Gå till innehållet

Tjänsteproducenter och partner

På denna sida finns för våra tjänsteproducenter och andra partner information om bland annat säkerhetsutredningar, godkännande av personer, system och anvisningar för byggande och underhåll samt vår inlärningsmiljö.

Senatkoncernen är en betydande köpare av bygg- och fastighetstjänster i Finland och en av Finlands största offentliga upphandlingsorganisationer. Tjänsteproducenterna har en viktig roll i vår verksamhet. Merparten av de tjänster som vi producerar för kunderna köps på marknaden. Vi sysselsätter särskilt aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen.

Godkännandeförfarande för Senatkoncernens uppdrag

Godkännandeförfarande

Säkerhetsavtalet förpliktar leverantörerna att låta godkänna de personer som deltar i uppdrag inom Senatkoncernen. Att låta godkänna personer avser en anmälan om huruvida en person har godkänts att arbeta i ett uppdrag. Godkännandeförfarandet är en avtalsförpliktelse mellan leverantören och koncernen, dvs. leverantören kan inte sköta ärenden som gäller godkännande direkt med koncernens kunder. Frågor som gäller godkännandeförfarandet ska ställas till Tillståndstjänsterna:

Senatfastigheter

  • Södra Finland: tursel.etela-suomi@senaatti.fi
  • Östra Finland: tursel.ita-suomi@senaatti.fi
  • Västra Finland: tursel.lansi-suomi@senaatti.fi
  • Norra Finland: tursel.pohjois-suomi.fi

Försvarsfastigheter

  • tursel@puolustuskiinteistot.fi

Säkerhetsutredning

En säkerhetsutredning kan utgöra en del av godkännandeförfarandet. Sökande av utredningen är i regel den myndighet eller det affärsverk vars intressen (lokaler eller uppgifter) man vill skydda med utredningen. Detta kan leda till att flera olika aktörer söker utredningar om en person.

Den som utredningen gäller har rätt att få de uppgifter som hänför sig till utredningen av den som ansöker om utredningen. För en säkerhetsutredning krävs alltid samtycke av den som utredningen gäller. Samtycket kan ges antingen genom att ansökan om säkerhetsutredning undertecknas eller genom att i Skyddspolisens elektroniska ärendehantering samtycka till att utredningen görs. Skyddspolisens e-tjänst ger den som utredningen gäller ett e-postmeddelande via vilket man loggar in i e-tjänsten (t.ex. med bankkoder) och ger sitt samtycke till utredningen. Det kan komma flera meddelanden och alla ska besvaras så att uppdraget inte fördröjs. Om ansökan om säkerhetsutredning fylls i och undertecknas i Tillståndsregistret, skickar Skyddspolisens e-tjänst inte separat ett meddelande. I alla frågor som gäller säkerhetsutredningar ska man kontakta den myndighet eller det affärsverk som ansöker om säkerhetsutredningen. Senatkoncernen har inga uppgifter om säkerhetsutredningar som andra myndigheter har ansökt om.

Anvisningar att låta godkänna personer

BEM

Enhetliga tillvägagångssätt och -modeller med våra partner är en del av vår kvalitetshantering. De viktigaste anvisningarna som ska följas i våra byggprojekt finns i projektens dokumenthanteringsmiljö (BEM). Tjänsten samlar all elektronisk dokumentation av byggverksamheten på ett ställe per byggnad och projekt. I projektbanken för varje byggprojekt finns dokumentation om projektet.

I BEM-anvisningarna finns också anvisningar om projektbanken. I anvisningarna för planering finns datatekniska anvisningar för planering av Senatkoncernens byggprojekt.

  • I CAD-anvisningen fastställs tekniska formkrav för ritnings-, text- och tabellfiler samt databasinnehåll som produceras inom arkitektur-, konstruktions-, el-, VVSA- och andra planeringsområden.
  • Anvisningen om utlämnande av handlingar gäller lämnande av slutdokumenten för byggnadsarbetet till beställaren i manuell form i pappersform och filer med USB-minnespinne. Information om tilläggsanvisningarna fås av den projektansvariga vid Senatfastigheter.

Granlund Manager

Granlund Manager är ett centralt informationssystem för tjänsteproducenterna inom Senatfastigheters underhåll. Bruksanvisningarna finns efter inloggning i systemet i det övre högra hörnet genom att klicka på ikonen med frågetecken.

Appen Granlund Manager kan laddas ned för Android-enheter från Play Store och för iOS-enheter från App Store.

Logga in med dina personliga koder.
Kerrostaloja kattotasolta kuvattuna.

Materialbanken

Ur Senatkoncernens offentliga materialbank kan vem som helst ladda ner material utan koder. Materialbanken innehåller bl.a. anvisningar och modeller som gäller arbetarskyddet och arbetsplatstavlor, våra grafiska anvisningar, logotyper, ikoner och fotografier. Fotografierna är avsedda för kommunikation – vid kommersiell användning av bilder ska man avtala separat med varje fotograf.

Gå till materialbanken

Inlärningsmiljö

I Senatkoncernens inlärningsmiljö kan du avlägga studiehelheter när det passar dig. Vår verksamhet inom tjänsteproduktionen baserar sig på partnerskap och ett nätverksbaserat arbetssätt. I vår inlärningsmiljö får du bekanta dig med våra verksamhetsmodeller och system.

Gå till inlärningsmiljön

Byggherreverksamhet

Vi låter bygga för våra kunder, dvs. statsförvaltningen nya lokaliteter och totalrenoverar äldre fastighetsbestånd enligt kundernas behov. Syftet med dessa åtgärder är stödja en effektivare verksamhet hos kunderna och att minska på hyreskostnaderna samt att verkställa statens totalnytta.

Upphandling och konkurrensutsättning

Senatkoncernen är en betydande upphandlare av bygg- och fastighetstjänster i Finland och en av Finlands största offentliga upphandlingsorganisationer. Vi skaffar tjänster och produkter för de affärsverk som hör till koncernen.

Senatkoncernens e-tjänst

I e-tjänst kan du logga in på våra elektroniska tjänster, såsom Tillståndsregister, Leverantörssäkerhetsregister eller andra tjänster, för vilka du har användaruppgifter. Använda Virtu eller e-postalias som du skapat för att logga in på tjänsterna.
Ge feedback