Suomen valtion on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.

Strategia: Teemme tilaa onnistumiselle

Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkostomme kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat.  

Visionamme on, että Suomen valtio on uuden ajan työympäristöjen ja työnteon tapojen edelläkävijä.

Valtion uuden toimitilastrategian tavoitteena on, että toimitilat edistävät tuottavaa työskentelyä tukemalla uusia työnteon tapoja, ovat tilankäytöltään tehokkaita ja vähentävät sen myötä ilmastokuormitusta.

Senaatti-kiinteistöjen strategia keskittyy valtion toimitilastrategian käytäntöön viemiseen.

Strategiset tavoitteemme ovat:

  • uudet valtion työnteon tavat ja uusi työympäristöajattelu koko valtionhallintoon
  • 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa valtiolle kahdeksassa vuodessa
  • toiminta yhteiskuntavastuullisesti ja alan suunnannäyttäjänä.

Senaatti-kiinteistöillä on merkittävä rooli auttaa valtionhallintoa paitsi säästöjen luomisessa myös viihtyisien ja työn tuottavuutta edistävien uudenlaisten työympäristöratkaisujen tuottamisessa.

Katso animaatio strategiastamme!