Siirry sisältöön
GTKn toimitilat, mies työskentelee läppärillä.

Palvelumme

Ajantasainen ja täsmällinen tieto kuntien omistamista ja vuokraamista tiloista parantaa mahdollisuuksia arvioida sekä yksittäisen kunnan talouden että koko kuntatalouden kehitysnäkymiä sekä kehittää kuntien tilankäyttöä säilyttäen tilat tarkoituksenmukaisina, turvallisina ja terveellisinä. Tarjoamme kunnille tehokkaita työvälineitä ja asiantuntijatukea näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kokoamme tilatiedot yksiin kansiin yhdessä kuntien kanssa

Kunnille tarjoamiimme tilatietopalveluihin kuuluu laaja kattaus työvälineitä tilatietojen kokoamiseksi yhteen järjestelmään, tietojen mitallistamiseksi yhtenäiseen muotoon ja niiden pohjalta koostettavien raporttien hyödyntämiseksi esimerkiksi päätöksenteossa ja investointien suunnittelussa. Tietoa tiloista tarvitaan paitsi arjen tilahallinnassa, päätöksenteossa ja suunnittelussa myös kuntien toimiessa vuokranantajina tuhansille hyvinvointialueiden tiloille.

Yhteen paikkaan kootut digitaaliset tilatiedot rakentavat kunnille kattavaa kokonaiskuvaa niiden tiloista. Palvelujemme avulla kunnat voivat optimoida tilojensa käyttöä, vähentää hukkatilaa ja saavuttaa kustannussäästöjä. Tarkoituksenmukaiset tilat tukevat kuntalaisille tarjottavia palveluja.

Palveluissamme kunnat voivat seurata paitsi rakennuskantansa perustietoja, tilankäyttöä, tilakustannuksia ja investointeja myös tilojensa energiankulutusta ja energiatehokkuutta ja edistää samalla muun muassa hiilijalanjälkensä pienentämistä. Tietoja voidaan hyödyntää myös vastuullisten hankintojen tekemisessä.

Kuntatila-palveluportaali

Kuntatila-palveluportaali kokoaa yhteen kuntien tarjoamamme palvelut​.

Portaalissa voi

  • kirjautua Skenarios-palveluun ja johtamisen koontiraporteille
  • kirjautua toimitilajohtamisen kehittämisohjelmaan​
  • ottaa yhteyttä kunta-asiantuntijoihimme
  • antaa palautetta​
  • tehdä vikailmoituksen​

Kuntatilaan kirjautuminen edellyttää rekisteröitymistä.

Skenarios-palvelu

Skenarios-palvelu on helppokäyttöinen tiedon säilytys- ja tallennuspaikka, jonne kunnat voivat yhteistyössä kanssamme koota, ylläpitää ja päivittää tilatietojaan. Koko ajan kehittyvä palvelu kokoaa yhteen sähköiseen järjestelmään kuntien tilatiedot yhteismitallisessa ja vertailukelpoisessa muodossa.

Palveluun tallennettujen tietojen avulla kunnat voivat rakentaa kokonaiskuvaa omistamistaan ja vuokraamistaan tiloista. Lisäksi kunnat saavat käyttöönsä ennusteita ja arvioita esimerkiksi energiankulutuksestaan ja tulevista ylläpitokustannuksistaan. Johtamisen koontiraportit pohjautuvat Skenariokseen tallennettuihin tietoihin.

Skenarios pähkinänkuoressa

Johtamisen koontiraportit

Johtamisen koontiraporteilta kunnat voivat tarkastella kootusti omia tietojaan sekä valtakunnallisia vertailutietoja. Rakennus-, investointi- ja kustannustiedot siirtyvät johtamisen koontiraporteille Skenarios-palvelusta. Raporttien visualisoitu tieto edistää ja nopeuttaa raportointia, läpinäkyvyyttä sekä päätöksentekoprosesseja.

Koontiraportit sisältävät

Toimitilajohtamisen asiantuntijapalvelut

Toimitilajohtamisen asiantuntijapalvelut täydentävät Skenarios- ja raportointipalveluitamme. Asiantuntijapalveluiden perustana ovat Skenarios-palvelu ja ajantasaiset tilatiedot.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat:

  • sisäisten vuokrien määritys
  • tilakannan teknisen arvon määritys tai päivitys
  • tilakannan nykytila-analyysi
  • tilakannan salkutusperiaatteiden muodostamisessa avustaminen
  • tilakannan säästöpotentiaalilaskenta ja tilakannan kehittämisen toimenpidesuunnitelman laadinta

Tiedot järjestykseen raporteilla – kunnille on tarjolla tehokkaita työkaluja tilahallintaan

Kuntien tilatietopalveluissa kehitetään raportteja moniin tarkoituksiin, muun muassa kaikille sopimuskunnille sekä valtiolle havainnollistamaan kuntien hallinnoimaa tilakantaa. Raporteista näkyvin on johtamisen koontiraportti, joka muodostaa näkymän kunnan tilakannan kaikkiin osa-alueisiin.

Vuokrasopimuksen asiakirjapohjat

Tarjoamme kunnille maksuttoman työkalupakin 3+1-vuotisen siirtymäkauden jälkeisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilakannan vuokrasopimusten laatimiseen. Pakki sisältää vuokrasopimuslomakkeen, yleiset vuokrasopimusehdot sekä rakennustyyppikohtaiset vastuunjakotaulukot.

Yhteistyön aloittaminen

Yhteistyön aloittaminen on kunnille vapaaehtoista ja maksutonta. Yhteistyöhön ovat tervetulleita kaikki Manner-Suomen kunnat. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai kuntien tilatietopalveluyksikön sähköpostiin kuntien tilatietopalvelut@senaatti.fi, niin kerromme lisää.
Anna palautetta