Siirry sisältöön

Rakennushistoriaselvitykset

Tutustu täällä kulttuurikohteistamme tehtyihin rakennushistoriaselvityksiin, restaurointiraportteihin ja muihin tutkimuksiin. Voit hakea raportteja paikkakunnan mukaan tai hakusanalla.

Rakennushistoriaselvitysten laatiminen ennen korjaushankkeita ja myyntitilanteita on rakennuttajilla jo vakiintunut käytännöksi. Viime vuosina selvityksiä on tehty myös laajemmista kokonaisuuksista, jolloin käytetään mm. termiä kulttuuriympäristöselvitys. Muita arvokohteita koskevia raportteja ovat mm. konservointikertomukset, työmaadokumentoinnit ja korjaus- tai restaurointiraportit.

Raportteihin tutustumalla voi havainnoida rakennushistoriaselvitysten kehityskulkua. Alkuaikojen taidehistoriallisista tarkasteluista on siirrytty laajasti kuvitettuihin ja taitettuihin teoksiin, joihin sisältyy analyysia niin kohteen rakennetekniikasta, toiminnan muutoksista kuin nykytilanteesta.

Museovirasto on julkaissut oppaan  Talon tarinat rakennushistoriaselvitysten laatijoille ja tilaajille https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut/oppaita-ja-ohjeita.

Anna palautetta