Gå till innehållet

Lokallösningar och lokaltjänster

Vi hjälper statsförvaltningens organisationer att förnya sina arbetssätt och genomför fungerande, säkra och arbetsstödjande arbetsmiljöer. Vårt mål är att producera arbetsmiljöer för våra kunder med hjälp av vilka arbetsprestandan förbättras och statens lokalkostnader sänks.

Den strategiska riktlinjen för staten är att lokalerna stöder resultatgivande verksamhet och utvecklande sätt att arbeta och samarbeta. Platsbundet arbete och aktivitetsbaserad arbete är hos staten likvärdiga arbetssätt. Riktlinjerna påverkar också lokalerna och planeringen av dem. I framtiden kommer den offentliga förvaltningen i allt högre grad att verka i gemensamma lokaler, och det kommer att uppstå gemensamma kundserviceställen för statsförvaltningen och kommunerna.

Riktningen går mot gemensamma arbetsmiljöer

I enlighet med statens lokalstrategi genomför vi gemensamma arbetsmiljöer som service. I framtiden kommer den offentliga förvaltningen i allt högre grad att verka i gemensamma lokaler, och även om statsförvaltningen digitaliseras, måste ärenden fortfarande uträttas i ämbetsverk. När ämbetsverken finns på en och samma adress behöver medborgarna inte uträtta ärenden på flera olika verksamhetsställen. I gemensamma utrymmen kan man nå bättre lösningar med samma eurobelopp när en del av resurserna används gemensamt. Genom dessa åtgärder minskar också koldioxidavtrycket när lokalerna planeras vara energieffektiva och resandet minskar.

Mer om gemensamma arbetsmiljöer

Våra tjänster

Lokaltjänster

Utöver lokalerna och arbetsmiljöerna erbjuder vi våra kunder ett brett utbud av tjänster i anslutning till lokalerna centraliserat från ett ställe. Till våra lokaltjänster hör bland annat rengöringstjänster, kontorstjänster, mötes- och cateringtjänster, idrifttagnings- och flyttningstjänster samt inredningstjänster.

Digitala lokaltjänster

Det dagliga arbetet löper smidigt när datakommunikationsförbindelserna och skärmarna på arbetsställena fungerar och är enhetliga i hela landet. Vi utrustar de avtalade lokalerna med AV-teknik som möjliggör enkla kontakter och smidiga möten. Vi har också infoskärmar eller tjänster som mäter utnyttjandegraden.

Säkerhetstjänster

Vi hjälper statsförvaltningens organisationer att optimera säkerheten i sin arbetsmiljö till rätt nivå. Vid behov genomför vi säkerhetslösningarna och upprätthåller den valda säkerhetsnivån samt utvecklar säkerhetskompetensen till exempel genom utbildning.

Arbetsmiljötjänster för ledningen

Vi hjälper till att förnya arbetsmiljöerna och sätten att arbeta. Vi engagerar, entusiasmerar och aktiverar de anställda i förändringen. Våra tjänster omfattar bland annat arbetsmiljöledning, förändringsledning, utveckling av informationsarbetet, tjänstedesign och konsekvensbedömningar.

Miljötjänster

Våra erfarna experter inom Försvarsfastigheter hjälper bland annat med miljö- och naturutredningar, undersökning och sanering av förorenad mark, miljötekniskt byggande, lösningar inom cirkulär ekonomi, uppföljning av miljökonsekvenser och myndighetsförfaranden.
Yleiskuva toimitiloista joissa ihmisiä sohvaryhmässä.

Aktivitetsbaserad arbetsplats

Ett aktivitetsbaserat kontor förutsätter att organisationen får en helt ny verksamhetskultur och ett helt nytt sätt att arbeta och leda arbetet. Senatfastigheter främjar smartare arbetsmetoder hos staten och som resultat av arbetet uppstår nya idéer och experiment om hur man kan arbeta på ett nytt och smartare sätt.

Mer om aktivitetsbaserat kontor

För bättre inomhusförhållanden

Vi vill se till att alla som vid ämbetsverk, anstalter, kaserner och kontor arbetar för välfärd, ordning och säkerhet i Finland har de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt arbete. En hälsosam arbetsmiljö är ett livsvillkor för allas välbefinnande.

Mer om inomhusförhållanden

Relaterat till ämnet

Statens coworking-lokaler

Vi erbjuder statsförvaltningen flexibla coworking-lokaler för arbetande.
GTKn toimitilat, mies työskentelee läppärillä.

Våra referenser

Läs mer om våra referenser i anslutning till välbefinnande i arbetet, aktivitetsbaserade kontor, inomhusklimat och andra frågor.

Förvaltningens lokalförvaltning

Förvaltningens lokalförvaltning, HTH, är Senatfastigheters tjänst för lokalitetsledning som statsförvaltningen erbjuder sina kunder.
Ge feedback