Senaatin Asema-alueet Oy

Kehitämme junaliikenteen asema-alueita yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa.

Suunnittelemme, millä keinoin kukin asema-alue parhaiten palvelee oman ympäristönsä kestävää kaupunkikehitystä.

Tehtävämme

Rautatieasemilla ja niiden ympäristöllä on merkittävä rooli tulevaisuuden keskusta-alueiden asumisen, palveluiden ja liikkumisen suunnittelussa ja järjestämisessä. Uudesta yhtiöstä kaupungit ja kunnat saavat tehokkaan ja osaavan kumppanin asema-alueidensa uudistamiseen ja kestävään kaupunkikehitykseen.

Yhtiö kehittää asema-alueiden käyttötarkoituksia ensisijaisesti kaavoituksen keinoin ja helpottaa alueiden monipuolista hyödyntämistä asuntorakentamisessa, liiketoiminnassa ja liikenteen solmukohtina. Yhtiön tehtävänä on myydä kehittämänsä kiinteistöt.

Kohteita eri puolella Suomea

  • 22 paikkakunnalla

Miksi Senaatin Asema-alueet Oy?

Yhtiön perustamisen taustalla on valtion kiinteistöomaisuuden hajaantuminen junaliikenteen asema-alueilla useille toimijoille. Tähän saakka omistus on hajautunut yleensä Senaatille, VR:lle ja Liikennevirastolle (nyk. Väylävirasto). Omistuksen ja vastuun keskittämisellä saadaan alueiden kehittämiseen selkeyttä ja ketteryyttä.

Vuoden 2019 alusta toimintansa aloittanut yhtiö ryhtyy yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa suunnittelemaan, millä keinoin kukin yhtiön vastuulla oleva asema-alue parhaiten palvelee oman ympäristönsä kestävää kaupunkikehitystä.

Toimivia ratkaisuja asukkaiden hyväksi

Junaliikenteen asema-alueiden tulee olla tiivistyvien kaupunkien ja joukkoliikenteen hyvin toimivia solmukohtia. Asema-alueet eivät ole vain läpikulkutiloja, vaan edustavat hyviä asumisen, elämisen ja liiketoiminnan ympäristöjä.

Yhtiö kehittää kiinteistöjä tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa ensisijaisesti kaavallisen kehittämisen keinoin, minkä jälkeen se myy kiinteistöt. Yhtiö voi harkintansa mukaan osallistua myös pidemmälle menevään kiinteistöjen kehittämiseen erillisten paikallisten yhtiöiden kautta.

Ajankohtaista

Yhtiön hallitus on aloittanut toimintansa vuoden 2019 alusta ja nimittää ensimmäisessä kokouksessaan mm. yhtiön toimitusjohtajan. Yhtiön hallituksessa on ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, valtioneuvoston kanslian sekä Senaatti-kiinteistöjen edustajat.

Yhtiö tiedottaa toiminnastaan ja ajankohtaisista uutisista näillä verkkosivuilla.