Siirry sisältöön
Katolla työmies ja aurinkopaneelit.

Senaatti-konsernin vuosi 2023

Ylsimme haastavassa taloustilanteessa hyvään suorituksen niin säästöjen, investointien kuin kiinteistökauppojen osalta. Rakennusinvestointimme asiakkaidemme toimitiloihin nousivat ennätyslukemiin, ja investointihankkeiden työmaita oli käynnissä viidennes enemmän kuin edellisvuonna. Päivitimme yhteiskuntavastuupolitiikkamme ja nostimme entistä vahvemmin esille hiilineutraalisuuden, luonnon monimuotoisuuden, hankintojen vastuullisuuden ja sosiaalisen vastuun.

Konsernin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2023

Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätös 2023

Puolustuskiinteistöjen tilinpäätös 2023

Konsernin hallinnointikoodi 2023

Jari Sarjo

Investointeja ja kustannussäästöjä

”Toimintaamme leimasi vuonna 2023 edelleen turvallisuustilanteen muutos. Varautumisen lisäksi keskeistä on ollut toimintamme volyymin kasvu. Kiristyneessä valtiontalouden tilanteessa olemme hakeneet myös uusia keinoja tuottavuuden parantamiseen ja valtion toimitilakustannusten hillintään. Painotamme järkevää taloudenpitoa ja fiksua toimintaa kaikessa, mitä teemme”, konsernijohtaja Jari Sarjo toteaa.

Lue lisää

Vuoden 2023 avainlukuja

  • Liikevaihto 967 milj. euroa
  • Investoinnit 657 milj. euroa
  • Kiinteistöjen myynnit 79 milj. euroa
  • Säästöt valtion tilakustannuksissa 18,8 milj. euroa

Vuoden keskeisiä teemoja

Yhteiskuntavastuun visiomme on olla toimialamme yhteiskuntavastuullinen edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen työympäristöjä valtion kokonaisetu huomioiden ja jonka liiketoiminta on energia- ja materiaalitehokasta sekä taloudellisesti vastuullista.

Vuonna 2023 toimintaamme värittivät yhteisten työympäristöjen kehittäminen, varautumisen toimenpiteet, investointien kasvu, vastuulliset hankinnat sekä energiatehokkuus ja hiilineutraalisuus.

Yhteiskäyttöisyys ja tilatehokkuus

Työympäristöjen kehittämisessä suuntaamme kohti yhteiskäyttöisiä tiloja. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä neljännes valtion henkilöstöstä työskentelisi virastojen ja laitosten yhteistiloissa. Satsaamalla tilatehokkuuteen luomme pysyviä säästöjä, vähennämme päästöjä ja tuemme tilojen käyttäjien keskinäistä yhteistyötä.

Lue lisää

Valmius ja varautuminen

Valmius ja varautuminen ovat toimintamme perusta. Tehtävänämme on varmistaa valtion kiinteistöjen huoltovarmuus sekä elintärkeiden toimintojen jatkuvuus kaikissa olosuhteissa ja turvallisuustilanteissa. Varautumisessa korostuivat vuonna 2023 toimenpiteet kyber- ja hybridivaikuttamista vastaan sekä Suomen Nato-jäsenyys.

Lue lisää

Vastuulliset hankinnat

Kuulumme Suomen suurimpien julkisten hankintaorganisaatioiden joukkoon, ja vuonna 2023 ostettujen palveluiden työllistämisvaikutukset olivat lähes 12 700 henkilötyövuotta. Toteutamme hankinnat avoimesti, syrjimättömästi ja kustannustehokkaasti, ja otamme niissä huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun periaatteet.

Lue lisää

Hiilineutraalisuus

Tavoittelemme kiinteistöjen ylläpidossa 75 % päästövähennystä vuoteen 2025 mennessä ja kokonaispäästöjen alenemista rakentamisen volyymin kasvusta huolimatta. Lisäksi tähtäämme valtion tilojen hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteemme on toimia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassamme.

