Siirry sisältöön

Senaatti-kiinteistöjen hallitus

Valtiovarainministeriö nimittää Senaatti-kiinteistöjen hallituksen vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa tulee olla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään neljä jäsentä, joista yhden tulee olla liikelaitoksen palveluksessa. Hallituksen jäseniltä odotetaan kiinteistötoimialan tai liiketalouden asiantuntemusta.

Jäsenten valinnassa noudatetaan lisäksi valtion omistajaohjauspolitiikassa vahvistettuja periaatteita, jotka liittyvät muun muassa tasa-arvoasioiden toteutumiseen.

Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenet vuodelle 2021

Puheenjohtaja:
OTT Hannele Pokka

Varapuheenjohtaja:
DI Kari Ruohonen

Jäsenet:
Ylijohtaja Jukka Aalto
Johtaja Ulla Hiekkanen-Mäkelä
Finanssineuvos Markus Siltanen
Assistentti Anne Horko-Heikkinen (henkilöston edustaja) varajäsenenään kirjanpitäjä Paula Kiuru

Hannele Pokka

OTT

Kari Ruohonen

DI

Jukka Aalto

Ylijohtaja

Ulla Hiekkanen-Mäkelä

Johtaja

Markus Siltanen

Finanssineuvos

Anne Horko-Heikkinen

Assistentti