Siirry sisältöön
Mies tarkastamassa aurinkopaneeleita rakennuksen katolla.

Kohti hiilineutraaliutta

Olemme sitoutuneet toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Senaatti-konsernin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus valtion omistamissa kiinteistöissä vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteemme on Suomen hallitusohjelman mukainen ja linjassa valtion hiilineutraalisuustavoitteen kanssa. Senaatilla on keskeinen rooli valtion kiinteistökannan päästöjen vähentämisessä sekä rakennuttajana että tilojen ylläpitäjänä.

Hiilineutraalisuus nostettiin Senaatti-konsernin strategiakaudella 2022–2025 yhteiskuntavastuun keskeiseksi osa-alueeksi.

Puolustusvoimat pyrkii lopettamaan öljyn käytön heikentämättä huoltovarmuutta. Öljylämmityskohteisiin on asennettu uusiutuvia polttoaineita käyttäviä järjestelmiä vuodesta 2014 saakka. Kuva Upinniemen varuskunnasta.

Hiilineutraalit tilat 2035: Energiaa maasta

Senaatti-konserni uusii lämmitysjärjestelmiään ja luopuu öljyn käytöstä vuoteen 2024 mennessä. Kustannustehokkaimmiksi energiamuodoiksi ovat osoittautuneet puupellettiratkaisut, pienemmissä kohteissa maalämpö- tai ilma-vesilämpöpumpputekniikka. Kaikki uusiutuvia energialähteitä.

Lue lisää

CO2-päästöjä vähennetty tuntuvasti

Senaatti-konsernin määrätietoisella päästövähennystyöllä valtion kiinteistöjen käytön aikaisia päästöjä on vähennetty merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Merkittävin päästövähenemä on saavutettu kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta ostoenergiasta. Ylläpitämiemme kiinteistöjen kokonaisenergiankäytöstä yli 80 % katetaan uusiutuvalla energialla ja sähköstä 100 %.

Tavoitteena olla hiilineutraali ja fossiilivapaa vuoteen 2035 mennessä

Senaatti-konsernin tehtävänä on tarjota hiilineutraalit toimitilat valtion käyttöön. Tavoitteeseen pyritään ensisijaisesti omin toimin ilman kompensaatioita. Kaikissa yli 2 milj. euron peruskorjauksissa tavoittelemme 15 % ja uudisrakentamisessa 25 % päästövähennystä.

Keskeiset keinot tavoitteen saavuttamiseksi

Hiilineutraaliutta tavoitellaan kahdessa vaiheessa: hiilineutraalilla kiinteistöjen käytöllä ja hiilineutraalilla rakentamisella ja korjaamisella.

Hiilineutraali kiinteistöjen käyttö:

 • Tilatehokkuuden parantaminen
 • Energiatehokkuuden parantaminen
 • Päästöttömään energiaan siirtyminen

Hiilineutraali rakentaminen ja korjaaminen:

 • Rakentamisen vähentäminen / optimointi muuntojoustavilla ja yhteiskäyttöisillä tiloilla
 • Päästöttömät rakennusmateriaalit ja kiertotalousperiaatteet
 • Päästöttömät työmaat

Suunnitelma ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

Olemme myös selvittäneet kiinteistöihin kohdistuvia ilmastoriskejä ja määrittäneet keskeiset toimenpiteet, joilla voimme sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin valtion kiinteistökannassa.

 1. 2021

  Kiinteistöjemme käytön päästöt ovat vähentyneet 90 % vuodesta 2012, jolloin voimaan tuli EU:n energiadirektiivi.

 2. 2025

  Kiinteistöjemme vuoden 2020 käytön päästöt on puolitettu. Tämä tavoite on saavutettu jo vuonna 2021.

 3. 2030

  Hiilineutraali kiinteistöjen käyttö 2020-luvulla.

 4. 2035

  Hiilineutraali rakentaminen ja korjaaminen vuonna 2035.

18 uutta aurinkosähköjärjestelmää

Senaatin investoinnit aurinkosähköön jatkuivat. Vuoden 2021 lopussa Senaatti-kiinteistöillä oli 36 aurinkosähköjärjestelmää, jotka tuottivat noin 601 MWh vuonna 2021. Merkittävä osa voimaloista kytkettiin vasta loppuvuodesta, joten potentiaalinen tuotanto on huomattavasti suurempi.

Lue artikkeli

Aiheeseen liittyvää

Energiatehokkaat kiinteistöt

Olemme jo vuosia tehneet tuloksellista ja vaikuttavaa kehitystyötä energiankäytön tehostamiseksi valtion kiinteistöissä. Vuoden 2023 poikkeustilanteessa käynnistimme laajan energiansäästöohjelman. Haluamme osaltamme varmistaa energian riittävyyden Suomessa.

Green Office

Tavoitteenamme on, että suomalaisilla työpaikoilla edistetään luonnon ja ympäristön hyvinvointia. Senaatti-kiinteistöillä ja WWF Suomella on sopimus Green Office -palvelun tarjoamisesta julkishallinnon toimijoille.
Vihreä metsä, jossa muutamia kaatuneita puita.

Luonnon monimuotoisuus

Vastuullamme on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja luontokadon torjuminen omissa kohteissamme. Teetämme luontoselvityksiä osana rakennushankkeita, ylläpitoa ja kiinteistöjen myyntiä. Olemme myös käynnistäneet niityttämishankkeita ja kartoittaneet laajasti mahdollisia monimuotoisuuden kehittämiskohteita.
Anna palautetta