Siirry sisältöön

Senaatin markkinointitapahtumien rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Senaatti-kiinteistöt
Lintulahdenkatu 5 A, PL 237
00531 Helsinki
Puhelin: 0205 8111
Sähköposti: senaatti@senaatti.fi

Tietosuojavastaava Petri Konttinen, petri.konttinen@senaatti.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) ja käsittelyn oikeusperuste

Tietoja käytetään Senaatti-kiinteistöjen markkinointitapahtumien järjestämistä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu Senaatin lakisääteiseen tehtävään (GDPR 6.1c).

3. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan valtionhallinnon työntekijöiden tietoja. Rekisterissä käsitellään kunkin Senaatin itse järjestämän tilaisuuden ilmoittautumiseen tarvittavaa henkilötietoa (nimi, titteli, organisaatio, sähköpostiosoite) sekä tapahtumaan osallistumista varten tarvittavia tietoja, kuten erityisruokavalio ja tapahtuman sisältöä koskevat valinnat.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tapahtumiin ilmoittautuneista henkilöiltä kerätään lähtökohtaisesti heiltä itseltään. Joidenkin Senaatin järjestämien tapahtumien ilmoittautumistiedot kerää Senaatin yhteistyökumppani ja toimittaa Senaatille ilmoittautuneista erillisen listan.

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän lisäksi henkilötiedot on siirretty rekisterinpitäjän lukuun toimivien käsittelijöiden saataville käsittelytehtävien suorittamiseksi.

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tiedot käytettävistä suojaustoimista ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmän tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on siihen sovittujen työtehtävien kannalta perusteltu tarve.

8. Tietojen säilytysaika ja sen määräytymiskriteerit

Tietoja käytetään vain ko. tapahtumaan liittyviin järjestelyihin ja viestintään. Tiedot poistetaan rekisteristä 6 kk ajan kuluessa tapahtuman päättymisestä.

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröity henkilö voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan (artikla 14.2c) seuraaviin asioihin

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan tekemällä kirjallisen pyynnön tietosuojavastaavalle. Rekisterinpitäjä toteuttaa rekisteröidyn pyynnöt kohtuullisessa ajassa (1 kk, useampaan rekisteriä koskevan pyynnön 2 kk) huomioiden käsittelyn luonteen ja perusteen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu, 14.2e).

Anna palautetta