Siirry sisältöön

Ympäristöpalvelut

Toimimme valtionhallinnon osaamiskeskuksena kiinteistöihin ja niiden käyttöön liittyvissä ympäristökysymyksissä sekä ympäristörakentamisessa.

Palveluihimme kuuluvat ympäristöselvitykset, pilaantuneen ympäristön tutkimus ja kunnostus, ympäristötekninen rakentaminen, kiertotalouden ratkaisut, ympäristövaikutusten seuranta sekä ympäristöoikeudelliset viranomaismenettelyt.

Ympäristö- ja luontoselvitykset

Toteutamme kiinteistöjen ja hankkeiden ympäristötutkimuksia ja luontoselvityksiä, pinta- ja pohjavesitutkimuksia sekä haitta-aineisiin liittyviä terveys- ja ympäristöriskinarviointeja.

Pilaantuneet maat

Ohjaamme ja koordinoimme maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimus- ja kunnostushankkeita. Toteutamme vuosittain kymmeniä tutkimuksia ja useita maaperän tai pohjaveden kunnostuksia. Yleensä kunnostustarpeen laukaisee alueesta luopuminen, käyttötarkoituksen muutos, ympäristövahinko tai viranomaisvaatimus.

Ympäristötekninen rakentaminen

Toteutamme ja ohjaamme ympäristöteknisten suojausrakenteiden suunnittelua ja rakennuttamista. Näihin kuuluvat esimerkiksi maaperän ja pohjaveden suojaukset, melusuojaukset sekä vesienkäsittelyrakenteet.

Kiertotalouden ratkaisut

Toimimme asiantuntijana rakennusten purkumateriaalien hyödyntämiseen sekä haitta-aineita sisältävien massojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Huolehdimme myös hyödyntämiseen liittyvistä viranomaismenettelyistä.

Ympäristövaikutusten seuranta

Tarjoamme asiantuntijatukea tai kokonaispalvelua ympäristötarkkailuohjelmien ohjaamiseen, kehittämiseen ja raportointiin. Ohjaamme keskitetysti Puolustusvoimien ympäristötarkkailuohjelmia ja raportointia sekä hallinnoimme ympäristötiedon paikkatietojärjestelmää.

Viranomaismenettelyt

Huolehdimme toiminnan ja hankkeiden edellyttämistä ympäristöoikeudellisista viranomaismenettelyistä sekä menettelyihin tarvittavien tietojen ja selvitysten hankinnasta. Varmistamme samalla valtion kokonaisedun huomioivan edunvalvonnan.

Anna palautetta