Siirry sisältöön

Sote-vuokranlaskentaa kunnille

Tarjoamme kunnille maksutta helppokäyttöisen digitaalisen palvelun sote-tilojen vuokranlaskentaan.

Kirjaudu Kuntatilaan

Senaatti tarjoaa maksutta kuntien käyttöön digitaalisen palvelun hyvinvointialueille siirtyvien tilojen vuokranlaskentaan. Skenarios-palvelussa ovat valmiina hyvinvointialueiden kunnilta kokoamat tiedot kunnilta hyvinvointialueille siirtyvistä sote- ja pela-toimitiloista. Kunnat voivat määritellä Skenarios-palvelussa hyvinvointialueille vuokraamiensa tilojen vuokria ja halutessaan laatia vuokrasopimuksen, joka on mahdollista allekirjoittaa sähköisesti. Palvelun käyttö on kunnille vapaaehtoista.

Ne kunnan omistamat tilat, jotka kunta vuokraa hyvinvointialueelle, edellyttävät huhtikuussa 2022 valtioneuvoston antaman vuokra-asetuksen mukaisen vuokran määrittämistä 1.1.2023 alkavalle 3 + 1 vuoden sopimuskaudelle. Vuokran määrittäminen on tehty kunnille helpoksi. Skenarios-palvelun lisäksi tarjolla on maksuton työkalupakki vuokrasopimusten laatimiseen. Pakki sisältää valmiin vuokrasopimuslomakkeen, yleiset vuokrasopimusehdot, rakennustyyppikohtaiset vastuunjakotaulukot ja käyttöoikeussopimuksen. Sopimusasiakirjojen tueksi on laadittu soveltamisohjeet. Kunta voi käyttää ja muokata työkalupakin asiakirjoja tarpeidensa mukaan.

Skenarios-palvelussa kunta voi muun muassa

  • tarkastella hyvinvointialueella toukokuussa 2022 olleita tietoja kunnalta siirtyvistä sote- ja pela-tiloista
  • täydentää, tarkentaa ja päivittää tietoja etenkin vuokraan vaikuttavilla asioilla, kuten toteutuneilla ja tulevilla investoinneilla
  • valita, miten pääomavuokran teknisen osuuden arvo määritellään, tai valita sisäisen vuokran käytön
  • laskea vuokra-arvion ja saada erittelyn sen sisällöstä
  • määrittää vuokran ja muodostaa vuokrasopimuksen sekä lisätä sopimukseen tarvittavat ehdot ja liitteet
  • muodostaa vuokrasopimuksen kunnan ja hyvinvointialueen sähköistä allekirjoitusta varten.

Tiedot kuntien käyttöön

Kunta saa Skenarios-palvelun sekä sen vuokranlaskennan ja vuokrasopimuksen muodostamisen ominaisuudet käyttöönsä ottamalla yhteyttä kuntien tilatietopalveluiden asiakasvastaavaan tai tilatietokäsittelijään, joka avaa palveluun tarvittavat käyttöoikeudet ja huolehtii sopimusteknisistä asioista.

Vuokrasopimuksen asiakirjapohjat

Tarjoamme kunnille maksuttoman työkalupakin vuokrasopimusten laatimiseen. Voit ladata asiakirjapohjat suomen- ja ruotsinkielisinä.

Yhteistyön aloittaminen

Tuemme kuntien arjen tilahallintaa ja strategista päätöksentekoa tilatietopalveluidemme avulla.

Sopimuskunnat

Rakennamme valtakunnallista tilannekuvaa yhteistyössä kuntien kanssa niiden käytössä olevista rakennuksista ja toimitiloista.
Anna palautetta