Siirry sisältöön
Vaalea toimistotalo, kolme kerrosta, isot ikkunat

Uusi toimitila Suojelupoliisille

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Suojelupoliisille uudet toimitilat Helsingin Kaartinkaupunkiin. Uudisrakennuksella turvataan Supon toimitilat pitkälle tulevaisuuteen. Rakennustyöt alkavat helmikuussa 2022 ja valmistuvat vuoden 2024 lopulla. Uusiin tiloihin Suojelupoliisi pääsee muuttamaan keväällä 2025.

Suojelupoliisin uudet tilat

Toimitilan ulkoasu perustuu vuonna 2017 Senaatin järjestämään Kaartin korttelin kaupunkikuvalliseen ideakilpailuun, jonka tavoitteena oli löytää uudisrakennukselle ympäristöön sopiva ja kestävä kaupunkikuvallinen ratkaisu. Uudisrakennus kunnioittaa alueen kaupunkikuvaa ja esimerkiksi rakennuksen kerroskorkeus ei nouse nykyisestä.

Suojelupoliisin toiminta turvallisuus- ja tiedustelupalveluna vaatii erityisiä ratkaisuja uusilta toimitiloilta. Tavoitteena on rakentaa tilat, jotka palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjän toimintaa ja tehtäviä. Toimitilat tehdään mahdollisimman tehokkaiksi ja muunneltaviksi, jotta rakennusta voidaan käyttää mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Rakennushanke toteutetaan Senaatin kärkihankeallianssimallilla, jonka Senaatti on kehittänyt erityisesti suurten ja vaativien rakennushankkeidensa toteuttamiseen. Allianssimalli mahdollistaa vielä toteutusvaiheessa suunnitelmien ja toteutusratkaisujen kehittämisen käyttäjän tarpeet huomioiden.

Uudisrakennus korvaa kaksi vanhaa rakennusta

Fabianinkaudulla olevien rakennusten purkamista valmistelevat työt alkavat helmikuussa 2022. Ensimmäisenä aidataan työmaa-alue. Fabianinkadulle rakennetaan neljä metriä korkea työmaa-aita Kaartinkujan ja Eteläisen Makasiinikadun välille.

Aitaustöiden jälkeen aloitetaan Fabianinkatu 2:ssa sijaitsevien toimistorakennusten purkutyöt. Purkutyöt alkavat julkisivun kevytpurkutöillä ja rakennuksen sisällä tehtävillä töillä. Tämän jälkeen alkavat varsinaiset raskaspurkutyöt, joissa rakennukset poistetaan.

Rakentamisen vaikutukset ympäristöön

Fabianinkadun työmaa-aita kaventaa katua Kaartinkujan ja Eteläisen Makasiinikadun välillä siten, että Fabianinkadun länsipuolen ja itäpuolen  kadunvarsipysäköintipaikat poistuvat, ja ajorata kaventuu yhden ajoradan levyiseksi kyseiseltä matkalta. Työmaan aitaaminen alkaa helmikuussa 2022, ja arvion mukaan työmaa-aita tarvitaan kesään 2024 asti.

Työmaaliikenne, purkutyöt sekä maanrakennus- ja louhintatyöt aiheuttavat ympäristöön väistämättä melua ja pölyä. Työmaalta mahdollisesti kulkeutuvasta melusta ja pölystä ei ole vaaraa ympäristölle. Rakennustyöt tehdään siten, että naapurustolle aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni. Pölyämistä pyritään minimoimaan mm. kastelemalla purettavaa rakennetta. Työmaan läheinen katualue puhdistetaan säännöllisesti. Työmaalta poistettavat purkujätteet ja maa-aines kuljetetaan tarvittaessa peitettyinä ja autojen renkaat pestään ennen katuverkkoon liittymistä pölyn leviämisen estämiseksi. Purkutyöt alkavat helmikuussa 2022 ja valmistuvat heinäkuun 2022 loppuun mennessä.

Louhinta- ja räjäytystyöt kesällä 2022

Kesällä 2022 työmaalla alkavat myös louhinta- ja räjäytystyöt, jotka kestävät vuoden 2022 loppuun. Louhintatyö edellyttää, että kallioon porataan reikiä räjäytystä varten. Poraamisesta aiheutuu ajoittain voimakasta ääntä. Ääni ei ole kuitenkaan haitallista, mutta pidempiaikaista oleskelua välittömässä läheisyydessä on hyvä välttää.

Räjäytystapahtumasta ilmoitetaan voimakkaalla äänimerkillä ennen räjäytystä. Katkonainen äänimerkki soitetaan ennen räjäytystä ja jatkuva yhtäjaksoinen äänimerkki räjäytyksen jälkeen ilmoittaa vaaran olevan ohi. Poraus ja räjäytykset pyritään ajoittamaan niin, että naapurustolle aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. Louhintatöiden aloituksesta tiedotetaan lähinaapureita vielä erikseen lähempänä niiden aloitusta.

Työmaalle pystytetään syksyllä 2022 kaksi korkeaa torninosturia rakennuksen runkoelementtien asentamista varten. Lisäksi rakennuksen julkisivu- ja vesikattotöitä varten pystytetään sääsuoja rakennuksen ympärille.

Työmaan työajat ovat pääosin arkisin klo 7–21 ja lauantaisin klo 9–18.

Kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on noin 135 miljoonaa euroa.

Hankkeen aikataulu

 1. HELMIKUU 2022

  Työmaan aitaaminen Fabianinkadun puolella.

 2. HELMI-HEINÄKUU 2022

  Vanhojen rakennusten purkutyöt.

 3. KESÄ - VUODEN 2022 LOPPUUN

  Maanrakennus- ja louhintatyöt.

 4. SYKSY 2022 - KESÄ 2023

  Uudisrakennuksen runkotyöt.

 5. KESÄ 2023 - KEVÄT 2024

  Julkisivutyöt.

 6. SYKSY 2023 - 2024 LOPPU

  Sisävalmistustyöt.

 7. 2024 LOPUSSA

  Rakentaminen valmis.

 8. KEVÄT 2025

  Rakennuksen käyttö alkaa.

Tekijät

Käyttäjä: Suojelupoliisi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt

Pääurakoitsija: SRV Rakennus Oy

Pääsuunnittelija ja arkkitehti: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Lisätietoja

Senaatti-kiinteistöt
Rakennuttamisjohtaja Jonni Laitto
puh. 0205 8111
etunimi.sukunimi@senaatti.fi

Anna palautetta