Modernisering av fängelser i Finland

I framtiden ska fångar rehabiliteras allt bättre till brottfritt liv. ”Om vi lyckas minska återfallsbrottsligheten med tio procent, sparar samhället ungefär 180 miljoner euro om året”, säger Pauli Nieminen, utvecklingsdirektör vid Brottspåföljdsverket.

Läs mer

Målet m2 per årsverke för renoverade statens kontorslokaler.

18

Kati

Min arbetsdag

Kundchef, arkitekt Kati Jokelainen från Uleåborg indelar dagens arbete enligt miljöer som stödjer det.

Läs mer

Till kontor utan fasta platser

Riksåklagarämbetet flyttade ut från sitt gamla kontor med egna rum på Albertsgatan och slog sig ned vid Fågelviksgränden 4. Nu har de ett aktivitetsbaserat arbetsplats utan fasta platser som ska hjälpa verksamheten att förnyas och nå sina mål.

Läs mer

7 påståenden om sensorer

Det finns en hel del tvivel, misstro och felaktiga uppfattningar kring sensorteknik – som när det gäller ny teknik i allmänhet. Vi ställde sju aktuella påståenden om sensorer till Esa Halmetoja, expert på fastigheter hos Senatfastigheter.

Läs mer

Senatfastigheter

Senatfastigheter är finska statens samarbetspartner och specialist inom arbetsmiljöfrågor. Vi är en föregångare när det gäller nya arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Våra centraliserade lösningar hjälper våra kunder effektivera sin verksamhet och spara utrymmeskostnader.

Läs mer om oss