Siirry sisältöön

Valtion kiinteistökauppa

Senaatti-kiinteistöt kehittää valtion kiinteistöstrategian mukaisesti valtion käytöstä poistunutta kiinteistövarallisuutta siten, että se olisi myytävissä ja soveltuisi kiinteistömarkkinoille. Myytävien kiinteistöjen joukosta löytyy niin arvorakennuksia kuin tavallisempiakin kiinteistöjä.

Työnteon lisääntyvä digitaalisuus ja mobiilityöskentely sekä kestävän kehityksen periaatteet muuttavat työnteon tapoja ja tilatarpeita. Myös valtionhallinnon tilatarpeet muuttuvat kiihtyvässä tahdissa ja valtiolta vapautuu enemmän kiinteistöjä myyntiin ja kehitettäväksi.

Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija, joka noudattaa myynneissä avointa ja syrjimätöntä menettelyä. Kohteet myydään käypään hintaan pääsääntöisesti tarjousten perusteella sen jälkeen, kun myynnistä on ilmoitettu esimerkiksi sanomalehdissä tai muilla julkisuusperiaatetta noudattavilla tavoilla.

Senaatti-kiinteistöjen konsernijohtaja päättää kaikista kiinteistökaupoista 0,5 milj. euroon asti ja Senaatin hallitus päättää kaikista kiinteistökaupoista 10 milj. euroon saakka. Sen jälkeen toimivalta siirtyy maan hallitukselle ja yli 30 milj. euron kaupoista päättää eduskunta.

Laki valtion liikelaitoksista

Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kiinteistöstrategiaksi

Kiinteistömyynnit 2021

  • 55 kiinteistökauppaa
  • 78 MEUR

Senaatin Asema-alueet Oy

Senaatin Asema-alueet Oy on Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiö, jonka tehtävänä on kehittää junaliikenteen asema-alueita 22 paikkakunnalla. Yhtiö kehittää asema-alueiden käyttötarkoituksia ensisijaisesti kaavoituksen keinoin ja helpottaa alueiden monipuolista hyödyntämistä asuntorakentamisessa, liiketoiminnassa ja liikenteen solmukohtina. Senaatin Asema-alueet Oy vastaa alueiden kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Yhtiön tehtävänä on myydä kehittämänsä kiinteistöt.

Lue lisää ja tutustu toimintaamme

Viime vuosina myymiämme kohteita

Tehtävämme on hallinnoida ja hoitaa valtion kiinteistöomaisuutta sekä myydä valtiolle tarpeettomaksi jäänyt kiinteistöomaisuus. Tarpeettomaksi jäänyt kiinteistöomaisuus voidaan valtion kiinteistöstrategian mukaan myydä, jotta kiinteistöomaisuuteen sidotut pääomat voidaan vapauttaa valtion muuhun käyttöön. Teemme vuosittain 80-100 kiinteistökauppaa, joiden arvo on yhteensä noin 100 milj. euroa.

Tutustu viime vuosina myymiimme kohteisiin

Kiinteistökehitys

Kehitämme ja kaavoitamme valtion omistamia maa-alueita ja kiinteistöjä myyntäväksi.

Senaatti-kiinteistöillä on vireillä useita isoja kaavahankkeita eri puolilla maata. Suurin hanke tällä hetkellä on Keski-Pasila, jonne suunnitellaan rakennusoikeutta 500 000 kerrosneliömetriä. Senaatti-kiinteistöt, Helsingin kaupunki ja Liikennevirasto kehittävät aluetta yhteistyössä.

Tutustu lisää kiinteistökehitysprojekteihin

Asiantuntijoitamme

Senaatin kiinteistökehitys ja -myynti yksikössä työskentelee noin 20 hengen monipuolinen joukko kiinteistöalan ammattilaisia.

Lue lisää asiantuntijoistamme
Anna palautetta