Siirry sisältöön

Mitä Senaatti tekee parempien sisäolosuhteiden puolesta?

Hyvien sisäolosuhteiden ylläpitäminen ja varmistaminen on osana kaikessa mitä teemme. Valtion toimitilastrategian mukaisesti valtion toimitila-asioiden hoito on keskitetty Senaatille. Kun asiakas toivoo uusia tilajärjestelyjä tai toimitiloja esimerkiksi toiminnallisten muutosten vuoksi tai tilankäytön tehostamiseksi, Senaatti auttaa tilatavoitteiden ja laatutason määrittelyssä, vertailee ja valitsee tilavaihtoehdoista parhaimman.

Rakennuskatsastusten piirissä on yli 600 rakennusta. Seuraamme rakenteiden ja ilmanvaihtojärjestelmän kuntoa säännöllisesti. Tavoite on, että yli 90 % asiakkaidemme työntekijöistä työskentelee katsastetuissa tiloissa. Lisäksi olemme suorittaneet radonmittaukset yli 700 rakennuksessa ja tarvittaessa tehneet radonkorjauksia ja varmentaneet korjausten onnistumisen. Radon on Suomessa erityinen sisäilmaongelma.

Tällä hetkellä sisäilmatoimintaamme liittyen käynnissä on 16 kehitysprojektia. Jokapäiväistä toimintaa on siivoojien palkitseminen sisäilmahavaintojen raportoinnista sekä sisäolosuhdepoikkeamiin reagoivat nopean toiminnan joukot, jotka koostuvat Senaatin sisäilma-asiantuntijoista ja homekoiratiimistä.

Tuloksia on saatu aikaiseksi. Asiakastyytyväisyys sisäilmaan ja Senaatin toimintaan sisäilma-asioiden hoidossa on parantunut vuodesta 2015 alkaen. Senaatti-konsernin hallinnassa on lähes 9 000 rakennusta, joissa toimii yli 100 000 ihmistä. Otamme vakavasti vastuumme sisäilman laadusta valtion tiloissa.

Senaatin sisäilmatoiminta rakentuu kolmesta kokonaisuudesta

  • 1 Laadunvarmistus rakentamisen aikana sekä huolenpito rakennuksista ja niiden kunnossapidosta
  • 2 Oman sisäilmaosaamisemme jatkuva kehittäminen ja laaja yhteistyö
  • 3 Ennakoiva havainnointi ja nopea reagointi

Laadunvarmistus rakentamisen aikana sekä huolenpito rakennuksista ja niiden kunnossapidosta

Rakentamisemme yksi tavoite on, että uusien rakennusten tai uusittavien tilojen ratkaisujen, materiaalien ja vikasietoisuuden on edistettävä hyviä sisäympäristöolosuhteita. Jotta tähän päästään, Senaatilla on useita keinoja käytössään. Esimerkiksi vanhaa rakennusta korjattaessa valintoja ohjaavat tilojen käyttäjiltä saatu sisäilmaa koskeva palaute, tilojen käyttöhistoria, rakennuksen ja järjestelmien tekninen ikä, tulevat käyttötarpeet ja aiemmat tutkimukset. Tarvittaviin sisäilmakorjauksiin käytetään Senaatissa aiheeseen perehtyneitä suunnittelijoita ja urakoitsijoita ja työn valvonta on perusteellista.

Kun rakennus on käytössä, sitä täytyy paitsi käyttää asiallisesti myös hoitaa ja huoltaa. Jotta varmistumme siitä, että rakennuksen käytönaikaiset sisäolosuhteet pysyvät kunnossa, kiinteistönhoidon on oltava suunnitelmallista ja siivouksen ammattimaista. Samanaikaisesti monimutkaiset säätö- ja hallintajärjestelmät mahdollistavat ja edellyttävät, että rakennusta ja sen toimintaa seurataan koko ajan.

Sisäolosuhteisiin liittyvien asiakaspalautteiden hoitamiseksi kiinteistönhuollolle on laadittu ohjekortit tunkkaisuuden, epämiellyttävän hajun, liian kuivalta tuntuvan ilman, pinnoille tiivistyvän kosteuden, meluhaittojen, korkean ja alhaisen huonelämpötilan sekä vetoisuuden syiden selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Siivoojille on tuotettu verkkoperehdytysmateriaalia, jossa on käytännönläheistä tietoa hyvään sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä ja siivoojan oman toiminnan vaikutuksesta sisäilmaan. Teemme vuosittaiset kiinteistönhoidon ja siivouksen laatuauditoinnit varmistaaksemme palvelukumppaneidemme huomioivan toiminnassaan vaikutukset sisäolosuhteiden laatuun. Tietysti on myös huolehdittava, että tilankäyttäjä tietää, millaisilla omilla valinnoillaan hän parantaa tai heikentää sisäilman laatua.

