senaatin Arkitehdit

Investoinnit käyttäjien tyytyväisyyteen

Miten rakennutetaan työympäristöjä, jotka tukevat ja tehostavat valtionhallinnon arkea? Katso videolta mitä Senaatin rakennuttajapäällikkökonkari Tarja Hietamäelle tarkoittaa, kun hän on töissä koko Suomelle.

Kaksi miestä kävelee kiitoradalla, taustalla Boeing F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä

Puolustuskiinteistöt ylläpitää ja kehittää Puolustusvoimien suorituskykyä

Katso videolta, mitä Karjalan lennostossa työskentelevälle kiinteistöpäällikkö Mikko Rissaselle tarkoittaa, kun hän on töissä koko Suomelle.

Raimo Ihme ja Varpu Penninkilampi-Kerola

Varpu on töissä Suomelle Oulussa

Varpu kertoo videolla työstään Senaatti-kiinteistöissä. Senaatti toteuttaa Suomen valtionhallinnon työympäristöjä, jotta asiakkaamme viihtyisivät ja suoriutuisivat työssään entistä paremmin.

Innostava yrityskulttuuri

Meillä innostavaan yrityskulttuuriin kuuluu muutosten hyvä ja osallistava toteuttaminen, henkilöstön kuuleminen päätöksenteossa, toimiva johtamiskulttuuri ja esihenkilötyö sekä valoisaksi koettu yhtiön tulevaisuus, johon senaattilaiset kokevat voivansa vaikuttaa. Matala organisaatiomme mahdollistaa luontevan keskustelun eri ryhmien välillä, tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä sekä kannustamme yksilöitä aktiiviseen kokeilukulttuurin kehittämiseen ja uusien työnteon tapojen ideoimiseen. Nämä kaikki elementit luovat yhdessä innostavan työpaikan ja innostavuus on pohjana edelläkävijyydessä työympäristöratkaisujen, uusien työnteon tapojen ja tietotyön tuottavuuden saralla.

Innostavaan yrityskulttuuriin kuuluu myös tietoisuus jokaisen oikeuksista ja velvollisuuksista työyhteisössä. Jokaisella on Senaatissa esimerkiksi oikeus tarttua havaitsemiinsa puutteisiin ja epäkohtiin mutta samalla myös velvollisuus nostaa ne esille ja esittää niille parannusehdotuksia. Jokaisella on myös oikeus hyvään esihenkilyyteen mutta samalla velvollisuus edesauttaa laadukkaan johtamistavan kehittymistä. Innostava työyhteisö toimii yhteistyöllä, jossa jokaisen panosta tarvitaan!

Eezy Flow on myöntänyt Senaatille Suomen innostavimmat työpaikat 2023 -tunnustuksen. Olemme yksi henkilöstötutkimuksessa parhaimpiin tuloksiin yltäneistä suomalaisorganisaatioista.

Senaatti Sesam Helsinki ihmisiä ryhmätyössä pyöreän pöydän ääressä

Tietoa meistä

Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista.

Yhteiskuntavastuu ohjaa kaikkea mitä teemme

Toimintamme ja päätöksentekomme perustuu kaikilta osin yhteiskuntavastuuseen. Kannamme vastuumme kestävästä kehityksestä huomioimalla niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristöönkin liityyvät näkökohdat.

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme

Senaatti-kiinteistöissä meitä työskentelee noin 560 ja Puolustuskiinteistöissä noin 700 alan ammattilaista. Tervetuloa osaksi sitoutunutta ja innostunutta työyhteisöämme.
Anna palautetta