Gå till innehållet

Affärsområden

Senatfastigheter har tre affärsområden, som inom sig har kunder med likartad verksamhet och likartat behov av tjänster. Affärsområdena har det centrala ansvaret för kundrelationerna samt för frågor i anknytning till sin egen kundgrupps fastigheter, till exempel byggprojekt, anskaffning av fastigheter, strategisk planering samt markanvändningsfrågor.

Lasse-Koponen-5 Lasse-Koponen-5

Försvar och säkerhet

Affärsområdets kunder är försvarsförvaltningen, fängelser, gränsbevakningsväsendet, tullväsendet samt nödcentralerna och ledningscentralerna. Affärsområdets kunder är specialiserade inom säkerhetsbranschen. Lokalerna är bundna till användaren och planerade för speciella behov.

Fastighetsbeståndet är mångsidigt. Där ingår utöver normala kontors-, lager-, inkvarterings- och utbildningslokaler också speciallokaler med högteknologisk utrustning och ett avsevärt antal underjordiska lokaler.

Affärsområdets ambition är att produktifiera säkerheten i den affärsverksamhet som berör fastigheter, att göra det möjligt för kunderna att ändra sin verksamhet med hjälp av lämpliga lokaler och att ständigt förbättra servicen genom att utveckla samarbetet med kunderna.

Kontor

Bland affärsområdets kunder finns ett stort antal olika statliga förvaltningsområden och ämbetsverk, till exempel rättsväsendet, polisen, skatteförvaltningen, regionförvaltningen, lantmäteriverket och andra riksomfattande kunder och centrala ämbetsverk. Fastighetsbeståndet är mångsidigt med både kontorslokaler från 1800-talsfastigheter till moderna lokaler. Lokalerna ligger i allmänhet i de större städernas centrala delar. Den största lokalkoncentrationen finns i Helsingfors och Vanda.

Affärsområdets fastigheter varierar från stora komplex som används av en eller flera kunder till mindre kontorsfastigheter och aktielokaler. Affärsområdets ämbetsverkskunder har ett avsevärt antal lokaler hyrda direkt av andra hyresvärdar eller i andra hand via Senatfastigheter.

Ministerier och specialfastigheter

Affärsområdets kunder är ministerier, forskningsinstitut och kulturinstitut främst i huvudstadsregionen, till exempel Finlands Nationalopera och Statens konstmuseum. Kunder är dessutom bl.a. några privata specialskolor och sjukhus.

Största delen av kunderna verkar i byggnader som kan klassificeras som värdefulla och som är skyddade och i lokaler som planerats för forskningsinstitut vilkas underhåll kräver specialkunnande.