Siirry sisältöön

Senaatin tiedotejakelulistan rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Senaatti-kiinteistöt

Y-tunnus: 1503388-4

Lintulahdenkatu 5 A, PL 237, 00531 Helsinki
Puhelin: +358 294 830 000
Sähköposti: kirjaamo@senaatti.fi

Tietosuojavastaava Petri Konttinen, etunimi.sukunimi(at)senaatti.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) ja käsittelyn oikeusperuste

Mediatiedotteiden jakelu.

Henkilötietojen käsittely perustuu Senaatin lakisääteiseen tehtävään (GDPR 6.1c).

3. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Järjestelmään tallennetaan henkilön nimi ja sähköpostiosoite. Kuka tahansa voi antaa omat yhteystietonsa Senaatin verkkosivuilla.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö on itse pyytänyt päästä mukaan tiedotejakelulistalle ja antanut tietonsa. Tietolähteenä on käytetty myös median omia julkisia osoitetietoja, jolloin Senaatti tallentaa heidän yhteystietonsa.

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tiedot on siirretty Senaatin palveluntuottajalle palvelutehtävän hoitamiseksi.

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tiedot käytettävistä suojaustoimista ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Koodiviidakko Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisillä toimenpiteillä. Ainoastaan Senaatin ja palveluntuottajan nimetyillä henkilöillä on pääsy henkilötietoihin.

8. Tietojen säilytysaika ja sen määräytymiskriteerit

Tiedot poistetaan rekisteristä henkilön niin pyytäessä.

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joita hän voi käyttää tietosuoja-asetuksen III luvun säännösten mukaisesti

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus, mukaan lukien oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan tekemällä kirjallisen pyynnön tietosuojavastaavalle. Rekisterinpitäjä toteuttaa rekisteröidyn pyynnöt kohtuullisessa ajassa (1 kk, laajemmat pyynnöt 3 kk; GDPR artikla 12 (3) huomioiden käsittelyn luonteen ja perusteen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa asianomainen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Anna palautetta