Siirry sisältöön

Ståtliga Sjökasernen blir ett modernt aktivitetsbaserat kontor

Historiska Sjökasernen har betjänat utrikesministeriet i 30 år. Nu genomgår kasernen den största totalrenoveringen någonsin. Samtidigt förverkligas utrikesministeriets önskemål om att förlägga all verksamhet på samma område.

Läs mer om Sjökasernens renoveringen

Ny arbetsmiljö bidrog till ett nytt sätt att arbeta vid Geologiska forskningscentralen

Myra, Vatten, Gruva, Berg och Jord. Namnen på de nya lokalerna vid Geologiska forskningscentralen (GTK) speglar väl det arbete som bedrivs på centralen. Efter en viss tvekan i början har det kollektiva och digitala aktivitetsbaserade kontoret i Otnäs i Esbo fått mycket beröm av användarna.

Läs mer om GTK:s aktivitetsbaserade kontoret

ANM flyttade från fyra olika adresser in i en aktivitetsbaserad miljö

Vid ombyggnaden av arbets- och näringsministeriets lokaler betonades vikten av bra inomhusluft. De aktivitetsbaserade kontoren på Alexandersgatan 4–10 i Helsingfors byggdes i en över 200 år gammal värdefastighet.

Läs mer om ändringen

Aktivitetsbaserade kontor ökar arbetets produktivitet

Goda nyheter för dem som flyttar till aktivitetsbaserade kontor! Enkäter riktade till statens personal före och efter förändringar i arbetsmiljön avslöjade att den självupplevda produktiviteten ökade med 13 procent jämfört med läget innan.

Läs mer om undersökningen

Försvarsmaktens arbets- och inlärningsmiljökoncept

Det nya arbets- och inlärningsmiljökonceptet ger försvarsmaktens lokallösningar enhetlighet och effektivitet. Lokalerna lämpar sig allt bättre för olika uppgifter och är trivsamma. Reformer sker redan, och arbetet kommer att pågå i årtionden.

Läs mer om konceptet

Vad är ett aktivitetsbaserat kontor? Det handlar om detta

Ett aktivitetsbaserat kontor är mycket annat än ett antal olika slags rum och lokaler. Det innebär ett nytt sätt att utföra och leda arbetet.

Läs mer

Vilka inomhusförhållanden? Det handlar om detta

Någon tycker om att det är svalt, medan någon annan knyter scarfen runt halsen. Någon får huvudvärk av starkt ljus, medan kollegan vill ha mer ljus i dunklet. Att skapa behagliga inomhusförhållanden för alla är ett pussel med många bitar.

Läs mer

Från två våningar till en, från båskontor till aktivitetsbaserat kontor

Lantmäteriverkets konventionella båskontor omvandlas för närvarande till ett modernt aktivitetsbaserat kontor i Åbo. I den första delen av artikelserien tar vi en titt på byggarbetsplatsen och får höra hur Lantmäteriverket (LMV) räddade magistraten och Senatfastigheter fick ett större ansvar för renoveringen.

Läs mer om LMVs ändring

Senatfastigheter

Senatfastigheter är finska statens samarbetspartner och specialist inom arbetsmiljöfrågor. Vi är en föregångare när det gäller nya arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Våra centraliserade lösningar hjälper våra kunder effektivera sin verksamhet och spara utrymmeskostnader.

Läs mer om oss