Siirry sisältöön

Ympäristöpalvelut

Toimimme valtionhallinnon osaamiskeskuksena kiinteistöihin ja niiden käyttöön liittyvissä ympäristökysymyksissä sekä ympäristörakentamisessa.

Tuotamme ympäristöteknisiä asiantuntija- ja rakennuttamispalveluita puolustushallinnolle

Palveluihimme kuuluvat ympäristöselvitykset, pilaantuneen ympäristön tutkimus ja kunnostus, ympäristötekninen rakentaminen, kiertotalouden ratkaisut, ympäristövaikutusten seuranta sekä ympäristöoikeudelliset viranomaismenettelyt.

Ympäristöpalvelumme

Ympäristö- ja luontoselvitykset

Toteutamme kiinteistöjen ja hankkeiden ympäristötutkimuksia ja luontoselvityksiä, pinta- ja pohjavesitutkimuksia sekä haitta-aineisiin liittyviä terveys- ja ympäristöriskinarviointeja.

Pilaantuneet maat

Ohjaamme ja koordinoimme maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimus- ja kunnostushankkeita. Toteutamme vuosittain kymmeniä tutkimuksia ja useita maaperän tai pohjaveden kunnostuksia. Yleensä kunnostustarpeen laukaisee alueesta luopuminen, käyttötarkoituksen muutos, ympäristövahinko tai viranomaisvaatimus.

Ympäristötekninen rakentaminen

Toteutamme ja ohjaamme ympäristöteknisten suojausrakenteiden suunnittelua ja rakennuttamista. Näihin kuuluvat esimerkiksi maaperän ja pohjaveden suojaukset, melusuojaukset sekä vesienkäsittelyrakenteet.

Kiertotalouden ratkaisut

Toimimme asiantuntijana rakennusten purkumateriaalien hyödyntämiseen sekä haitta-aineita sisältävien massojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Huolehdimme myös hyödyntämiseen liittyvistä viranomaismenettelyistä.

Viranomaismenettelyt

Huolehdimme toiminnan ja hankkeiden edellyttämistä ympäristöoikeudellisista viranomaismenettelyistä sekä menettelyihin tarvittavien tietojen ja selvitysten hankinnasta. Varmistamme samalla valtion kokonaisedun huomioivan edunvalvonnan.

Asiantuntijan tukipalvelut

Tarjoamme monipuolista asiantuntija-apua ympäristönsuojeluun, kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme tukea myös tutkimus- ja kehitystarpeisiin tai kiinteistöä koskeviin ympäristöselvityksiin.

Ympäristöpalvelut

Anna palautetta