Siirry sisältöön

Terveelliset ja turvalliset tilat

Hyvien sisäolosuhteiden edistäminen asiakkaiden toimitiloissa on meillä jatkuvaa toimintaa. Työtä tehdään entistä vahvemmin ennakointihengessä rakennushankkeissa ja kiinteistöjen käytön aikana.

Tavoitteenamme on, että sisäilman laadukkuus olisi yksi rakennushankkeiden ja kiinteistöjen ylläpidon johtamista ja valvontaa ohjaava keskeinen tekijä.

Panostukset sisäolosuhteisiin

Senaatilla on käynnissä ennakoiva sisäolosuhdetoimintaohjelma, jossa kehitetään tarvittavat ohjeet, työkalut ja toimintamallit ennakoinnin eri osa-alueiden toteuttamiseksi niin ratkaisu- ja rakennuttamis- kuin ylläpitoprosesseissa. Ennakoivalla sisäolosuhdetoiminnalla voidaan vähentää sisäolosuhdeongelmien aiheuttamia kustannuksia, parantaa Senaatin käyttäjätyytyväisyyttä ja lisätä vuokralaistemme työn tuottavuutta.

Rakennusten kosteus- ja homeongelmissa tavoitteena on nollatoleranssi. Olemme kehittäneet sisäilmastoasioiden hoitamiseen systemaattisen toimintamallin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Tutustu käytännönläheiseen sisäilmatietoiskujen sarjaan.

Asiantuntija-artikkeleihin

2018 sisäilmakorjauksiin milj. €

38,7

Tavoitteemme sisäilmakysymysten hallitsemiseksi

- Torjua uusien kosteusvaurioiden syntyminen
uudis- ja korjausrakentamisessa.

- Vähentää terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä
järjestelmällisesti.

- Yhtenäistää menettelytavat sisäympäristöongelmien
todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen.