Gå till innehållet

Senatfastigheters affärsområden

Senatfastigheter har två affärsområden: specialfastigheter och kontorslokaler. I dem har samlats kunder som till sin verksamhet, sina fastigheter och sina servicebehov är likartade. affärsområdena ansvarar centraliserat för kundrelationer och ärenden som gäller den egna kundgruppens fastigheter, såsom byggprojekt, anskaffning av fastigheter, strategisk planering och markanvändningsfrågor.

Specialfastigheter

Branschen har en mångsidig kundkrets och ett specialiserat fastighetsbestånd.

Den centrala kundkretsen utgörs av statliga aktörer som specialiserat sig på säkerhet, såsom fängelser, gränsbevakningsväsendet, tullverket samt nöd- och ledningscentraler. Lokalerna är användarbundna och planerade för särskilda behov. Fastighetsbeståndet omfattar utöver sedvanliga kontors-, lager-, inkvarterings- och utbildningslokaler även högteknologiska speciallokaler samt ett betydande antal underjordiska lokaler.

Kunderna är också ministerier, forskningsinstitut och kulturinrättningar som är belägna främst i huvudstadsregionen, såsom Finlands Nationalopera och Finlands Nationalgalleri. Dessutom finns i viss omfattning kunder som är bl.a. enstaka specialskolor och sjukhus. Dessa kunder är ofta verksamma i skyddade byggnader som klassificeras som värdefastigheter och i speciallokaler som är avsedda för forskningsinstitut och vars underhåll och utveckling kräver specialkompetens.

Kontor

Bland verksamhetsområdets kunder finns ett stort antal olika statliga affärsområden och ämbetsverk, till exempel rättsväsendet, polisen, skatteförvaltningen, regionförvaltningen, lantmäteriverket och andra riksomfattande kunder och centrala ämbetsverk. Fastighetsbeståndet är mångsidigt med både kontorslokaler från 1800-talsfastigheter till moderna lokaler. Lokalerna ligger i allmänhet i de större städernas centrala delar. Den största lokalkoncentrationen finns i Helsingfors och Vanda.

Affärsområdets fastigheter varierar från stora komplex som används av en eller flera kunder till mindre kontorsfastigheter och aktielokaler. Affärsområdets ämbetsverkskunder har ett avsevärt antal lokaler hyrda direkt av andra hyresvärdar eller i andra hand via Senatfastigheter.

Ge feedback