Siirry sisältöön

Kaartin korttelin ideakilpailun voitti ehdotus Adagio

Senaatti-kiinteistöt järjesti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ideakilpailun Kaartinkaupungissa sijaitsevan nk. Kaartin korttelin itäreunan rakennusten C ja D tilalle toteutettavan uudisrakennuksen kaupunkikuvallisesta ratkaisusta. Kilpailun voitti Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Adagio.

Kaartin kortteli

Suojelupoliisille suunnitellaan uutta toimitilaa turvallisuusviranomaisten kortteliin Helsingin Kaartinkaupungissa. Puolustusvoimat on luopumassa toimitiloistaan rakennuksissa C ja D, ja niiden tilalle suunnitellaan uudisrakennus. Päätöstä rakentamisesta ei vielä ole tehty.

Kutsukilpailun tavoitteena oli löytää uudisrakennukselle ympäristöön sopiva ja kestävä kaupunkikuvallinen ratkaisu. Rakennuksen tarkempi suunnittelutyö tehdään kilpailun pohjalta.

Kaartin kortteli ympäristöineen on osa Helsingin historiallista empiren ruutukaava-aluetta ja kivikaupungin historiallista ydinaluetta. Kilpailutyössä oli huomioitava kaupunginosan ja lähiympäristön kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot ja niiden säilyminen. Kilpailuehdotukset tuli sovittaa Kaartinkaupungin kaupunkikuvaan ja mittakaavaan.

Arvostelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota seuraaviin tekijöihin:

• Kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus ja laatu
• Uutta luovat ratkaisut ja luonteva liittyminen ympäristöön
• Rakenteellisten turvaratkaisujen sovittaminen kokonaisuuteen ja arkkitehtuuriin
• Toteutettavuus ja kehityskelpoisuus
• Kustannustehokkuus

Kuva: Adagio KaartinkujaltaArvostelupöytäkirja

Kilpailuun kutsuttiin neljä työryhmää:
• Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
• Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
• Arkkitehtitoimisto SARC Oy
• JKMM Arkkitehdit Oy

Kilpailun voitti Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Adagio.

Lisätietoja
Senaatti-kiinteistöt: toimialajohtaja Riitta Juutilainen, p. +358 40 768 2767, riitta.juutilainen@senaatti.fi
Suojelupoliisi: viestintä, p. +358 504 026 981, media@supo.fi

Kuva: Adagio Fabianinkadulta

Adagio sisäänkäynti