Gå till innehållet

En trendsättare för arbetsmiljöer

Senatfastigheter är statsförvaltningens arbetsmiljöpartner. Vi ser till att våra kunder alltid har bästa möjliga förhållanden för att lyckas i sitt arbete. Vi vill att den finska staten ska vara en föregångare när det gäller nya arbetsmetoder och arbetsmiljöer.

Senatkoncernens e-tjänst

I vår e-tjänst kan du logga in på våra elektroniska tjänster, för vilka du har användaruppgifter.

Gå till e-tjänst

Jobba på Senatfastigheter

Vi är den största och mest mångsidiga fastighetsägaren i Finland. Vi skapar utrymme för framgång. Detta är den bästa utsiktspunkten för branschens utveckling som man kan tänka sig.

Läs mer

Inomhusförhållanden

Vi vill se till att alla som vid ämbetsverk, anstalter, kaserner och kontor arbetar för välfärd, ordning och säkerhet i Finland har de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt arbete. En hälsosam arbetsmiljö är ett livsvillkor för allas välbefinnande.

Läs mer

Organisation

Senatkoncernen består av Senatfastigheter och dess dotteraffärsverk Försvarsfastigheter. Till koncernen hör dessutom Senatstationfastigheter Ab.

Läs mer
Ge feedback