Siirry sisältöön

Energiansäästöohjelman kysymyksiä ja vastauksia

Mitä energiansäästöohjelma tarkoittaa? Mitä toimenpiteitä tehdään?

Käynnistämme alkavalla lämmityskaudella laajan energiansäästöohjelman, jossa valtion erityyppisissä tiloissa toteutetaan toimenpiteitä sähkön ja lämmön säästämiseksi. Lisäksi selvitämme mahdollisuuksia ohjata sähkönkulutusta tulevana talvena niin, että se osaltaan tukisi sähkön riittävyyttä Suomessa. Energiansäästöohjelmassa otetaan käyttöön uusia, nopeita ja tehokkaita energiansäästöratkaisuja. Valtaosa toimenpiteistä liittyy talotekniikan laitteistojen säätämiseen ja hoidamme ne yhdessä kiinteistönhuollon kanssa. Käytännössä esimerkiksi huonelämpötiloja tullaan laskemaan. Kaikissa toimenpiteissä huomioidaan, ettei sisäilman laatu heikkene tai toimitilojen turvallisuus vaarannu.

Jatkuvatko säästötoimenpiteet myös talven jälkeen?

Energiansäästöohjelmassa otetaan käyttöön nopeasti toteutettavia ja tehokkaita energiansäästöratkaisuja. Osa säästötoimenpiteistä on varmasti sellaisia, että ne kannattaa ottaa vakituiseen käyttöön. Osa, esim. toimistotilojen lämpötilan laskeminen tullee olemaan tilapäisiä.

Mikä on toimenpiteiden aikataulu?

Aloitamme toimenpiteet lokakuussa lämmityskauden alkaessa.

Sisältyykö toimenpiteisiin jotain riskejä?

Toimenpiteet toteutetaan siten, ettei niillä ole vaikutusta esim. sisäilman laatuun tai toimitilojen turvallisuuteen.

Onko toimenpiteillä aitoa vaikutusta energiankulutukseen? Mihin arvio säästöstä perustuu?

Suurin vaikutus energiankäyttöön on ilmanvaihdolla, taloteknisillä laitteilla ja tilojen lämmityksellä. Kun järjestelmien energiatehokas toiminta varmistetaan ja muutetaan vastaamaan tilojen todellista käyttöä, niin voimme saavuttaa arviolta viisinkertaisen energiansäästön aikaisempaan nähden. Tämä on mahdollista, kun otamme samalla huomioon lisäsäästötoimenpiteet myös vajaakäyttöisissä tiloissa.

Kuinka suurta säästöä odotetaan toimenpiteillä saatavaksi, euroissa ja MWh?

Vuotuinen energiansäästö on 50 000–75 000 MWh eli mediaanikokoisen kunnan vuosikulutuksen verran ja säästöt valtion energiakustannuksissa jopa 10 milj. euroa

Miten lämpötilanlasku vaikuttaa sisäilmaan?

Toimenpiteet tehdään siten, että hyvä sisäilman laatu varmistetaan tehdyistä toimenpiteistä huolimatta. Esimerkiksi työskentelytilojen lämpötilaa ei lasketa alle 20,5 asteen. Talvella sisäilma Suomessa on kuivaa ja lämpötilan lasku nostaa hiukan sisäilman suhteellista kosteutta.

Kuka hyötyy säästöstä?

Me kaikki. Toimenpiteillä vaikutetaan sähkön riittävyyteen Suomessa ja hillitään energiakustannusten nousua.

Miksi toimenpiteitä ei ole tehty aiemmin?

Olemme tehneet jo vuosia tuloksellista ja pitkäjänteistä energiatehokkuustyötä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on energiatehokkaat ja vähäpäästöiset rakennukset. Senaatti on sitoutunut energiansäästöön ja on mukana myös toimitilakiinteistöjen energiantehokkuussopimuksessa. Senaatti-konsernissa energiansäästö on ollut keskimäärin 7 800 MWh/vuosi.

Tuleeko kiinteistöissä kylmä?

