Siirry sisältöön

Organisaatio

Senaatti-konserni muodostuu Senaatti-kiinteistöistä ja sen tytärliikelaitoksesta Puolustuskiinteistöistä. Konserniin kuuluu myös Senaatin Asema-alueet Oy.

Toimipisteemme

Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt ovat valtion liikelaitoksia, jotka kehittävät yhteistyössä asiakkaidensa kanssa tiloja ja työympäristöjä ja pitävät huolta valtion kiinteistövarallisuudesta. Senaatilla on lisäksi koko konsernia palvelevia yhteisiä toimintoja, kuten henkilöstöhallinto, talous, ict, ympäristö- ja yhteiskuntavastuu, markkinointi- ja viestintä.

Hallinto ja johtaminen

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, jonka toimintaa säädellään valtion liikelaitoksista annetulla lailla ja Senaatti-kiinteistöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Lue lisää

Senaatti-kiinteistöjen toimialat

Senaatti-kiinteistöillä on kolme toimialaa: Valtioneuvosto ja toimistokiinteistöt, Erityiskiinteistöt sekä Turvallisuuskiinteistöt. Niihin on koottu toiminnaltaan, kiinteistöiltään ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat keskitetysti asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin liittyvistä asioista, kuten rakennushankkeista, kiinteistöjen hankinnasta, strategisesta suunnittelusta sekä maankäyttöasioista.

Lue lisää

Senaatti-kiinteistöjen alueet

Asiakaspalvelusta, kiinteistöjen vuokrauksesta, isännöinnistä ja kiinteistönhoitoon liittyvistä asioista huolehtii Senaatti-kiinteistöjen alueorganisaatio, joka muodostuu neljästä alueesta.

Lue lisää

Johtoryhmät ja hallitus

Konsernin johtoryhmä

Katso täältä konsernin johtoryhmän kokoonpano ja henkilöiden esittely.

Senaatti-kiinteistöjen johtoryhmä

Senaatti-kiinteistöjen operatiivisesta johtamisesta vastaa Tuomas Pusa. Katso täältä johtoryhmän kokoonpano ja esittely.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus

Senaatti-kiinteistöjen hallituksen nimittää valtiovarainministeriö enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Katso täältä Senaatin hallituksen kokoonpano.

Aiheeseen liittyvää

Puolustuskiinteistöt

Vastaamme puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmius, varautuminen ja vastuullisuus ovat kaiken toimintamme keskiössä.

Asema-alueet Oy

Kehitämme junaliikenteen asema-alueita yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Suunnittelemme, millä keinoin kukin asema-alue parhaiten palvelee oman ympäristönsä kestävää kaupunkikehitystä.

Palvelut kunnille

Tuemme kuntien arjen tilahallintaa ja strategista tilajohtamista. Autamme kuntia toimimaan kustannustehokkaasti niiden tarpeita vastaavissa tiloissa.

Asiantuntijoitamme

Tutustu työympäristökehittämisen, rakennuttamisen, sisäolosuhteiden ja muiden alojen asiantuntijoihimme täällä.
Anna palautetta