Siirry sisältöön
lasinen pyöreänmuotoinen uudisrakennus. Takana kansallismuseon torni,

Kansallismuseon peruskorjaus ja laajennus

Kansallismuseon yli satavuotisen historian suurin rakennushankekokonaisuus kehittää museota tulevaisuuden tarpeisiin. Kansallismuseo saa laajennuksen ja nykyinen museorakennus osittain peruskorjataan. Mittavat rakennustyöt alkavat syyskuussa 2023, ja päärakennuksen, laajennuksen ja pihapuiston muodostama kokonaisuus avautuu yleisölle keväällä 2027.

Päärakennuksen osittainen peruskorjaus

Kansallismuseo mannerheimintieltä. Torni ja muuri, jonka takaa näkyy lajennusosan kattoa,
Sivuston kaikki havainnekuvat: JKMM Arkkitehdit Oy

Kansallismuseon päärakennus on restauroitu ja peruskorjattu edellisen kerran vuosina 1995–2000. Nyt tehtävässä peruskorjauksessa kunnostetaan muun muassa Kansallismuseon vesikatot, julkisivut ja ilmanvaihto. Myös museon aitamuuria korjataan. Kansallismuseon tornin luonnonkivijulkisivut on kunnostettu vuonna 2017, joten niitä ei tässä peruskorjauksessa ole tarve korjata. Peruskorjaus käynnistyy marraskuussa.

Laajennus

Kansallismuseon laajennuksen vaalea aula.

Kansallismuseon laajennus toteutetaan museon nykyiselle tontille, jossa se yhdistyy historialliseen päärakennukseen. Kyseessä on arkkitehtonisesti  kunnianhimoinen rakennus. Rakennushanke on erittäin vaativa jo rakennuspaikan suhteen. Suurin osa eli 90 % tiloista sijoittuu maan alle. Laajennusosan laajuus on 5 874 kerrosneliömetriä (kem), josta noin 600 kerrosneliötä sijaitsee maan päällä ja muut tilat maan alla kahdessa tasossa. Maan päälle nousee lasiseinäinen ravintolapaviljonki, jonka ympärille palautetaan vehreä pihapuisto.

Laajennuksen suunnittelu perustuu arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen, josta vastaa JKMM Arkkitehdit Oy. Hankkeen lähtökohtana on laajentaa Kansallismuseon näyttelytiloja sekä parantaa museon saavutettavuutta. Laajennuksessa on monikäyttöistä tilaa suurille näyttelyille ja tapahtumille, ja sinne sijoittuu myös museon ravintola.

 

Sisäpiha, joka on katettu lasikatolla. Kansallismuseon päärakennuksen ns. Halkopiha muutetaan sisätilaksi ja katetaan uudella lasikatolla.

Kestävän rakentamisen ratkaisut ohjaavat hanketta

Rakentamishankkeessa on huomioitu Senaatin hiilineutraalisuustavoitteet. Uudisrakennuksissa Senaatin tavoitteena on 25 % pienempi hiilijalanjälki vertailutasoon nähden. Päästötavoitteet otetaan huomioon myös esimerkiksi työmaalla käytettävissä työkoneissa.

Rakennustöiden vaikutukset lähialueelle

Laajennusosan rakennustyöt alkavat tontilla syyskuussa 2023 työmaa-aidan rakentamisella ja rakentamista valmistelevilla töillä. Yleiset kulkureitit pihan läpi suljetaan turvallisuussyistä.

Laajennuksesta 90 % sijaitsee maan alla, mikä tarkoittaa, että tontilla tehdään muun muassa louhinta-, maanrakennus- ja räjäytystöitä. Työmaaliikenne sekä tontilla tehtävät työt voivat aiheuttaa ympäristöön melua ja pölyä. Tästä ei ole vaaraa ympäristölle, ja rakennustyöt pyritään tekemään siten, että naapurustolle aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni. Työmaalta poistettava maa-aines kuljetetaan tarvittaessa peitettynä. Meluhaittojen torjumiseksi työkoneina käytetään mahdollisimman matalan melutason koneita. Koneet sijoitetaan siten, että niiden äänet kuuluvat mahdollisimman vähän läheisten asuntojen suuntaan. Räjäytykset ovat maltillisia ja louhintaräjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä ennen räjäytystä.