Senaatti katsastaa rakennuksiaan säännöllisesti kolmen vuoden välein toteutettavilla rakenteiden ja ilmanvaihdon katsastuksilla eli sisäilmapainotetuilla kuntoarvioilla. Näillä pyrimme pääsemään kiinni niihin varhaisiin varoitusmerkkeihin, joilla jo on tai saattaa hoitamattomina olla negatiivisia vaikutuksia sisäolosuhteisiin. Katsastusten tulosten perusteella kohdennamme ja priorisoimme tarkempia kuntotutkimuksia, huoltoa, kunnossapitoa ja investointeja.

Oman sisäilmaosaamisemme jatkuva kehittäminen ja laaja yhteistyö

Senaatti on kasvattanut organisaationsa sisäilmaosaamista useilla tavoilla: Talossa on 18 sisäolosuhdeasiantuntijaa ja kiinteistö- ja teknisille päälliköille räätälöity oma sisäilmavalmennusohjelma. Sisäolosuhteisiin liittyvillä verkkokoulutuksilla ja säännöllisillä avoimilla keskustelutilaisuuksilla tavoitetaan muut asiakkaiden sisäilmakokemuksen parissa toimivat henkilöstöryhmät. Uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan kuuluu sisäolosuhdeosio, jonka laajuus luonnollisesti riippuu henkilön toimenkuvasta. Olemme kouluttaneet sisäilma-asioissa paitsi omaa väkeämme myös alueellisia ja valtakunnallisia kiinteistöhuollon, kunnossapidon, siivouksen ja sisäilmakonsultoinnin puitesopimuskumppaneitamme.

Vaikutamme aktiivisesti sisäilma-alan seminaareissa ja tapahtumissa, laadimme asiantuntija-artikkeleita eri medioihin sekä järjestämme sisäolosuhdeteemaan liittyviä sidosryhmätilaisuuksia (esim. Senaatti Areena). Vaikutamme aktiivisesti Terveet Tilat 2028 -ohjelmassa ja sen verkostoissa. Teemme yhteistyötä yliopistojen kanssa ja mahdollistamme vuosittain muutaman sisäolosuhteisiin liittyvän opinnäytetyön tekemisen suojissamme. Olemme mukana Sisäilmayhdistyksen, Kuntien sisäilmaverkoston ja Sisäilmastoluokitustoimikunnan toiminnassa. Asiantuntijamme ovat olleet laatimassa Terveet tilat 2028 -ohjelmassa julkaistavaa homekoiraopasta. Tavoitteemme on olla aktiivisesti mukana uudistamassa alan toimintatapoja.

Sisäolosuhdetiimin ja koiratiimin jäseniä sekä koiranpentu.

Senaatin sisäilma-asiantuntijat apunasi

Sisäympäristötiimimme tehtävänä on auttaa kiinteistö- ja rakennuttajapäälliköitämme sisäolosuhdeongelmien selvittelyssä, ennakoinnissa ja nollatoleranssin toteutuksessa. Tiimi laatii ohjeita ja linjauksia sekä suunnittelee ja osallistuu sisäolosuhdekoulutusten toteutukseen.

Apuna sisäilmatyössä on myös koiraryhmämme (K9), joka tekee ennakoivia ja sisäilmaepäilyihin liittyviä tutkimuksia valtakunnallisesti. Koulutetuilla koiranohjaajillamme on käytössään 12 koulutettua koiraa.

Kuvassa sisäilmatiimin ja koiraryhmän jäseniä vasemmalta: Markku Hyvärinen, Maria Jokela, Risse Koponen, Anne Korpi, Jenni Kotilainen, Kimmo Ahonen, Emilia Rainetoja, Jari Savela, Ville Heikkinen ja Jussi Grönman. Sylissä Villellä 11-viikkoinen Titta-koira.

Eracontent/Seanaatti 20190502 Helsinki. Homekoira Emilia Rinetoja ja Risse Kopnen. Eracontent/Seanaatti 20190502 Helsinki. Homekoira Emilia Rinetoja ja Risse Kopnen.

Sisäilmakoirat palveluksessamme

Palveluksessamme sisäolosuhteita tutkii 12 koiran tiimi. Erityisasiantuntija Risse Koponen ja koiraohjaaja Emilia Rainetoja kertovat, miten sisäilmakoirat työskentelevät.

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää homekoirista

Tämä asiantuntija-artikkeli kertoo mielenkiintoisia taustoja ja yksityiskohtia siitä, miten homekoiraksi tullaan ja mitä homekoiratutkimukseen liittyen on syytä muistaa.

