Gå till innehållet
Vihreä metsä, jossa muutamia kaatuneita puita.

Vi värnar om den biologiska mångfalden

Vårt mål är att bevara den biologiska mångfalden och förhindra minskad biodiversitet. Vi har skapat en systematisk verksamhetsmodell för utarbetande av naturutredningar och startat ett program för den biologiska mångfalden.

Inom de områden som vi förvaltar ser vi till att den biologiska mångfalden bevaras både i de byggda miljöerna och i naturskyddsområdena. Tryggandet av den biologiska mångfalden är dessutom ett av de centrala målen i statens fastighetsstrategi.

Vi gör naturutredningar om våra objekt så att vi kan identifiera objektets naturvärden och beakta dem i vår verksamhet. Naturutredningarna ger också värdefull information om förekomsten av främmande arter. Invasiva främmande arter som hotar den biologiska mångfalden tar över utrymmet från vilda växter och det är därför viktigt att bekämpa dem. Senatkoncernen har utarbetat en anvisning om bekämpning av invasiva främmande arter.

Vi har beslutat att 2023 genomföra nästan tjugo projekt där gräsmattor får växa till ängar både på Senatfastigheternas och Försvarsfastigheternas områden. Genom att omvandla en del av fastighetens utomhusområden till ängsmark skapas nytt livsrum för fjärilar, bin, humlor och andra pollinerare.

Utöver tusentals fastigheter har vår koncern cirka 12 000 hektar skog. Vi samarbetar med Naturresursinstitutet och undersöker med vilken skogsvård vi bäst kan öka och bevara kolsänkor i dessa skogsområden.

Miljötjänster

Vi är statsförvaltningens kompetenscentrum i miljöfrågor som gäller fastigheter och användningen av dem samt i miljöbyggande. Till våra tjänster hör miljöutredningar, undersökning och sanering av förorenad miljö, miljötekniskt byggande, lösningar inom cirkulär ekonomi, uppföljning av miljökonsekvenser samt miljörättsliga myndighetsförfaranden.

Till webbplatsen Miljötjänster
Ge feedback