Siirry sisältöön

Ympäristöpalvelut

Tuotamme ympäristöteknisiä asiantuntijapalveluita Puolustusvoimille ja Senaatti-konsernille. Erityisosaamisalueina pilaantuneen ympäristön tutkimus ja kunnostus, ympäristötekninen rakentaminen, ympäristöriskien arviointi sekä sotilastoiminnan ympäristövaikutukset ja niiden hallinta. Lisäksi ohjaamme Senaatti-konsernin ympäristöjohtamista ja huolehdimme ympäristöoikeudellisista luvista. Yksikössämme työskentelee kuusi ympäristöalan asiantuntijaa.

Pilaantuneet maat

Ohjaamme ja koordinoimme maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimus- ja kunnostushankkeita. Toteutamme vuosittain kymmeniä tutkimuksia ja muutamia laajempia maaperän kunnostuksia. Yleensä kunnostustarpeen laukaisee merkittävä ja kiireellinen ympäristövahinko, alueesta luopuminen tai viranomaisvaatimus.

Ympäristötekninen rakentaminen

Rakennutamme tai korjaamme ympäristöteknisiä suojausrakenteita, kuten polttoaineen tankkauspaikkoja, meluvalleja, ampumaratojen taustavalleja tai likaantuneiden vesien käsittelyyn käytettäviä rakenteita ja järjestelmiä. Toimimme asiantuntijana rakennusten rakenteissa sijaitsevien haitta-aineiden riskien hallintaan tai hävittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ampumaradat ja harjoitusalueet

Seuraamme, rakennutamme ja kunnostamme Puolustusvoimien ampumarata-alueita niitä koskevien ympäristövaatimusten täyttämiseksi.

Tarkkailemme ja arvioimme ampuma- ja harjoitusalueiden toiminnan vaikutuksia maaperään, pohjaveteen, pintavesiin ja ilmaan. Toteutamme ampuma- ja harjoitusalueille erilaisia ympäristönsuojelun tasoa parantavia hankkeita Puolustusvoimien tarpeiden mukaisesti.

Ympäristötarkkailu ja riskinarviointi

Ohjaamme keskitetysti Puolustusvoimien ympäristötarkkailuohjelmia ja raportointia sekä hallinnoimme ympäristötiedon paikkatietojärjestelmää. Toteutamme Puolustusvoimille ja Senaatti-konsernille erilaisiin hankkeisiin liittyviä ympäristö- ja luontoselvityksiä, pinta- tai pohjavesitutkimuksia sekä riskinarviointeja.