Lue lisää

Energiatehokkuus

Olemme tehneet jo vuosia tuloksellista ja pitkäjänteistä energiatehokkuustyötä. Vuonna 2023 jatkoimme valtion kiinteistöissä jo aiemmin aloittamaamme energiansäästöohjelmaa, jonka tavoitteena oli auttaa Suomea selviämään energiamarkkinoiden haastavasta talvesta ja hillitä energiakustannusten nousua.

Lue lisää

Artikkelit aiheesta

Varusmies ja siivooja seisovat siivouskoneen vieressä.

Osaavalla siivouksella parempi sisäilma

Puhtaat pinnat ja hyvä sisäilma kulkevat kasarmeilla käsi kädessä. Varusmiehet vastaavat palveluksensa aikana itse tupiensa siisteydestä ja siivoavat päivittäin myös kasarmien yhteisiä tiloja. Oikeaoppisella siivouksella tilat pysyvät viihtyisinä ja sisäilmaltaan terveellisinä, kun pölyä ja muuta likaa ei kerry pinnoille eikä ilmaan jää epäpuhtauksia.
Hymyileviä toimistotyöntekijöitä kokouspöydän ääressä läppäreiden kanssa.

Joensuun yhteinen työympäristö fyysisten työympäristöjen edelläkävijä

Senaatti peruskorjasi Workplace Awards -kilpailussa fyysisen työympäristön kehittäminen -kategoriassa voittajaksi valitun Joensuun virastotalon kymmenen valtiotoimijan yhteiseksi työympäristöksi. Kyseessä on ensimmäinen maakuntien keskuskaupunkien virastotalo, jossa on yhteinen työympäristö ja palvelupiste.
Säätytalon julkisivu. Portaat ja pylväikkö.

Säätytalo peruskorjataan ja restauroidaan arvoiseensa käyttöön ja asuun

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Säätytalon mittava peruskorjaus- ja restaurointihanke aloitettiin syksyllä 2023. Parivuotisessa hankkeessa rakennuksen julkisivut kunnostetaan, talotekniikkaa uudistetaan, valtioneuvoston juhlatiloja palveleva laitoskeittiö nykyaikaistetaan ja pääkerroksien kaikki katto- ja seinäpinnat runsaine maalauskoristeluineen konservoidaan.

Rovaniemen tukikohdassa rakennetaan tiloja ja infraa uusille F-35-hävittäjille

Puolustusvoimien ensimmäiset F-35-hävittäjät toimitetaan Suomeen, Lapin lennostoon Rovaniemelle vuonna 2026. Puolustuskiinteistöt rakennuttaa hävittäjiä varten huolto-, koulutus- ja varastotiloja ja lentokenttärakenteita sekä vastaa niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa.

Aiempien vuosien raportit

Julkaisut ja raportit -sivulta pääset tutustumaan aiempiin yhteiskuntavastuuraporteihimme, tilinpäätöksiin, asiantuntija-artikkeleihin ja muihin julkaisuihimme.

Siirry arkistoon

Aiheeseen liittyvää

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu on erottamaton osa kaikkea toimintaamme. Vastuullisena kiinteistönomistajana huolehdimme siitä, että toimintamme on niin sosiaalisten, taloudellisten kuin ympäristönäkökulmienkin osalta kestävää.

Senaatti työnantajana

Senaatti toimii hyvän ja vastuullisen työnantajan tavoin kaikissa tilanteissa. Kokonaisvaltainen työhyvinvoinnista huolehtiminen on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja vahva osa senaattilaisten johtamista.

Talous

Senaatti on valtiovarainministeriön alainen liikelaitoskonserni, joka rahoittaa toimintansa itse eikä kuulu varsinaiseen valtion budjettitalouteen. Valtiolla vuokrat ovat omakustannusperusteisia, mikä tarkoittaa, että Senaatin pitää pystyä maksamaan vuokrilla kaikki kiinteistöistä aiheutuvat kulut, kuten kiinteistöissä tehtävät peruskorjaukset, ylläpito, lainankulut ja kiinteistöverot.
Anna palautetta