Siirry sisältöön

Rajavartiolaitoksen merivartioyksiköiden tukeutumisen uudistaminen

Senaatti-kiinteistöt ja Rajavartiolaitoksen esikunta uudistavat merivartioyksiköiden tukeutumista (METUK) vuosina 2020–2026 . Uudistuksen yhteydessä määritetään merivartioyksiköiden tehtäviä, resursseja ja toimintaympäristöä vastaavat alue-, tila- ja rakennetarpeet sekä kehitetään tiloja vastaamaan niitä.

Hankkeen kuvaus

Senaatti-kiinteistöjen ja Rajavartiolaitoksen tavoitteena on toteuttaa yhteistyössä merivartioyksiköiden peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet vuoden 2026 loppuun mennessä. Uudistuksien tarkoituksena on keskittää toimintaa isompiin yksiköihin sekä parantaa toimintaolosuhteita ja tehostaa toimintaa. Rajavartiolaitos uusii hankkeen aikana omaa venekalustoaan ja valvontalaitteistoaan sekä uudelleen järjestelee ympäristövahinkojen torjuntakaluston varastointitilat.

Merivartioyksiköissä toteutettavien hankkeiden tavoitteena on parantaa kohteiden sisäolosuhteita ja järjestää Rajavartiolaitoksen henkilöstölle terveet, turvalliset ja toimivat työskentelytilat. Uudistuksilla turvataan merellisen viranomaisen läsnäolo ja turvallisuus merellä.

Tavoitteena on, että Rajavartiolaitoksen merivartioyksiköiden tilakustannukset eivät merkittävästi nouse.

METUK-projektin käynnissä olevat hankkeet

Lisätietoja

Senaatti-kiinteistöt
Asiakaspäällikkö Jouni Leinonen
puh. 040 058 6968
etunimi.sukunimi@senaatti.fi

Rajavartiolaitos
Kehityspäällikkö Timo Parkkinen
puh. 029 542 0602
etunimi.sukunimi@raja.fi

Anna palautetta