Siirry sisältöön

Ympäristöpalvelut

Toimimme valtionhallinnon osaamiskeskuksena kiinteistöihin ja niiden käyttöön liittyvissä ympäristökysymyksissä sekä ympäristörakentamisessa.

Tuotamme ympäristöteknisiä asiantuntija- ja rakennuttamispalveluita puolustushallinnolle

Ympäristöpalvelumme ovat koko valtionhallinnon käytettävissä. Autamme varmistamaan, että toiminta on aina ympäristöterveyden kannalta vastuullista ja kestävää. Ympäristöpalveluihin kannattaa olla yhteydessä uusissa hankkeissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Ympäristöpalvelumme

Ympäristö- ja luontoselvitykset

Toteutamme kiinteistöjen ja hankkeiden ympäristötutkimuksia ja luontoselvityksiä, pinta- ja pohjavesitutkimuksia sekä haitta-aineisiin liittyviä terveys- ja ympäristöriskinarviointeja. Tutustu tekemiimme luontoselvityksiin.

Pilaantuneet maat

Ohjaamme ja koordinoimme maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimus- ja kunnostushankkeita. Toteutamme vuosittain kymmeniä tutkimuksia ja useita maaperän tai pohjaveden kunnostuksia. Yleensä kunnostustarpeen laukaisee alueesta luopuminen, käyttötarkoituksen muutos, ympäristövahinko tai viranomaisvaatimus.

Ympäristötekninen rakentaminen

Toteutamme ja ohjaamme ympäristöteknisten suojausrakenteiden suunnittelua ja rakennuttamista. Näihin kuuluvat esimerkiksi maaperän ja pohjaveden suojaukset, melusuojaukset sekä vesienkäsittelyrakenteet.

Kiertotalouden ratkaisut

Toimimme asiantuntijana rakennusten purkumateriaalien hyödyntämiseen sekä haitta-aineita sisältävien massojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Huolehdimme myös hyödyntämiseen liittyvistä viranomaismenettelyistä.

Viranomaismenettelyt

Huolehdimme toiminnan ja hankkeiden edellyttämistä ympäristöoikeudellisista viranomaismenettelyistä sekä menettelyihin tarvittavien tietojen ja selvitysten hankinnasta. Varmistamme samalla valtion kokonaisedun huomioivan edunvalvonnan.

Asiantuntijan tukipalvelut

Tarjoamme monipuolista asiantuntija-apua ympäristönsuojeluun, kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme tukea myös tutkimus- ja kehitystarpeisiin tai kiinteistöä koskeviin ympäristöselvityksiin.

Tutustu ympäristöpalveluihimme

Videolla asiantuntijamme kertovat ympäristöpalveluiden hyödyntämisestä erilaisissa hankkeissa

Muita palveluitamme

Ylläpito

Ylläpidämme Puolustusvoimien käytössä olevia kiinteistöjä, jotta käytettävissä on turvalliset ja terveelliset tilat kaikissa turvallisuustilanteissa. Ylläpitovastuulla oleva huoneistoala on noin 2,6 miljoonaa neliömetriä.

Lue lisää palvelusta
Alokkaat marssivat kasarmin edessä.

Rakennuttaminen ja suojatekniikka

Vastaamme Puolustuskiinteistöjen suurten uudis- ja korjaushankkeiden sekä verkostohankkeiden rakennuttamisesta, johtamisesta, koordinoinnista ja valvonnasta. Tuotamme myös näihin tarvittavia asiantuntijapalveluita.

Lue lisää palvelusta
Anna palautetta