Siirry sisältöön

Työkaluja yhteisten työympäristöjen johtamiseen

Työympäristöjohtaminen on ihmisten, teknologian ja tilojen välisen vuorovaikutuksen tavoitteellista johtamista. Kyse on ihmisten, teknologian ja tilojen näkökulmien yhdistämisestä siten että nämä työympäristön osa-alueet tukevat ja täydentävät toisiaan.

Esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin vastaaminen edellyttää ihmisten, teknologian ja tilojen näkökulmien tuomista yhteen: miten ja missä teemme töitä tulevaisuudessa? Mitä se edellyttää työkulttuurilta ja työtavoilta, teknologialta ja tiloilta? Kuinka luomme ja ylläpidämme yhteisöllisyyttä hybridityössä?

Työympäristöjohtaminen muodostuu kun teknologia, tilat ja ihmiset yhdistetään

Mitä työympäristön johtaminen tarkoittaa käytännössä?

Työympäristöä johdetaan sovittamalla yhteen usean eri toiminnon (esim. hr, ict, tilat) vastuulle kuuluvia asioita. Strategisella tasolla työympäristöjohtamisesta vastaa organisaation johto, minkä lisäksi operatiivisella ja usein paikallisella tasolla tarvitaan tyypillisesti mm. edellä mainittujen toimintojen edustajista koottu työympäristötiimi. Yhteisissä työympäristöissä työympäristötiimiin tarvitaan kaikkien organisaatioiden edustus.

Työympäristöjohtamista on esim.

  • Tavoitteiden ja mittareiden asettaminen työympäristölle.
  • Datan, palautteiden ja kokemusten säännöllinen kerääminen työympäristön toimivuudesta ja tavoitteiden toteutumisesta.
  • Toimintaympäristön kehityksen seuraaminen ja muutostarpeisiin varautuminen ja niiden ennakoiminen.
  • Kalustuksen, tilojen, välineiden ja teknologian tai niiden käyttötapojen muokkaaminen projektein, kokeiluin ja kampanjoin. Toimenpiteet voivat olla voi olla puutteita ja epäkohtia korjaavia (reaktiivisia) tai uusia mahdollisuuksia luovia ja uudistavia (proaktiivisia).

Työkaluja työympäristön johtamiseen

Kuvattuna työympäristötiimin toiminta askeleittain: 1.tiimin perustaminen, 2. sidosryhmien tunnistaminen ja käytänteistä sopiminen, 3. tavoitteiden ideointi, 4. toimenpidesuunnitelma, 5. toteuttaminen ja kehittäminen, 6. seuraaminen ja palautteen kerääminen

Olemme koostaneet kattavan paketin erilaisia työkaluja ja työskentelypohjia työympäristötiimien toiminnan tueksi. Löydät latauslinkin alta.

Anna palautetta