Försvarsmaktens arbets- och inlärningsmiljökoncept

Det nya arbets- och inlärningsmiljökonceptet ger försvarsmaktens lokallösningar enhetlighet och effektivitet. Lokalerna lämpar sig allt bättre för olika uppgifter och är trivsamma. Reformer sker redan, och arbetet kommer att pågå i årtionden.

Läs mer om konceptet

Från två våningar till en, från båskontor till aktivitetsbaserat kontor

Lantmäteriverkets konventionella båskontor omvandlas för närvarande till ett modernt aktivitetsbaserat kontor i Åbo. I den första delen av artikelserien tar vi en titt på byggarbetsplatsen och får höra hur Lantmäteriverket (LMV) räddade magistraten och Senatfastigheter fick ett större ansvar för renoveringen.

Läs mer om LMVs ändring

Aktivitetsbaserade kontor ökar arbetets produktivitet

Goda nyheter för dem som flyttar till aktivitetsbaserade kontor! Enkäter riktade till statens personal före och efter förändringar i arbetsmiljön avslöjade att den självupplevda produktiviteten ökade med 13 procent jämfört med läget innan.

Läs mer om undersökningen
Joensuun oikeus- ja poliisitalo, Laamanni Tuija Turpeinen

En mångsidig byggnad

Hälsa, säkerhet och teknik är de viktigaste grundstenarna i Joensuus nya tings- och polishus. Personalen arbetade i tillfälliga utrymmen i åtta år, och den nya byggnaden är ett betydande projekt för hela landskapet.

Läs mer om Joensuus nya tings- och polishus

Vad är ett aktivitetsbaserat kontor? Det handlar om detta

Ett aktivitetsbaserat kontor är mycket annat än ett antal olika slags rum och lokaler. Det innebär ett nytt sätt att utföra och leda arbetet.

Läs mer

Vilka inomhusförhållanden? Det handlar om detta

Någon tycker om att det är svalt, medan någon annan knyter scarfen runt halsen. Någon får huvudvärk av starkt ljus, medan kollegan vill ha mer ljus i dunklet. Att skapa behagliga inomhusförhållanden för alla är ett pussel med många bitar.

Läs mer

Samma byggnad, en ny miljö och nya vindar

Våren 2018 fick Statistikcentral nya lokaler i den gamla, välbekanta byggnaden i Fiskehamnen i Helsingfors. Också arbetet har fått nya former. Generaldirektör Marjo Bruun, överaktuarie Mari Rantanen och projektchef Jussi Ritola berättar hur förändringen känns.

Läs mer om Statistikcentralens nya lokaler

Senatfastigheter

Senatfastigheter är finska statens samarbetspartner och specialist inom arbetsmiljöfrågor. Vi är en föregångare när det gäller nya arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Våra centraliserade lösningar hjälper våra kunder effektivera sin verksamhet och spara utrymmeskostnader.

Läs mer om oss