Siivoojat sisäilma-agentteina

Kohteita kiertäessään siivoojat huomaavat huonetiloissa piilevät sisäilmariskit ensimmäisinä. Niinpä Senaatti päätti pyytää heidät sisäilma-agenteikseen.
Eversti Reima Kuutsa on tyytyväinen uuden työympäristön kokonaisuuteen: valoisten yhteistilojen lisäksi tarjolla on useita pieniä neuvotteluhuoneita. Reima Kuutsa.

Puolustusvoimien järjestelmäkeskus

Uusi työ- ja oppimisympäristökonsepti myllää uusiksi paitsi kasarmeja ja koulutustiloja, myös Puolustusvoimien toimistokohteita, kuten Puolustusvoimien Järjestelmäkeskuksen Tampereen Aitovuoren toimipisteen.

Ennakoiva havainnointi ja nopea reagointi

Tilankäyttäjiltä ja asiakkaidemme toimitilajohdolta on kerättävä palautetta siitä, miten hyvin tilat vastaavat heidän toimintaansa ja onko tilankäyttötarpeisiin odotettavissa muutoksia. Näin voisimme reagoida muutostarpeisiin hallitusti ajoissa, eikä käy niin, että tilankäyttäjä omatoimisesti muokkaa tiloja ja tilan kuormitusta omia tarpeitaan vastaaviksi – yleensä sisäilman kustannuksella.

Seuraamme käyttäjien kiinteistönhoidolle jättämien sisäolosuhdepalvelupyyntöjen määrää ja niihin reagoinnin nopeutta kuukausitasolla. Jo lähes 220 rakennuksessa on mahdollisuus palvelupyyntöjen jättämiseen kätevästi QR-koodin avulla. Vuosittain toteutettavan käyttäjätyytyväisyyskyselyn sisäolosuhdeosio tarjoaa kiinteistökohtaista tietoa käyttäjäkokemuksesta. Käyttäjätyytyväisyyskyselyssä kysymme tilankäyttäjiltä palautetta lämpötiloista, vetoisuudesta ja ilman raikkaudesta.

Järjestämme myös sisäilmaklinikoita, joissa voidaan saada esiin aikaisia tyytymättömyyden merkkejä jo ennen kuin käyttäjät reklamoivat. Ainakin ne tarjoavat mahdollisuuden reagoida käyttäjäpalautteeseen heti, oikoa vääriä käsityksiä ja tarjota tietoa. Ennakoiva sisäilmaklinikkatoiminta on vakiinnuttanut paikkansa Senaatin yhtenä sisäolosuhdeviestintäkanavana. Siinä tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden kysyä asiantuntijapaneelilta sisäolosuhteisiin ja työympäristöön liittyvistä asioista.

Yli 120 rakennuksessa seuraamme jatkuvatoimisesti sisäolosuhteiden, lähinnä lämpötilan, pysymistä säädetyissä rajoissa. Lisäksi olemme kehittäneet siivoojien sisäilmapalkkiomallin niihin kohteisiin, joissa on Senaatti-kiinteistöjen järjestämät puhtauspalvelut. Sellaisesta havainnosta, jolla on erityistä merkitystä sisäilmaongelmien ehkäisyssä, maksetaan havainnon tehneelle siivoojalle palkkio. Vastaavantyyppinen sisäilmavinkkipalkkiomalli on otettu käyttöön Puolustuskiinteistöjen henkilöstölle.

Varmistaaksemme sen että tilankäyttäjät tietävät, miten sisäolosuhdeasioissa toimitaan, käymme asiakkaiden kanssa läpi valtion sisäilmatoimintamallin. Kyseessä on Senaatin vakiotoimintatapa ja vakio-ohjeistus, jota täydennetään asiakkaan määriteltäviksi osoittamillamme asioilla. Myös yhteisissä työympäristöissä sisäilmatoimintamalli on yhteiseksi räätälöity.

Aiheeseen liittyvää

Mitä sinä voit tehdä sisäolosuhteiden puolesta?

Tilankäyttäjinä vaikutamme omilla vähäpätöisiltäkin tutnuvilla toimillamme ja valinnoillamme sisäolosuhteisiin.

Parempien sisäolosuhteiden puolesta

Haluamme huolehtia, että kaikilla, jotka työskentelevät Suomen hyvinvoinnin, järjestyksen ja turvallisuuden eteen virastoissa, laitoksissa, kasarmeilla ja konttoreilla, on parhaat mahdolliset olosuhteet onnistua työssään.

Mistä on kyse, kun puhutaan sisäolosuhteista?

Sisäolosuhteiden laatuun vaikuttavat moninaiset asiat. Sisäolosuhteet eivät tarkoita vain sisäilmaa eli sitä, mitä me esimerkiksi haistamme, vaan siihen kuuluvat myös valaistus, melutaso ja lämpötila.
Anna palautetta