Siirry sisältöön

Strategiamme 2022-2025

Miten toimitilat tukevat tuloksellista ja turvallista toimintaa? Miltä näyttää tulevaisuuden monipaikkainen työ? Miten eri virastojen yhteiset työympäristöt toteutetaan? Strategiamme vastaa näihinkin kysymyksiin, kun viemme valtion uudistuvan toimitilastrategian käytäntöön ja autamme asiakkaitamme toteuttamaan sitä omassa arjessaan.

Tutustu strategiatarinaamme. Katso video!

Töissä Suomelle

Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt muodostavat yhdessä Senaatti-konsernin. Tehtävämme on tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset siihen työhön, joka tekee tästä maasta maailman toimivimman ja turvallisimman. Olemme töissä Suomelle.

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon vastuullinen kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme toimintaa tukevia työympäristöjä ja autamme kehittämään työnteon tapoja samalla, kun ympäröivä maailma on jatkuvassa muutoksessa. Vastaamme kiinteistöjen ylläpidosta ja palvelujen tehokkaasta tuottamisesta. Rakennutamme uutta, uudistamme vanhaa ja korjaamme vieläkin vanhempaa kansallisomaisuutta asiakastarpeiden mukaisesti.

Puolustuskiinteistöissä meillä on kokonaisvastuu puolustushallinnon kiinteistöjen rakennuttamisesta sekä ympäristö- ja ylläpitopalveluista. Valmius ja varautuminen ovat kaiken toimintamme keskiössä.

Strategiamme päätavoitteet

1. Asiakkaan toimintaa tukevista työympäristöistä ja hyvästä asiakaskokemuksesta muodostuu strateginen kumppanuus.
2. Toteutamme valtion toimitilastrategian mukaisesti yhteisiä työympäristöjä palveluna. Hillitsemme valtion toimitilakustannusten nousua fiksuilla ratkaisuilla: toiminnan, tilojen ja alueiden kehityksellä sekä valtiolle tarpeettomien kiinteistöjen myynnillä.
3. Saavutamme alan edelläkävijyyden yhteiskuntavastuussa. Tässä onnistumme mm. sisäilmaongelmien nollatoleranssiohjelmalla sekä hiilineutraaliuteen tähtäävillä toimenpiteillä.
4. Valmius ja varautuminen sekä jatkuvuuden turvaaminen ovat toimintamme vahvana perustana kaikissa olosuhteissa, mikä korostuu erityisesti Puolustuskiinteistöjen tavoitteissa ja toiminnassa.

Olemme valtionhallinnon strateginen kumppani

Toteutamme asiakkaidemme hankkeet niin, että uudistuneet toimitilat tukevat heidän omaa strategiaansa ja uusia työskentelytapoja. Tässä onnistumme tehokkailla rakennuttamisen ja tilankäytön ratkaisuilla sekä vahvalla yhteistyöllä.

Strateginen kumppanuus näkyy myös parempana asiakas- ja päättäjätyytyväisyytenä. Haluamme, että kaikki ylimmästä päätöksentekijästä aina yksittäiseen virkamieheen ovat tyytyväisiä työympäristöihinsä ja Senaatin palveluihin.

Tarjoamme yhteisiä työympäristöjä palveluna ja hillitsemme kustannusten nousua

Valtion toimitilastrategian mukaisesti kehitämme valtion yhteisiä työympäristöjä ja toteutamme niitä strategiakautemme aikana 15 paikkakunnalle.

Yhteisissä työympäristöissä tilat voidaan toteuttaa laadukkaammin ja monipuolisemmin palvelemaan käyttäjiään. Myös ihan tavalliset suomalaiset hyötyvät, kun yhä useamman viraston palvelut ovat saatavilla samasta paikasta.

Tilojen ja alueiden kehittäminen sekä uudet hybridityötä tukevat tilaratkaisut auttavat asiakkaitamme säästämään kuluissa, mutta myös pienentämään hiilijalanjälkeään.

Tavoitteenamme on yhdessä asiakkaidemme kanssa saavuttaa 35 miljoonan euron säästöt heidän toimitilakustannuksissaan vuoteen 2025 mennessä.

Yhteiskuntavastuu ohjaa ja on osa kaikkea tekemistämme

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa meille useita eri asioita. Vaikkapa sitä, että asiakkaillamme on terveelliset ja turvalliset ympäristöt onnistua työssään. Jatkamme nollatoleranssiohjelmaamme, jonka ajatuksena on ehkäistä sisäolosuhteisiin liittyviä ongelmia.

Olemme myös sitoutuneet valtion hiilineutraaliustavoitteeseen ja etenemme kohti päästöttömiä toimitiloja vuoteen 2035 mennessä. Strategiakaudella hiilineutraaliusohjelmamme päämääränä on puolittaa kiinteistöjen ylläpidon hiilidioksidipäästöt sekä alentaa rakentamisen päästöjä.

Valmius ja varautuminen toiminnan perustana

Puolustuskiinteistöissä uudistamme ylläpidon palvelumallin vastaamaan puolustushallinnon valmiusvaatimuksia. Huolehdimme varautumisesta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja varmistamme kriittisten kiinteistöjen käytettävyyden, toimintavarmuuden ja jatkuvuuden kaikissa turvallisuustilanteissa.

Luottamuksen ja rohkeuden kulttuuri hybridityössä

Luottamus ja rohkeus on kaiken tekemisemme pohjana. Jatkuvasti kehittyvä hybridityö vaatii onnistuakseen ihmisiltä uusien työtapojen omaksumista, toimivat tietoliikenneratkaisut sekä omat pelisääntönsä. Toisaalta hybridityö mahdollistaa uudenlaista joustavuutta ja vapautta.

Me itse opimme hybridityöstä rohkeasti kokeilemalla ja kehittämällä. Näin hankimme myös yhteisten työympäristöjen edellyttämän osaamisen.

Anna palautetta