Lämpötilat pidetään hyviä sisäolosuhteita määrittävän sisäilmastoluokituksen rajoissa. Ihmiset kokevat lämpötilat hyvin yksilöllisesti. Mikä toiselle tuntuu kylmältä voi toiselle tuntua liian lämpimältä. Kylmän ja lämpimän tunteeseen voidaan helposti vaikuttaa vaatetuksella.

Miten lämpötilan lasku vaikuttaa vuokriin?

Energiansäästötoimenpiteillä hillitään kustannusten nousua. Sähkön ja lämmön hinta on voimakkaassa nousussa. Vuokria toimenpiteet eivät alenna.

Onko valtion kaikkien toimitilojen pakko osallistua ohjelmaan?

Meiltä kaikilta, niin kansalaisilta kuin valtion organisaatioilta, odotetaan toimenpiteitä. Valtiolla on paljon myös erikoistiloja, esim. museoita, joissa tilojen oikea lämpötila ja ilmavaihto ovat erityisen tärkeäitä. Näissä erityistiloissa mahdolliset säästötoimenpiteet katsotaan aina erikseen kohdekohtaisesti.

Toivomme, että asiakkaamme osallistuvat aktiivisesti energiansäästötoimien suunnitteluun ja toteutukseen. Tilojen käyttäjillä on aina paras tieto erilaisten tilojen käyttötarkoituksista ja siten myös mahdollisuuksista säästää energiaa.

Minkälaisia säästötoimenpiteitä Senaatti itse aikoo tehdä?

Näitä samoja toimenpiteitä. Tarkastelemme varmasti tilojemme käyttöä, olisiko esim. mahdollista keskittää työskentely tiettyihin tiloihin ja jättää osa tiloista käyttämättä.

Millaisia toimenpiteitä suosittelette mahdollisen sähköpulan tai -katkosten aikana

Tulemme ohjeistamaan sähköpulaan ja sähkökatkoihin varautumisesta tarkemmin kiinteistöpäälliköiden kautta.

Konkreettiset toimet, joita käyttäjien kannattaa tehdä sähköpulan tai mahdollisen sähkökatkon aikana toimistolla, jos ei voi jäädä etätöihin:

 • Älä käytä hissiä sähkökatkoriskin ollessa kohonnut.
 • Vähennä kaikki sähkönkulutus minimiin ja käytä kannettavaa tietokonetta akulla.
 • Sammuta tulipaloriskin aiheuttavat laitteet kuten keittolevyt, kahvinkeittimet, uunit, laboratoriolaitteet, nostimet, porat, sorvit, yms.
 • Irrota herkkien laitteiden johdot pistorasioista, mikäli mahdollista.
 • Pidä valonlähde (esimerkiksi puhelin) aina mukanasi.
 • Koneet ja laitteet voivat pysähtyä äkillisesti, mikä aiheuttaa turvallisuusriskin esimerkiksi nostimissa, työkoneissa ja laboratoriolaitteissa.
 • Rakennuksesta pääset aina pois, mutta et välttämättä takaisin.
 • Sähkökatkon tullessa poistumistievalaistus toimii enintään tunnin ajan. Turvallisuussyistä suosittelemme rakennuksesta poistumista erityisesti, jos sähkökatkon pituudesta ei ole tietoa tai sen tiedetään kestävän yli tunnin.
 • Autohallien automaattiovet tai pihojen portit eivät välttämättä aukea, joten et ehkä pääse pysäköintihallista autolla ulos.
 • Poistuessasi rakennuksista varmista, että ovet lukkiutuvat ja ettei asiattomia henkilöitä pääse tiloihin.
 • Pidä kuvallinen henkilökortti aina esillä tiloissa liikuttaessa.

Miksi lämmityksessä pitää säästää?

Lämmityksen säästö on tärkeää erityisesti kustannuksien hillitsemiseksi. Lisäksi lämmityspolttoaineista on tänä talvena niukkuutta ja siksi lämmityksestä säästäminen on perusteltua. Sisälämpötilan laskeminen yhdellä asteella vähentää tilan lämmityksen energiankulutusta ja kustannuksia noin 5 %.

Anna palautetta