Gå till innehållet

Organisation

Senatkoncernen består av Senatfastigheter och dess dotteraffärsverk Försvarsfastigheter. Till koncernen hör dessutom Senatstationfastigheter Ab.

Våra lokaler

Senatfastigheter och Försvarsfastigheter är statliga affärsverk som tillsammans med sina kunder utvecklar moderna arbetsmiljöer och sköter statens fastighetsförmögenhet. Koncernen har dessutom gemensamma funktioner som betjänar båda affärsverken, såsom personalförvaltning, ekonomi, ict, miljö- och samhällsansvar, marknadsföring och kommunikation.

Valtioneuvoston kanslia

Förvaltning och ledning

Senatfastigheter är ett affärsverk som lyder under finansministeriet och vars verksamhet regleras genom lagen om statliga affärsverk och statsrådets förordning om Senatfastigheter.

Läs mer

Senatfastigheters affärsområden

Senatfastigheter har tre affärsområden: Statsrådet och kontorsfastigheter, Specialfastigheter och Säkerhetsfastigheter. I dem har samlats kunder som till sin verksamhet, sina fastigheter och sina servicebehov är likartade. Affärsområdena ansvarar centraliserat för kundrelationer och ärenden som gäller den egna kundgruppens fastigheter, såsom byggprojekt, anskaffning av fastigheter, strategisk planering och markanvändningsfrågor.

Läs mer

Senatfastigheters regionerna

För kundservice, uthyrning av fastigheter, disponentverksamhet och frågor som gäller fastighetsförvaltning ansvarar Senatfastigheters regionala organisation som består av fyra regioner. Regionen leds av regiondirektör.

Läs mer

Samhörande

Arbetsmiljö

Vårt mål är att för våra kunder skapa arbetsmiljöer, som ger bättre prestationsförmåga i arbetet och minskar på statens lokalkostnader. Vi hjälper organisationerna inom statsförvaltningen att förnya sina arbetssätt och genomför fungerande, säkra och stödjande arbetsmiljöer. 

Försvarsfastigheter

Vi fokuserar på att betjäna Försvarsmakten och dess strategiska partner i alla lokalärenden. Vi har särskilt stark kompetens att betjäna Försvarsmaktens behov.

Senatstationfastigheter Ab

Vi utvecklar järnvägstrafikens stationsområden i samarbete med städer och kommuner. Vi planerar med vilka medel varje stationsområde bäst betjänar en hållbar stadsutveckling i sin omgivning.

Experter

Här kan du läsa mer om några av våra experter inom olika områden.
Ge feedback