Siirry sisältöön

Vuokraus

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on lähes 9000 rakennusta. Vuokraamme toimitiloja valtionhallinnon virastoille ja laitoksille ja tuotamme kiinteistöihin asiakkaiden tarvitsemat palvelut.

Tiloja vuokrataan valtion omasta kiinteistökannasta, mutta myös yksityisiltä markkinoilta silloin, kun sopivaa tilaa ei ole valtiolla tarjolla. Toimitilaratkaisut perustuvat valtion toimitilastrategian mukaisiin tavoitteisiin.

Valtion toimitila-asiat on keskitetty Senaatti-kiinteistöjen vastuulle. Käytännössä valtion organisaatiot voivat vuokrata tiloja vain Senaatti-kiinteistöjen kautta. Valtion organisaatioiden vuokrasopimuksista säädetään Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetussa laissa ja sopimukset laaditaan valtiovarainministeriön hyväksymiä vakioehtoja noudattaen.

Valtion keskitetyllä kiinteistönomistuksella varmistetaan kiinteistöjen riittävä ylläpito, tarvittavat investoinnit ja elinkaarikustannusten huomioiminen sekä vahva kiinteistöosaaminen. Lisäksi pystytään paremmin hallitsemaan kiinteistöihin liittyvät riskit, kuten niiden jääminen tarpeettomiksi.

Valtion vuokrajärjestelmä perustuu omakustannusperiaatteeseen ja joustavuuteen

Valtiolla on vuokrajärjestelmä, jossa vuokrat ovat omakustannusperusteisia. Vuokrilla maksetaan kaikki kiinteistöistä aiheutuvat kulut muun muassa kiinteistöissä tehtävät peruskorjaukset, ylläpito, lainakulut ja kiinteistöverot. Investoinnit eli perusparannukset ja uudisrakentaminen tehdään Senaatti-kiinteistöjen kautta ja niistä aiheutuvat kulut maksetaan vuosikymmenien aikana vuokrina takaisin.

Vuokriin kohdistetaan edellisten lisäksi omalle pääomalle määritelty vaihtoehtoiskustannus, mikä on valtion lainanoton korkokustannusten neljän vuoden keskiarvo n. 0,4 %.

Asiakkaan näkökulmasta valtion vuokrajärjestelmän muuttuminen vuonna 2016 omakustannusperusteiseksi lisäsi läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta valtionhallinnossa. Uusien vuokrasopimusten irtisanomisaika on 12 kuukautta, mikä antaa asiakkaille mahdollisuuden tehdä nopeita työympäristöihin liittyviä ratkaisuja. Senaatti pystyy puolestaan entistä tehokkaammin tarjoamaan tilaratkaisuja ja myymään pois tarpeettomia rakennuksia.

Lisätietoa vuokrajärjestelmästä

Vuokrajärjestelmästä tarkemmin VM:n sivuilta

Senaatin yhteiskuntavastuuraportti 2022 (vuosikertomus)

Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen kokonaisvuokrauksen vakioehdot löytyvät sivulta Julkaisut

Senaatti 20150821 Ratakatu 3, Helsinki Senaatti 20150821  Ratakatu 3, Helsinki

Vuokrattavat kohteet

Tutustu tällä hetkellä vuokrattavana oleviin kohteisiimme täältä.

Vuokrattavat kohteet
Anna palautetta