Gå till innehållet

En trendsättare för arbetsmiljöer

Senatfastigheter är statsförvaltningens arbetsmiljöpartner. Vi ser till att våra kunder alltid har bästa möjliga förhållanden för att lyckas i sitt arbete. Vi vill att den finska staten ska vara en föregångare när det gäller nya arbetsmetoder och arbetsmiljöer.

Läs mer om arbetsmiljöer

Lue lisää kohteesta Så här betjänar vi

Vi hjälper statsförvaltningen att förnya sina sätt att arbeta. Vi genomför funktionella och trygga arbetsmiljöer som stöder arbetet. Som kund hos oss får du lokalerna samt kunnandet och tjänsterna i anslutning till dem från ett ställe.

Lue lisää kohteesta Coworking-lokaler

En digitaliserad och alltmer kundorienterad värld följer inte organisatoriska gränser. Därför kräver smart samarbete nya plattformar och miljöer. Statens coworking-lokaler Hupi, Sesam och Työ 2.0 Lab finns till för gemensamt arbete. Kom och jobba.

Lue lisää kohteesta Aktivitetsbaserade kontor

Ett aktivitetsbaserade kontor är mer än en mängd olika rum och faciliteter. Det är ett helt nytt sätt att göra och leda jobbet. I ett aktivitetsbaserade kontor väljer du din arbetsstation enligt dina specifika behov och önskemål för stunden.

Lue lisää kohteesta Inomhusförhållanden

Människan mår bra på jobbet när inomhusförhållandena är i ordning. Vårt mål är att aktivt och proaktivt göra statens arbetsmiljöer mer funktionella, hälsosamma och trivsamma.

Lue lisää kohteesta Byggherreverksamhet och uthyrning

Användarnas behov, förmånligheten med tanke på livscykeln och lokalernas funktionalitet styr vårt byggande. Vi hyr lokaler åt statsförvaltningen och producerar fastighetstjänster efter kundernas behov.

Lue lisää kohteesta För arbetssökande

Bli en del av Senatfastigheters inspirerande arbetsgemenskap. Vi är den största och mest mångsidiga fastighetsägaren i Finland. Vi skapar utrymme för framgång. Detta är den bästa utsiktspunkten för branschens utveckling som man kan tänka sig.
Valtioneuvoston kanslia

Samhällsansvaret styr allt vi gör

Vår verksamhet och vårt beslutsfattande bygger helt och hållet på samhällsansvar. Vi tar ansvar för en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter – byggnadernas kulturella värde inte att förglömma.

Läs mer om samhällsansvaret
Ge feedback