Gå till innehållet
Kokoustilan ovelta näkyy mies kokouspöydän äärellä.

Förvaltningens lokalförvaltning

Förvaltningens lokalförvaltning, HTH, är Senatfastigheters tjänst för lokalitetsledning som statsförvaltningen erbjuder sina kunder.
Informationstjänsten HTH hjälper din organisation att hantera och optimera lokalanvändningen och lokalkostnaderna.

HTH är ett hjälpmedel för lokalitetsledning

Förvaltningens lokalförvaltning är ett gemensamt hjälpmedel för statssamfundets lokalförvaltning. Den ger ett uppdaterat dataunderlag för beslutsfattande, styrning och planering som gäller lokaler. Tjänsten HTH ökar transparensen i fråga om uppgifter om lokalanvändning, energianvändning och kostnader. Data i HTH används också vid utarbetandet av statens gemensamma riktlinjer.

Senatfastigheters roll är att vara statens centraliserade expertorganisation för lokaler. Uppgiften förutsätter att man söker både kundens och hela statssamfundets gemensamma intresse. Vi vill främja uppkomsten av en bra arbetsmiljö för våra kunder samtidigt som vi säkerställer att lokallösningarna är ekonomiskt effektiva. Vi vill erbjuda lösningar genom vilka effektiviseringen sker på ett kontrollerat sätt och i nära samarbete med kunden.

Fördelar vid användning av HTH

Målet är en god arbetsmiljö i ekonomiskt hänseende

Statsförvaltningens sparåtgärder och strukturella förändringar ökar behovet av att effektivisera funktionerna och rikta besparingarna så att kärnfunktionerna inte äventyras. Lokalerna är då ett naturligt objekt för besparingar. Lokalerna är dock en resurs, och om spartänkandet leds utan koppling till kärnverksamhetens behov, blir inte resultaten bra. Det finns en klar sparpotential i lokalerna, och ett skickligt utnyttjande av denna potential försämrar inte arbetsförhållandena, utan kan till och med förbättra dem.

Data om lokalanvändning och kostnader

Bättre fungerande arbetsmiljöer med lokallösningar som stöder mobilt arbete

De nya sätten att arbeta är redan vardag inom statsförvaltningen. Det aktivitetsbaserade kontoret, arbetsstationer med fri sittning, rörligt arbete och gemensam användning av rum ställer krav på lokalerna. När dessa beaktas i lokallösningen effektiviseras också användningsgraden för rummen. Som slutresultat kan man med ett mindre antal kvadratmeter få en bättre fungerande arbetsmiljö.

Punatiilinen toimistotalo, edessä puunlatvoja ja sinistä sillankaidetta.

Miljösynvinkeln kräver effektivare lokaler

Finska staten har förbundit sig till EU:s mål att effektivisera energianvändningen. Energianvändningen är den största källan till lokalernas växthusgasutsläpp och inverkar mest på lokalernas koldioxidavtryck. Minskningen av antalet lokaler minskar direkt energiförbrukningen och miljöbelastningen. Effekterna blir särskilt tydliga när koldioxidavtrycket sjunker per arbetstagare.

Kontakt

hth(at)senaatti.fi

Ge feedback