Gå till innehållet
Mies tarkastamassa aurinkopaneeleita rakennuksen katolla.

Mot koldioxidneutralitet

Vi har förbundit oss att vidta åtgärder för att begränsa klimatförändringen. Senatkoncernens mål är att uppnå koldioxidneutralitet i statsägda fastigheter senast 2035.

Vårt mål är förenligt med Finlands regeringsprogram och ligger i linje med statens mål om koldioxidneutralitet. Senatkoncernen har en central roll när det gäller att minska utsläppen från statens fastighetsbestånd, både som byggherre och som förvaltare av lokalerna.

Koldioxidneutralitet lyftes fram som ett centralt delområde inom samhällsansvaret under Senatkoncernens strategiperiod 2022–2025.

Betydande minskningar av CO2-utsläppen

Genom Senatkoncernens målmedvetna arbete med att minska utsläppen har utsläppen vid användning av statens fastigheter minskat betydligt under de senaste tio åren. Den största utsläppsminskningen har uppnåtts genom att andelen förnybar energi av den köpta energin har ökat. Av den totala energiförbrukningen i de fastigheter som vi förvaltar täcks över 80 % med förnybar energi och 100 % med el.

Målet är att vara koldioxidneutral och fossilfri senast 2035

Senatkoncernens uppgift är att erbjuda koldioxidneutrala lokaler till statens förfogande. Målet eftersträvas i första hand genom egna åtgärder utan kompensation. Vid alla totalrenoveringar på över 2 miljoner euro eftersträvar vi en minskning av utsläppen med 15 % och vid nybyggnad med 25 %.

De viktigaste sätten att uppnå detta mål

Koldioxidneutralitet eftersträvas i två faser: koldioxidneutral användning av fastigheter och koldioxidneutralitet vid byggande och reparationer.

Koldioxidneutral användning av fastigheter:

 • Förbättring av lokaleffektiviteten
 • Förbättring av energieffektiviteten
 • Övergång till utsläppsfri energi

Koldioxidneutralitet vid byggande och reparationer:

 • Minskning/optimering av byggandet genom flexibelt omvandlingsbara och gemensamma lokaler
 • Utsläppsfria byggmaterial och principer för cirkulär ekonomi
 • Utsläppsfria byggplatser

Plan för anpassning till klimatförändringen

Vi har också undersökt klimatrisker som riktar sig mot fastigheter och fastställt centrala åtgärder för att anpassa oss till klimatförändringens effekter på statens fastighetsbestånd.

 1. 2021

  Utsläppen från användningen av våra fastigheter har minskat med 90 % sedan EU:s energidirektiv trädde i kraft 2012.

 2. 2025

  Utsläppen från användningen av våra fastigheter har halverats jämfört med 2020. Detta mål uppnåddes redan 2021.

 3. 2030

  Koldioxidneutral användning av fastigheter på 2020-talet.

 4. 2035

  Koldioxidneutralitet vid byggande och reparationer 2035.

Relaterat till ämnet

Energieffektiva fastigheter

I flera år har vi utfört ett resultatrikt och verkningsfullt utvecklingsarbete för att effektivisera energianvändningen i statens fastigheter. I det exceptionella läget 2023 lanserade vi ett omfattande program för energisparande. Vi vill för vår del säkerställa att energin räcker till i Finland.
Vihreä metsä, jossa muutamia kaatuneita puita.

Biologisk mångfald

På vårt ansvar är att bevara den biologiska mångfalden och att bekämpa förlusten av biologisk mångfald vid våra egna objekt. Vi gör naturutredningar som en del av byggprojekt, underhåll och försäljning av fastigheter. Vi har också startat projekt där gräsmattor får bli ängar och i stor utsträckning kartlagt möjliga objekt för att utveckla den biologiska mångfalden.
Ge feedback