Gå till innehållet

För bättre inomhusförhållanden

Tänk om vi skulle göra Finland känt för inomhusförhållanden som håller den högsta kvaliteten i världen?

Vi vill se till att alla som vid ämbetsverk, anstalter, kaserner och kontor arbetar för välfärd, ordning och säkerhet i Finland har de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt arbete. En hälsosam arbetsmiljö är ett livsvillkor för allas välbefinnande.

Vad gör Senatfastigheter för en bättre inomhusluft

Senatfastigheter har en stor möjlighet och ett stort ansvar att inverka på inomhusluftens kvalitet på statens arbetsplatser. Vårt arbete för goda inomhusförhållanden inleds redan när kundernas lokallösningar planeras och fortsätter under fastigheternas livscykel.

Pasi Pipatti.

Förutseende är det bästa sättet att bekämpa problem

I den förutseende verksamheten utvecklar vi nödvändiga anvisningar, verktyg och verksamhetsmodeller för att genomföra de olika delområdena i prognostiseringen såväl i lösnings- och byggnadsprocesserna som i underhållsprocesserna. Genom en förutseende verksamhet för inomhusförhållandena kan man minska de kostnader som problem med inomhusförhållandena orsakar, förbättra användarnöjdheten och öka arbetsproduktiviteten.

Vårt mål är nolltolerans mot fukt- och mögelproblem i byggnader. Vi har i samarbete med Arbetshälsoinstitutet utvecklat en systematisk verksamhetsmodell för skötseln av inomhusförhållandena.

Anvisningar för inomhusluft

En av Senatfastigheters många åtgärder för bättre inomhusluft är guiden Hyvän työympäristön ja laadukkaan sisäilman varmistaminen (sv. Säkerställandet av god arbetsmiljö och högklassig inomhusluft) som färdigställdes 2019. I den fick statens ämbetsverk för första gången enhetliga anvisningar om hur man ska gå till väga om det förekommer symtom eller olägenheter i anslutning till inomhusluften i arbetslokalerna.

Goda inomhusförhållanden kommer först i vår strategi

Vi har som vårt strategiska huvudmål lyft fram nolltolerans mot problem med inomhusluften. Detta innebär framför allt en övergripande verksamhetskultur och attityd. Målet är att förbättra kvaliteten på inomhusförhållandena i statens lokaler och att lösa problemen.

Fokus ligger på framförhållning och snabba reaktioner samt på en konstruktiv och lösningscentrerad diskussionskultur. För att förbättra de inomhusförhållandena kommer investeringarna och underhållet att öka med 250 miljoner euro under de kommande fyra åren. Vi stärker också vår kompetens inom inomhusluft och ökar våra resurser, och vi har bland annat anställt nya inomhusluftexperter och hundar som kollar inomhusluften.

Sisäolosuhdetiimin ja koiratiimin jäseniä sekä koiranpentu.

Våra experter på inomhusluft

Vårt team för inomhusmiljö har till uppgift att hjälpa våra fastighetschefer och byggherrar att utreda och förutse problem med inomhusförhållandena och genomföra nolltoleransen. Teamet utarbetar anvisningar och riktlinjer samt planerar och deltar i genomförandet av utbildningar i inomhusförhållanden.

Även vår hundgrupp (K9) bistår i arbetet med inomhusluften. Gruppen utför på riksnivå förutseende undersökningar som hänför sig till misstankar om inomhusluft. Våra utbildade hundinstruktörer har tillgång till 12 utbildade hundar.

På bilden medlemmar av inomhusluftteamet och hundgruppen från vänster:
Markku Hyvärinen, Maria Jokela, Risse Koponen, Anne Korpi, Jenni Kotilainen, Kimmo Ahonen, Emilia Rainetoja, Jari Savela, Ville Heikkinen och Jussi Grönman. I Villes famn finns hunden Titta, 11 veckor gammal.

Ge feedback