Ennen töiden aloittamista lähialueen asuntoihin ja kiinteistöihin tehdään katselmukset, joista on tiedotettu asianomaisia etukäteen.

Meluavia töitä tehdään peruskorjauksessa lähtökohtaisesti vähän. Eniten melua aiheuttava työvaihe on vanhan julkisivurappauksen purku. Purkuja tehdään kevät-talvina 2024, 2025 ja 2026.

Alueen kartta marraskuu 2023

Työaika rakennustyömaalla

Syyskuusta 2023 loppukevääseen 2024 museon tontilla tehdään tukiseinien porapaalutusta, louhintatöitä ja louheen lastausta maanantaista perjantaihin klo 7–18 meluluvan puitteissa. Varsinaiset louhintatyöt alkavat lokakuun aikana. Louhinnan räjäytystöille on varattu arkipäivisin seuraavat aikajaksot: klo 9.15–9.30, klo 11.15–11.30, klo 13.15–13.30, klo 15.15–15.30 ja klo 17.15–17.30.

Laajennushankkeen työmaaliikenteen käyttöön tuleva työmaaportti sijaitsee museon piha-alueen reunassa Töölönkadulla, lähellä Museokadun risteystä.

Työmaaportin läheisyydessä hetkelliset liikennehäiriöt ovat mahdollisia arkisin klo 7–18. Portilla tulee olemaan liikenteenohjaaja/porttivahti, joka varmistaa mahdollisimman sujuvan ja turvallisen liikkumisen ohjaamalla tarvittaessa ajoneuvoliikennettä sekä kävelijöitä ja pyöräilijöitä.

Louhinta-, paalutus- ja maarakennustyöt valmistuvat kesäkuussa 2024.

Kustannukset

Laajennusosan kustannusarvio on 55 milj. euroa ja peruskorjauksen 35 milj. euroa.

Hankkeen aikataulu

 1. Syyskuu 2023

  Laajennusosan työmaan perustaminen 4.9.2023 alkaen. Porapaalutuksia ja muita raskaampia pohjarakentamisen työvaiheita ryhdytään toteuttamaan 13.9.2023 alkaen.

 2. Lokakuu 2023

  Kansallismuseo on suljettu 16.10.2023 lähtien.

 3. Marraskuu 2023

  Peruskorjaushankkeen työmaa perustetaan ja sääsuojat pystytetään museon etelä/länsisiipiin.

 4. Kesäkuu 2024

  Maarakennus- ja louhintaurakan työt valmistuvat.

 5. Vuonna 2026

  Vaunuvajan ja pihamuurien korjaustyöt alkavat.

 6. Kesä 2026

  Laajennusosa valmistuu.

 7. Kevät 2027

  Kansallismuseon kokonaisuus avautuu yleisölle.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tekijät

Käyttäjä: Suomen kansallismuseo

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt

Laajennus

Rakennuttajapäällikkö: Jukka Lallo, Senaatti-kiinteistöt

Pääurakoitsija: SRV

Rakennuttajakonsultti: A-insinöörit Rakennuttaminen Oy

Pääsuunnittelu, arkkitehti: JKMM Arkkitehdit Oy

Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy

LVIA-suunnittelu: Ramboll Finland Oy

Sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy

Peruskorjaus

Rakennuttajapäällikkö: Ari Kiiskinen, Senaatti-kiinteistöt

Pääurakoitsija: NCC Suomi Oy

Rakennuttajakonsultti: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Ryhmittymä Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy- Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy -Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA

Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy

LVIA-suunnittelu: Granlund Oy

Sähkösuunnittelu: Granlund Oy

Lisätietoja

Laajennus
Rakennuttajapäällikkö Jukka Lallo
etunimi.sukunimi@senaatti.fi
p. 0294 830 000 (vaihde)

Peruskorjaus
Rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen
etunimi.sukunimi@senaatti.fi
p. 0294 830 000 (vaihde)

Viestintä ja mediatiedotteiden tilaus:
Outi Tarkka
outi.tarkka@senaatti.fi 
p. 040 579 4779

Facebook: Kansallismuseon työmaa
Tietoa työmaan etenemisestä ja vaikutuksista lähialueelle

Rakennushankkeeseen liittyvää palautetta voi lähettää viereisen Anna palautetta -toiminnon kautta.

Anna palautetta