Siirry sisältöön

Vanhan Hiukkavaaran keskus, Oulu

Vanhan Hiukkavaaran entiselle kasarmialueelle rakentuu omaleimainen ja moderni asumisen, kulttuurin, palveluiden ja työpaikkojen alue. Vanha Hiukkavaara on tärkeä osa Hiukkavaaran kaupunginosan identiteettiä, ja liittyy kiinteästi Hiukkavaaran keskukseen ja sen palveluihin.

Tutustu Vanhan Hiukkavaaran keskuksen kaavaluonnokseen Oulun kaupungin sivulla

Vanhasta kasarmialueesta uudeksi asuinympäristöksi

“Oulun Vanhaan Hiukkavaaraan kehittyy tulevaisuudessa ainutlaatuinen kaupunkimainen ympäristö vanhan kasarmialueen yhteyteen. Valmistuessaan alue tarjoaa monipuolisia palveluita, asumista ja työpaikkoja pohjoisen luonnon keskellä. Alueen kulttuuritoimintojen säilyminen ja vahvistaminen uusia palveluja ja asumista lisäämällä on keskeinen tavoite alueen kehittämisessä.”

Emmi Sihvonen
Kiinteistökehityspäällikkö
Senaatti-kiinteistöt

  • Uusia asukkaita 1100
  • Uutta rakennusoikeutta 50 000 k-m2
  • Uusia asuntoja 650
  • Säilyviä rakennuksia 36 000 k-m2

Vanhan Hiukkavaaran keskuksen alue on ollut alun perin puolustusvoimien käytössä. Osa kiinteistöistä on nykyisin yksityisessä omistuksessa, ja Senaatti-kiinteistöt kehittää aluetta yhteistyössä toisen keskeisen maanomistajan KOy Hiukan Pihan ja Oulun kaupungin kanssa. Tällä hetkellä alueelle on sijoittuneena mm. Puolustusvoimat ja Poliisi, luovien alojen yrityksiä ja harrastustoimintaa. Tulevaisuudessa valtion käyttö alueella päättyy ja valtion kiinteistöstrategian mukaisesti Senaatti kehittää aluetta uusiin käyttötarkoituksiin myytäväksi.

Entisen kasarmialueen rakennukset ovat pääosin 50-luvun lopusta ja 60-luvun alusta. Kasarmirakennusten länsipuolella on asuntoalue ja itäreunalla väljemmin rakennettu entinen huolto- ja varastoalue. Kasarmialueen keskellä on puistometsikkö, jonka läpi virtaa Niilesjärvestä Oulu- jokeen laskeva Myllyoja.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas entinen korpikasarmi

Kasarmialueen rakentamisesta päätettiin vuonna 1952. Alueen maankäytönsuunnitelman laati puolustusministeriössä arkkitehti Vilho Noko. Ensimmäinen kasarmeista valmistui 1956 rakennuskannan kasvaessa vuoteen 1972 asti, jolloin valmistui poliklinikkarakennus. Erilaisten apurakennusten rakentaminen jatkui 1980-luvulle, laajennuksia ja korjauksia tehtiin pitkälle 1990-lukua.

Kasarmirakennusten kanssa samaan aikaan rakennettiin myös kantahenkilökunnan asuntoja.  Asuinkerrostalot edustavat 1950- ja 1960-lukujen asuntorakentamista Suomessa. Varuskunnan väkimäärä kasvoi vuosien 1957 ja 1963 välillä, jolloin Pohjan Prikaati toimi alueella. Pohjan Prikaati toimi Hiukkavaarassa vuoden 1998 loppuun, jolloin se lakkautettiin ja varusmiesten koulutus alueella päättyi.

Uuden tulevaisuuden suunnittelu etenee

Senaatti-kiinteistöt, KOy Hiukan Piha sekä Oulun kaupunki teettivät keväällä 2021 kolme ideasuunnitelmaa Vanhan Hiukkavaaran keskuksen tulevan asemakaavan pohjaksi. Ideasuunnitelmissa tehtävänä oli tarkastella ja ideoida Vanhan Hiukkavaaran keskustan kehittämisen mahdollisuuksia maankäytön, liikenteen ja ympäristön järjestelyiden keinoin. Tavoitteena oli alueen kulttuuritoimintojen säilyminen ja vahvistaminen uutta asumista ja palveluja mahdollistavalla täydennysrakentamisella. Viheryhteyksien ja kasarmialueen kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon ottaminen oli keskinen lähtökohta suunnittelulle ja täydennysrakentamisen mittakaavallinen sovittaminen olemassa olevien rakennusten yhteyteen oli tärkeää. Ideasuunnitelmat tuottivat kaavarungon viimeistelemiseksi ja asemakaavoituksen pohjaksi runsaasti ideoita kohdealueen kehittämiseksi.

Vanhan Hiukkavaaran keskuksen asemakaavoitus käynnistyi kesällä 2022, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä. Vanhan Hiukkavaaran keskuksen kaavaluonnos oli nähtävillä 14.2. – 16.3.2023.

Sijainti ja lähiymäristö

Vanha Hiukkavaara on osa Hiukkavaaran kehittyvää kaupunginosaa ja sijaitsee n. 6 km Oulun kaupungin keskustasta koilliseen. Vanha Hiukkavaara sijoittuu Vaalantien ja Raitotien väliin, rakenteilla olevan Hiukkavaaran keskustan länsipuolelle. Hiukkavaara on Oulun suurin lähivuosikymmenien aikana rakentuva kaupunginosa, jonne tulee asuntoja noin 20 000 uudelle asukkaalle.

Lähietäisyydellä:

  • Hiukkavaaran koulu
  • Soittajankankaan päiväkoti
  • Päivittäistavarakauppa
  • Oulun yliopistollinen sairaala 5km
  • Oulun keskusta 6km

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt
Emmi Sihvonen, kiinteistökehityspäällikkö
+358 50 340 1408
emmi.sihvonen@senaatti.fi

Lue lisää koko Hiukkavaaran alueesta Oulun kaupungin sivuilla
Tutustu alueen ideasuunnitelmiin
Anna palautetta