Strategia

Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkostomme kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat.

Visionamme on, että Suomen valtio on uuden ajan työympäristöjen ja työnteon tapojen edelläkävijä.

Strategiset tavoitteemme

Senaatin strategia keskittyy valtion toimitilastrategian käytäntöön viemiseen.

Valtion uuden toimitilastrategian tavoitteena on, että toimitilat edistävät tuottavaa työskentelyä tukemalla uusia työnteon tapoja, ovat tilankäytöltään tehokkaita ja vähentävät sen myötä ilmastokuormitusta.

Meillä on merkittävä rooli auttaa valtionhallintoa paitsi säästöjen luomisessa myös viihtyisien ja työn tuottavuutta edistävien uudenlaisten työympäristöratkaisujen tuottamisessa.

Strategiset tavoitteemme:

- Saamme vietyä uudet työnteon tavat ja uuden työympäristöajattelun koko valtionhallintoon

- Aikaansaamme 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa valtiolle kahdeksassa vuodessa

- Toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja alan suunnannäyttäjänä

Senaatti-kiinteistöjen strategiatarina

Katso animaatio strategiastamme!

Kehittämistoiminto

Kehitys- ja innovaatiotyömme tavoitteena on syvällisesti ymmärtää asiakkaan tarpeita ja alan kehitystä ja luoda näin ratkaisuja, jotka ovat jopa askeleen edellä odotuksia. Tavoitteena on toimia alan edelläkävijänä sekä pelisääntöjen ja toimintamallien edistäjänä ja rakentajana.

Lue lisää