Siirry sisältöön
Kokoustilan ovelta näkyy mies kokouspöydän äärellä.

Hallinnon tilahallinta

Hallinnon tilahallinta, HTH, on Senaatin valtionhallinnon asiakkailleen tarjoama toimitilajohtamisen palvelu.
HTH-tietopalvelu auttaa organisaatiotasi tilojenkäytön sekä tilakustannusten hallinnassa ja optimoinnissa.

HTH on toimitilajohtamisen apuväline

Hallinnon tilahallinta on valtioyhteisön yhteinen toimitilajohtamisen apuväline. Se tarjoaa ajantasaisen tietopohjan toimitiloja koskevaan päätöksentekoon, ohjaukseen ja suunnitteluun. HTH-palvelu lisää tilankäyttö-, energiankäyttö- ja kustannustietojen läpinäkyvyyttä. HTH:n tietoja käytetään myös valtion yhteisten linjausten laatimisessa.

Senaatti-kiinteistöjen rooli on toimia valtion keskitettynä toimitila-asiantuntijaorganisaationa. Tehtävä edellyttää sekä asiakkaan että koko valtioyhteisön yhteisen edun hakemista. Haluamme edistää asiakkaidemme hyvän työympäristön syntymistä, samalla varmistaen, että tilaratkaisut ovat taloudellisesti tehokkaita. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla tehostaminen tapahtuu hallitusti ja asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Hyötyä HTH:n käytöstä

Tavoitteena on hyvä työympäristö taloudellisesti

Valtionhallinnon säästötoimet ja rakenteelliset muutokset lisäävät tarvetta tehostaa toimintoja ja kohdentaa säästöjä niin, että ydintoiminnot eivät vaarannu. Toimitilat ovat tällöin luonteva kohde säästöille. Toimitilat ovat kuitenkin resurssi, jonka johtamisessa säästöajattelu ilman kytkentää ydintoiminnan tarpeisiin ei johda hyviin tuloksiin. Toimitiloissa on selvää säästöpotentiaalia, jonka taitava hyödyntäminen ei huononna työolosuhteita, vaan voi jopa parantaa niitä.

Palvelusta tilankäyttö- ja kustannustietoa

Mobiilia työtä tukevilla tilaratkaisuilla toimivampia työympäristöjä

Uudet työntekemisen tavat ovat jo arkipäivää valtionhallinnossa. Monitila-ajattelu, nimeämättömät työpisteet, liikkuva työ ja tilojen yhteiskäyttö asettavat vaatimuksia toimitiloille. Kun nämä huomioidaan tilaratkaisussa, tehostuu myös tilojen käyttöaste. Lopputuloksena pienemmällä neliömäärällä saadaankin toimivampaa työympäristöä.

Tutustu monitilatoimistoon
Punatiilinen toimistotalo, edessä puunlatvoja ja sinistä sillankaidetta.

Ympäristönäkökulma edellyttää tehostamista toimitiloissa

Suomen valtio on sitoutunut EU:n energiankäytön tehostamistavoitteisiin. Energiankäyttö on toimitilojen suurin kasvihuonepäästöjen lähde ja vaikuttaa eniten tilojen hiilijalanjäljen muodostumiseen. Toimitilamäärän pienentäminen vähentää suoraan energiankulutusta ja ympäristökuormaa. Vaikutus tulee erityisen selväksi, kun hiilijalanjälkeä laskee työntekijäkohtaisesti.

Yhteydenotot

hth(at)senaatti.fi

Anna palautetta